Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Equinors Hywind Buchan vindindustrianlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvin Gravås / Equinor / NTB
Equinors Hywind Buchan vindindustrianlegg utenfor Skottland. Foto: Øyvin Gravås / Equinor / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et forslag til endringer i havenergiloven og havenergilovforskriften har nylig vært på høring. NOF mener at forslagene ikke er egnet til å sikre en energiproduksjon som ikke bærer nok en stein til byrden for trekkende arter og sjøfugler i tilbakegang.

Vindkraftutbygging påvirker mange fugler, både trekkende, næringssøkende og stasjonære arter, samt annet naturmangfold. Påvirkningen skjer for det meste gjennom tap av leveområder (unnvikelse), forringelse og fragmentering av leveområder og gjennom kollisjonsfare, da særlig for fugl og flaggermus.

For NOF er det høyst uklart hvordan vi kan bygge ut havvind i norske farvann uten å legge ytterligere press på sjøfuglbestander og bestander av trekkende arter som allerede er i tilbakegang. Kunnskap tilsier at havvind gir norske fugler nye utfordringer. Bestander av naturmangfold og fugleliv må sikres i et langsiktig perspektiv for å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål og FNs bærekraftsmål. Dette er NOFs utgangspunkt, og må ligge til grunn for all næringsvirksomhet i Norge, også den tilknyttet Olje- og energidepartementet.

Ta lærdom av feilene gjort på land!

Departementets forslag til havenergilov og havenergiforskrift beroliger ikke fordi de mangler klare prosessuelle krav som skal sikre at økosystemene ikke belastes (bærekraftig virksomhet). Et best mulig system for kunnskapsinnhenting og konsesjoner er helt avgjørende, og vi må ta lærdom av de mange feilene som er gjort ved bygging av vindkraftverk på land.

Følgende forutsetninger for en legitim, bærekraftig havvindsatsing:

  • Naturmangfoldloven må gjelde for alle norske havområder, inkludert den norske økonomiske sonen (ut til og med 200 nautiske mil), og legges til grunn for utredningskrav, planer og konsesjoner.
  • Havvind må tilpasses en ny marin verneplan for hele norsk økonomisk sone. Med andre ord må vi få fortgang i arbeidet med marint vern.
  • Handlingsplan for sjøfugler må på plass og koordineres med ulik næringsaktivitet, inkl. havvind. Utarbeidelse av handlingsplan for sjøfugl ble vedtatt i 2016, men er enda ikke presentert. Norske sjøfuglbestander er redusert med cirka 35 prosent de to siste tiårene.
  • Utbygging av energianlegg krever store inngrep i naturen, og det er naturlig at Miljødirektoratet, som miljømyndigheter, sørger for tilstrekkelig helhetsperspektiv. Miljødirektoratet må også sikres reell innflytelse i konsesjonsprosessene.
  • Metode for å vurdere samlet belastning må utarbeides. Kumulative effekter gjør seg gjeldende for mange av våre trekkende arter når det etableres nye vindkraftverk langs vandringssveier.

Grønn kraft?

Det er NOFs klare holdning at havvindutbyggingen ikke må innebære enda flere negative påvirkningsfaktorer på sjøfuglene og trekkfugler generelt. Selv med strenge formelle prosesskrav og grundige konsekvensutredninger, og betydelig vekt på føre var-prinsippet ved usikkerhet i konsesjonsbehandlingen, er det opplagt at havvind raskt kan komme i konflikt med sjøfuglenes interesser. Fornybar energi kan erstatte fossil energi, og således ha et betydelig miljøaspekt i seg. Å sannsynliggjøre eller vise hvordan økt fornybar energiproduksjon vil erstatte fossil energibruk, og hvordan dette kan gjøres ved å unngå eller i størst mulig grad minimere påvirkningen på en allerede presset natur, er et ansvar sentrale myndigheter må ta.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDet betyr at E39 Vik-Molde er prioritert for oppstart første seks år. God helg til deg også.
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøVi får konkludere medat vi ikkje blir samde om kva som er konklusjonen i SVV sitt innspel til ny NTP. ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrTabell 4.3 på side 49 har 14 kolonner (inklusive de med kun grafikk), hvor kolonne 2 angir navnet på prosjektet. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøTabell 4.3, kolonner for avsette midler periode 23-. Der finn eg ikkje beløp. Kanskje tar eg feil?
Terje Sundsbø 3 dager siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenHvilke penger finnes allerede for fastlandsforbindelse til Gossen? Tror du pengene til Kjerringsundet vil være tilgjengelig? Fastlandsforbindelse til Otrøya og ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrI tabell 4.3 på side 49 er det ulike tall for «Lønnsomhet» og «Kostnad». Hvilken kolonne mener du angir avsatt ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse