Annonse
Annonse
Carl Johansen, førstekandidat for MDG
Ytring
09 desember 2021 11:41
Foto: Paul Kleiven / NTB
Foto: Paul Kleiven / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

60 prosent av verdens dyrebestander er blitt utryddet siden 1970. FN sier at tapet av natur og dyrearter skjer i et tempo og i et omfang som aldri før i historien.

Men dette skjer vel ikke her i Møre og Romsdal?

Jo, det gjør det absolutt!

Møre og Romsdal er blant verstingregionene i Europa når det gjelder reduksjon i antall hekkende fugl. I tillegg til å være svært verdifulle i seg selv, er fugler gode indikatorer på miljøtilstanden i et område. Derfor foreslo vi å utarbeide en plan for bevaring av det åpne kystlandskapet, med store verdier knyttet til natur, kultur og friluftsliv.

Slik gikk det ikke i fylkestinget. Fylkesplanmål 3 sier at:

«Møre og Romsdal skal ha god tilstand på 90 prosent av økosystema både på land og i vatn, og stanse tap av landskapsverdiar, naturtypar og artar».

Fylkesplanen er imidlertid svært svak på tiltak og indikatorer. MDG er både skuffet og overrasket over at et flertall i fylkestinget stemte ned partiets forslag for kystlandskapet, hjortevilt, fremmedarter og økt kompetanse.

Dette hadde jeg faktisk ikke ventet, sier Johansen. Ingen gikk på talerstolen og snakket imot vårt forslag. Ingen kom med egne forslag. Flertallet bare stemte ned disse gjennomarbeidede og faglig funderte forslagene om å ta vare på natur og dyreliv i Møre og Romsdal.

MDG mener også at noe må gjøres med de altfor store bestandene av hjort i fylket.

De ekstremt store hjorteviltbestandene i Møre og Romsdal har store kostnader i form av beiteskader og avlingstap på innmark, store bestander av flått, og flere trafikkulykker. I tillegg påvirker de skogsøkosystemene sterkt, og ved siste revisjon av den nasjonale rødlista for arter ble treslaget alm oppjustert til sterkt truet som følge av hjortebeite. Dette er ekstra alvorlig fordi Vestlandet har et internasjonalt ansvar for å ta vare på gammel alm, samtidig som et stort antall lav, moser, sopp og insekter er knyttet til treslaget, og dermed også truet av utryddelse.

Fylkestinget behandlet også forslag fra MDG om å ta på alvor at villaksen for første gang er på den nasjonale rødlista over truede arter. MDG fikk vedtatt et generelt punkt om oppdrettsnæringa som den største trusselen mot villaksen, mens et punkt om krav til konsesjoner ble nedstemt.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Vidar Hölm 45 minutter siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 timer siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
70% av befolkningen i Kristiansund driter i hvilket fylke de tilhører og flertallet av de som har en mening stortrives ...
@Terje G. FinnøyFor flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er Møreaksen raskest. Det er kun 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som ...
Terje G. Finnøy 1 dager siden SVV fortsetter sin manipulasjon av E39 utredning
@Terje SundsbøOg her vrir og vender du igjen.Romsdalsaksen er kortest, flatest og mest fremtidsrettet som trase mellom Ålesund og Bergsøy.SVV og ...
@Terje G. FinnøyTrafikktellingene viser at kun 40% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Tilhengerne av Romsdalsaksen omgår fakta. For Romsdalsaksen vil ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte