Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Jan Rune Haukvik, utflytta romsdaling
Ytring
17 august 2021 08:40
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frank Sve driver valgkamp. Målet er stortingsplass, og absolutt alle midler tas i bruk for å nå målet. Med plass på Løvebakken i sikte, er det ikke plass til trivialiteter som integritet og etterrettelighet i strandabuens kamp om en av de 169 stolene på Stortinget.

Bruken av løgn, usannheter, store bokstaver, splittende retorikk og fyring oppunder enhver misnøye har eskalert i Sve sine etterhvert gjentagende leserbrev. Og det er selvfølgelig Møreaksen han går til angrep på. Sakte men sikkert har Sve sine egentlige bekymringer kommet frem. Det er Sunnmøre han er bekymret for. Men siden han er avhengig av stemmekveg fra Nordmøre og Romsdal, fyrer han opp under fogderikrigen så godt han kan, vel vitende om at misnøyen den gir kan bety noen ekstra stemmer.

Løgnene Sve presenterer om Møreaksen er lang. Og styrken varierer. Kostnadene har han selv estimert til opp mot 50 mrd, selv om han i den senere tid har dempet seg til 35 mrd. Dette til tross for at fagetatene har beregnet kostnadene til 24 mrd.

Dybden på Tautratunnelen oppgir Sve fremdeles til «nesten 400 meter». Fakta er 328 m. Videre kaller han Møreaksen for en betydelig omvei. Fakta er at Møreaksen representerer en vesentlig reduksjon i reisetid. Selv om vi hypotetisk trekker inn Romsdalsaksen, vil Møreaksen være den traseen som gir mest reduksjon i reisetid for de som faktisk krysser fjorden.

Det er nesten litt sjarmerende å se hvordan tilhengere av luftslottet Romsdalsaksen trykker Sve til sitt bryst, i den tro at Sve faktisk bryr seg. Sve vet så inderlig godt at det aldri blir bygget en europavei på eller inntil Veøya. Derfor passer han på å nevne fortsatt fergedrift i hva han vil støtte, i tillegg til Romsdalsaksen. Men Sve vil ikke ha en eneste krone brukt på kryssing av Romsdalsfjorden. Han har selv uttalt at dersom Møreaksen bygges, vil det ikke være noe igjen til Sunnmøre de neste 30 årene når det gjelder samferdsel. Den samme bekymringen ville selvfølgelig blitt gjeldende dersom det var Romsdalsaksen som nå lå prioritert i nasjonal transportplan. Nå er det temmelig defensivt av Sve å tro at et prosjekt på 2 prosent av nasjonal transportplan skal blokkere noe som helst av fremtidige prosjekt i et av landets viktigste verdiskapningsfylker. Men der ligger altså Sve sin bekymring. Han vil ha pengene brukt på Sunnmøre. Sve gir blanke i Romsdal og Nordmøre. Men å jobbe imot noe for Romsdal, gir automatisk gratisstemmer på Nordmøre. Splitt og hersk har fungert før, og Sve praktiserer det til fulle. Fylkestingspolitiker og medlem av fylkesstyret i Møre og Romsdal FrP, Geir Stenseth var vel i overkant åpen når han i en aviskommentar i Romsdals Budstikke skrev at verken Møreaksen eller Romsdalsaksen ville bli bygget de neste 50 årene. Når Stenseth og hans partifeller innså at man kunne ikke være så brutalt ærlig i det offentlige rom, ble selvfølgelig FrP sin egentlige agenda slettet fra kommentarfeltet.

Frank Sve har gjentatte ganger hevdet at pengene til Møreaksen enkelt kan omdisponeres til utbedring av fylkesveier. Dette vet Sve så inderlig vel er feil/løgn/usant – stryk det som ikke passer. I det siste har han sågar hevdet at Møreaksen vil gå utover utbedring av Ålesund Sykehus! Hvordan et historisk samferdselsløft i fylket skal påvirke investeringsbudsjettet til Helse Midt-Norge ville vært interessant å høre Sve forsøke å forklare. Men igjen – det er Sunnmøre han er bekymret for. Ingen andre. Sve vet utmerket godt at dersom Møreaksen ikke skulle bli bygget, står prosjektene på det sentrale Østlandet i kø i nasjonal transportplan for å overta de midlene.

Sve har også nevnt noen samferdselsprosjekt som heller burde vært prioritert foran Møreaksen. Her sparker han stort sett inn vidåpne dører. E136 Eksportvegen til Dombås ligger i porteføljen til Nye Veier, og de bygger jo både raskere og billigere enn noen andre, ikke sant, Sve? Sve snakker riktignok om E136 bare til Bjorli, men det kan kanskje være fordi det er mange på Sunnmøre som har hytte der… Han nevner også Vegsund – Breivika som et overmodent prosjekt. Det ligger vel i del 2 av Bypakke Ålesund. Hvorfor det ikke ligger i første del, er en prioritering han kanskje bør ta opp med Ålesund kommune. Ja, så har han nevnt E39 Betna – Stormyr på Nordmøre. Men igjen sparker han inn åpne dører. Det prosjektet står nok ferdig før noen rekker å begynne på Møreaksen.

FrP i Møre og Romsdal kaller Møreaksen for gigantomani som vi ikke skal ta oss råd til. Men en kosmetisk støtte til Romsdalsaksen, som koster flere mrd mer, er visst ikke noe problem. Det henger ikke på greip, Sve.

Frank Sve sa i forbindelse med fremleggelse av nasjonal transportplan at Norge må kutte mye også i samferdsel etter alle midlene som er brukt i forbindelse med Covid-19. nasjonal transportplan måtte ifølge Sve slankes vesentlig. Samtidig legger altså FrP frem en alternativ nasjonal transportplan som er økt fra 1200 mrd til 1600 mrd! Det henger enda mindre på greip, Sve!

Møre og Romsdal bør ikke være bekjent av å sende en så splittende og destruktiv fogderipolitiker til Stortinget.

Godt valg!

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Vidar Hölm · 2 år siden
  Enn at de publiserer piss i ksu.no. Men du skuffer ikke Haukvik. Samme desperate tullet du kommer med som vanlig. Patetisk 😂
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Dette viser kor lite sakleg og etterretteleg du er, Haukvik: «Men å jobbe imot noe for Romsdal, gir automatisk gratisstemmer på Nordmøre.» For nordmøringen er ikkje i stand til å sjå kva som er best for seg sjølv. Det store fleirtalet på Nordmøre vil ha Romsdalsaksen fordi det går imot Romsdal sine interesser! Ikkje fordi det gir kortaste veg både mot Ålesund og Åndalsnes! Ikkje sant, Haukvik?

  Dette er på line med Møreaksenavisa Sunnmørsposten, som i sin klokskap forklarer sunnmøringen sin motstand mot Møreaksen slik: «Den store frykten for mange er at dette trasévalget skal slå for gunstig ut for selve Molde by»! Sunnmøringen vil heller ikkje ha Romsdalsaksen fordi det gir kortaste veg for han nord/sør, men for at moldensaren vil ha Møreaksen! 

  Så du er i godt selskap, Haukvik. Bløffmakar!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug På Nordmøre erkjenner man ikke at man går imot Møreaksen fordi de selv vil ha kortere vei til Åndalsnes. Nordmøringene hevder kun at Romsdalsaksen er raskeste vei, men unnlater å si at det gjelder bare for et lite mindretall på gjennomreise. Dette faktum nevner heller ikke Frank Sve og Frp.

   Og du bekrefter at motstanden på Sunnmøre mot Møreaksen også først og fremst skyldes at den er gunstig for Molde. Du vet sannelig å blottlegge motstanderne av Møreaksen!

   De tvilsomme «meningsmålingene» om Møreaksen bør du lese om enda en gang: 
   https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Du er deg sjølv lik, Sundsbø! Er du ikkje ein gong i stand til å sjå at nordmøringane har ein god nok grunn for å gå for Romsdalsaksen fordi Romsdalsaksen er kortaste veg for nordmøringane anten dei skal i retning Ålesund eller Åndalsnes? 

   Og du er heller ikkje i stand til å skilje mellom det Møreaksenavisa Sunnmørsposten hevdar og det sunnmøringane meiner?

   Gjer du deg dum no? Eller er dette uttrykk for kven du er?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug De aller fleste nordmøringer vet hva som gavner dem. Men du må gjerne tro at det ikke finnes en del på Nordmøre som vil være motstander av noe som gavner romsdalingene. De som har fulgt med i debatten vet bedre. 
   Hvorfor du sammenligner med Romsdalsaksen, som ikke er en realistisk trase, vet jeg ikke. Selv Frank Sve vet at det aldri kommer en europavei på eller inntil Veøya. Det vil aldri skje. Og selv om vi hypotetisk trekker Romsdalsaksen inn i sammenligningen, vil nordmøringen som skal til Ålesund være i et betydelig mindretall blant de som krysser fjorden. De gangene nordmøringen skal til Ålesund, vil beregningene med 90-sone i begge traseene tilsi at han bruker 5 minutter kortere tid med Romsdalsaksen. Det forutsetter imidlertid at fjordkryssingen via Møreaksen kun blir satt til 90-sone. Realiteten vil heller tilsi 100-sone fra Vik til Julbøen. Hvor mye av den differansen er da spist opp? For de aller fleste vil reisetida med Møreaksen bli vesentlig kortere med Møreaksen enn med Romsdalsaksen. 
   For nordmøringen som skal til Åndalsnes, vil Langfjordsambandet bli det eneste fornuftige. Og det vil komme. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Hvem som gjør seg dum er det nok delte meninger om. Jeg sier jo at nordmøringene ønsker Romsdalsaksen fordi den er kortere for dem selv – et lite mindretall på gjennomreise. Politikerne bør vel ta hensyn til flertallet.

   For nordmøringer som skal til Åndalsnes vil ikke Romsdalsaksen være raskest når broen over Langfjorden kommer. Romsdalsaksen vil da miste en stor del av trafikkgrunnlaget til dagens trasé.

   Det er ikke særlig grunn for å skille mellom det Sunnmørsposten hevder og det sunnmøringene mener. Mange sier det jo nærmest rett ut selv hva SMP skriver i klartekst.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Vidar Hölm · 2 år siden
   @Terje Sundsbø DU OGSÅ ja. Enn Rasmussen? Sover han?? Jaggu meg en trio dere tre 😂
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 5 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse