fbpx
Annonse
Annonse
Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Leserinnlegg
Nei til vindkraftverk på Haramsøya
18 juni 2021 20:10
Deler av styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøy, fra venstre Birgit Oline Kjerstad, Oddny Halkjelsvik, Jill Smith og Lisbeth Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøy
Deler av styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøy, fra venstre Birgit Oline Kjerstad, Oddny Halkjelsvik, Jill Smith og Lisbeth Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøy
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy har bestemt at vi skal anke på saksomkostnadane.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy har anket over at organisasjonen ble dømt til å betale om lag en million kroner i sakskostnader til staten og Haram Kraft. Anken er begrunnet i at sakskostnadsavgjørelsen er i strid med Århus-konvensjonens krav om at rettssaker om miljøspørsmål ikke skal være uoverkommelig dyre. Nei til vindkraftverk på Haramsøy krever at organisasjonen blir fritatt for sakskostnadsansvar i denne saken. 

Århuskonvensjonen, som ble ratifisert av Norge i 2003, krever at konvensjonslandene skal sikre at allmennheten har en reell mulighet for å få prøvd miljøsaker i domstolene. Herunder er det et eksplisitt krav om at det ikke skal være uoverkommelig dyrt å ta miljøsaker til retten, jf. konvensjonens artikkel 9 nr. 4. Domstolen har en selvstendig plikt til å sikre at konvensjonens bestemmelser blir overholdt i den enkelte sak, nettopp ved å lempe på sakskostnadsansvaret for den tapende part. 

Verken enkeltpersoner eller organisasjoner har i sin alminnelighet en økonomi som tåler å bære erstatningskrav i millionklassen i tillegg til egne utgifter til advokater og sakkyndige. Objektivt er dermed kostnadsrisikoen et reelt hinder for rettslig overprøving av forvaltningsavgjørelser som berører miljøet. Ikke bare er dette i strid med de krav Norge har forpliktet seg til gjennom Århus-konvensjonen, men det er også svært kritisk for naturen vår, som er helt avhengig av at allmennheten tar en aktiv rolle i å forsvare miljøet. 

Etter massiv innsats, og ved hjelp fra personer over hele landet, har Nei til vindkraftverk på Haramsøy klart å samle inn penger til å dekke egne og idømte sakskostnader, og har også fått ekstraordinær støtte på 500 000 kroner fra Ålesund kommune for å få prøvd vindkraftkonsesjonen for domstolen. Likevel har ikke organisasjonen økonomi til å anke over realiteten, og minimalt med midler til å drive videre arbeid innenfor organisasjonens formål. Sakskostnadsavgjørelsen er dermed også subjektivt et hinder for rettslig overprøving.

Nei til vindkraftverk på Haramsøy hadde god grunn til å fremme hovedsaken for retten.

I tillegg til at saken var av stor velferdsmessig betydning for lokalsamfunnet og etter vårt syn av prinsipiell betydning, førte saksanlegget også til at staten – fem dager før hovedforhandlingen – omgjorde sitt eget vedtak om konsesjonstid etter anmodning fra Haram Kraft. Omgjøringen medfører ett og trekvart år kortere produksjonstid og etter organisasjonens beregninger basert på en kraftpris på 30 øre/kWh, et tap på ca. 60 millioner kroner. Konsesjonstiden ble rettet i tråd med Nei til vindkraftverk på Haramsøys subsidiære anførsel i rettssaken. Det må være rimelig klart at organisasjonen hadde vunnet frem med sitt syn om at innvilget konsesjonstid var lengre enn det loven åpnet for og det var nettopp prosessrisikoen ved dette som var begrunnelsen for at Haram Kraft ba om omgjøring. Dette ugyldighetsgrunnlaget ble ikke prøvd for retten fordi feilen ble rettet kun kort tid før hovedforhandlingen

Med denne anken setter vi fokus på at kostnadsnivået for å få prøvd miljøsaker i det norske rettssystemet er for høyt, og at dette forhindrer personer og organisasjoner i å få prøvd miljøsaker for retten i strid med Århus-konvensjonens krav.

Møre og Romsdal tingretts avgjørelse i denne saken illustrerende for at systemet for rettslig prøving av miljøsaker må endres. Vi jobber for at Norge skal etablere en miljødomstol med høyt kompetente dommere, som kan behandle miljøsaker rimeligere og mer effektivt. Natur blir utbygd og forringet i høy fart, ofte uten at det blir nevneverdig konsekvensutredet. Vi må ha en lav terskel for å ta vare på sårbart miljø og natur.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lars Svein Valderhaug 30 minutter siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. ...
Terje Sundsbø 1 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 16 timer siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 20 timer siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 173 comments
  • Lars Svein Valderhaug 112 comments
  • Lama Vik 37 comments
  • Jan Rune Haukvik 30 comments
  • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte