Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
14 september 2022 15:50
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frank Sve (Frp), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, har enda et avisinnlegg der han vil stoppe fergefri E39 Møreaksen. Dagens regjering har varslet kutt innen bl.a. samferdsel pga. stor prisvekst og behov for stram økonomisk styring. Derfor mener Sve at Møreaksen må stoppes. Han vil isteden bruke pengene på andre prosjekter i fylket, slik som E136 Eksportveien. Sve har allerede glemt at det er mangel på penger som gjør at regjeringen foreslår kutt i budsjettene. Da kan pengene som mangler ikke brukes andre steder. Hvor inkonsistent kan man være i ett og samme avsnitt? Tidligere i sommer hevdet Frank Sve at regjeringen har mer enn nok penger til veibygging i Norge, og at pengesekken og pengebingen renner over. Sve skifter åpenbart standpunkt etter hva som for øyeblikket passer ham selv best, og er nå enig med regjeringen.

Nestlederen i Stortingets transportkomité har faktisk ennå ikke forstått hvordan prioriteringer og saker behandles politisk. Sier man nei til Møreaksen så forsvinner disse pengene ut av fylket, til gryteklare og høyt prioriterte prosjekter i andre deler av Norge. Dette er ikke midler til fri benyttelse som bevilges fylkesvis. At Frank Sve (Frp) ennå ikke har forstått dette er tragisk, og avslører total mangel på innsikt i det vervet han utrolig nok er blitt tildelt. Han bør umiddelbart erstattes av andre mer kvalifiserte.

I NTP er E39 Møreaksen og E136 Eksportveien begge prioriterte, både av forrige og nåværende regjering, det er altså ingen grunn for å sette disse prosjektene opp mot hverandre. Men det er akkurat hva Frank Sve forsøker å gjøre, han vil kun prioritere Eksportveien og stoppe Møreaksen. Eksportveien har mindre trafikk i 2021 mellom Horgheim og Bjorli (ÅDT 1945) enn Møreaksen over Romsdalsfjorden (ÅDT 2148). Fergestrekningen over fjorden er i utgangspunktet stengt. Den er kun åpen mot betaling noen få minutter 2–3 ganger i timen på det meste, da med svært begrenset kapasitet og i meget redusert hastighet. Hvorfor skal den døgnåpne veien og med minst trafikk prioriteres? Og hvor det i tillegg går jernbane fra Åndalsnes.

Også Pensjonistpartiet avd. Ålesund hiver seg på, og hevder at sunnmørsindustrien blir brukt som salderingspost. Det virker som om de der anser seg som nedprioriterte når de blir sammenlignet og sidestilt med andre trafikanter. Lederen i Sunnmørsposten følger opp, og mener det er en lammende enighet om å prioritere Eksportveien. Denne tilsynelatende enigheten kan kanskje skyldes at avisen ikke tar inn motinnlegg som er over 2500 tegn, slik som dette. Avisen mener man må slå alarm så det høres. Forhåpentligvis er det også andre kriterier enn bare å rope høyest som legges til grunn når prioriteringene foretas.

Avisens leder er illustrert med et foto av en smal jernbaneundergang på E136 i Romsdalen. En vei som tross alt er kontinuerlig åpen og gratis. Ved siden av burde det vært et tilsvarende foto av en stengt fergekai med bommen nede, ingen ferge i sikte, og et skilt med fergeprisene. Kanskje med en tilfreds Frank Sve fra Sunnmøre i forgrunnen, som ønsker at E39 over Romsdalsfjorden skal forbli stengt mesteparten av tiden.

I Ålesund arrangerte «Sunnmøre på rett veg» en konferanse for snarlig prioritering og oppstart av E136 Eksportveien. Der ble det vist til at på E136 mellom Dombås og Ålesund blir 20 personer skadet eller drept hvert år. Realiteten er at en stor del av trafikken både fra Dombås og Ålesund faktisk skal krysse Romsdalsfjorden, der veien er stengt mesteparten av tiden. Da blir det et res for å unngå å møte en stengt fergebom. Man skal være mer enn naiv og blåøyd for ikke å se sammenhengen mellom ulykkene på E136 og en stengt E39 over Romsdalsfjorden, som faktisk er en av de mest trafikkerte fergestrekningene i Norge. Dette problemet forsvinner ikke før fergene forsvinner, uansett standard på E136 Eksportveien. Så kan man undres over hvorfor dette ikke ble nevnt på konferansen.

De som forsøker å sette Møreaksen og Eksportveien opp mot hverandre bør merke seg at prosjektet fergefri E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, via undersjøisk tunnel til Otrøya og bro til nordsiden av Romsdalsfjorden. Dette er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Strekningen fra Ålesund til Ørskogfjellet er felles med E136 Eksportveien. Statens vegvesen har fått oppdraget med Møreaksen, som altså inkluderer denne felles traséen. For resten av strekningen på Eksportveien, E136 fra Vestnes til Dombås, er det Nye Veier AS som har fått oppdraget.

Nye Veier AS får hvert år en egen bevilgning til sin portefølje av veiprosjekter, og den er upåvirket av eventuelle bevilgninger til Møreaksen. Å stoppe Møreaksen har derfor ingen positiv effekt for Eksportveien. Tvert imot: siden strekningen Ålesund – Ørskogfjellet er felles for Møreaksen og Eksportveien, vil et nei til Møreaksen medføre at en stor del av Eksportveien mister finansieringen, som altså kommer via Møreaksen.

I tillegg vil det være Møre og Romsdal fylkeskommune som må ta investeringskostnadene med fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen om Møreaksen stoppes. Dette vil garantert gå ut over resten av pengene til veibygging og vedlikehold i vårt fylke i tiår på tiår framover, og kommer i tillegg til kostnadene med fastlandsforbindelsen til færre innbyggere på Nordøyane på Sunnmøre, som Sve liker å ta æren for. De som kun vil prioritere E136 Eksportveien tar ikke disse forhold inn over seg.

Bløffmakeren Frank Sve (Frp) hevder at Møreaksen ikke er ønsket av folket, og heller ikke av storparten av næringslivet. Møreaksen er den vedtatte traséen for fergefri E39 her i fylket. Møreaksen er vedtatt av 3 forskjellige Storting og 4 ulike regjeringer, samt Fylkestinget i Møre og Romsdal. Også alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen. Et stort flertall av velgerne i fylket stemte ved forrige stortingsvalg på de partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Et demokrati bygger på at politikerne står bak sine løfter. Særlig når de har et stort flertall bak seg. Når det gjelder næringslivet så organiserte Terje Dyrseth på kort tid i fjor et opprop der over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning støtter Møreaksen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 1 år siden
  Regjeringen har sagt at de dyre prosjektene må enten vente, eller strykes fra NTP. Det er stor forskjell på å bruke 20-30 milliarder,  mot å bruke 3- 4 milliarder på E136. Politikerne har til oppgave å prioritere. Og det er nettopp det de må gjøre nå (ref. Jonas G. Støre) I neste budsjett,  har regjeringen mulighet til å vise handlekraft, ved å sette fjordkryssingen på vent, og prioritere E136. En av mange gode argumenter for at E136 må komme før E39, er antall skadde og døde på E39.
  Dette er et tungtveiende argument, som går klart i fordel E136,  Eksportveien. En åpen E136, handler om forutsigbarhet. E39 har en fjordkryssing som er uten ulykker, og er forutsigbar.
  Møreaksen gir ikke vanlige lønnsmottakere noen form for fordeler. Møreaksen blir en veistrekning, som er stengt for pendlere med vanlig lønn. 
  Denne selvfølgeligheten, ser ikke ut til å bry Møreaksen AS og de andre rundt dette påvirkerselskapet, noen ting. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen At det ikke skjer dødsulykker på ferger mener du er en grunn for å beholde fergene? Hva med å sette fartsgrensen på E136 lik hastigheten på fergene, det vil vel også redusere dødsulykkene på E136?

   Du er blant de blåøyde som ikke ser at reset for å nå fergen er med på å øke ulykkesrisikoen på E136. Om E39 var like åpen som E136 så vil denne risikoen forsvinne. Da må fergene forsvinne.

   Møreaksen gir vanlige lønnsmottakere samme form for fordeler som eksempelvis Nordøyvegen, eller et hvilken som helst annet fergeavløsningsprosjekt. Som Freifjordtunnelen.

   Å bruke 3 – 4 mrd. på E136 opp Romsdalen hjelper lite, når størstedelen av trafikken skjer på strekningen Ålesund – Vestnes. Den strekningen finansieres av de 20 – 30 mrd. som du hevder Møreaksen koster. Dvs. kanskje 10 mrd. mer, dvs. totalt 15 mrd. for å finansiere hele E136.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Å bruke 3 – 4 mrd. på E136 opp Romsdalen hjelper lite, når størstedelen av trafikken skjer på strekningen Ålesund – Vestnes. Den strekningen finansieres av de 20 – 30 mrd. som du hevder Møreaksen koster. Dvs. kanskje 10 mrd. mer for strekningen Ålesund - Vestnes, dvs. totalt opp mot 15 mrd. for å finansiere hele E136 Ålesund - Dombås.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  I Sunnmørsposten flommer det over at kritiske innlegg om det vanskelig veivalget, og harselas over sendrektige offentlige etater. Samtidig som de selv ofte avslutter sitt innlegg med egne forslag til nye trasevalg som de krever grundig utredet. Også Frank Sve (Frp) er forundret over hvor lang tid det tar, heller ikke han ser ironien.

  Mens man på sørsiden av fjorden fortsatt leter ette nye traséer, så kan man i det minste starte der traséen allerede er vedtatt – kryssingen av Romsdalsfjorden. Hvor vanskelig kan det være? Her er man ferdig å snakke, her kan man begynne å gjøre noe.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Frank Sve (Frp) er som vanlig inkonsistent – penger han sier ikke kan brukes vil han likevel bruke.

  Frank Sve (Frp) skifter mening som det passer – nylig sa han at pengebingen renner over, nå er han enig med regjeringen i at pengebruken må strammes inn.

  Frank Sve (Frp) tror at pengene til Møreaksen er frie midler bevilget til Møre og Romsdal, som valgfritt kan brukes til andre samferdselsprosjekter i fylket. De fleste vet at dette ikke stemmer.

  Frank Sve (Frp) hevder feilaktig at det er flertall mot Møreaksen – mens et stort flertall av velgerne i fylket stemte på partiene som i valgkampen lovet å kjempe for Møreaksen. Det har resultert i tilsvarende flertall på Stortinget.

  Frank Sve (Frp) tar også feil når han hevder at næringslivet ikke ønsker Møreaksen - på kort tid responderte over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning og støttet Møreaksen.

  Slikt bryr motstanderne av Møreaksen seg ikke noe om, de forguder Frank Sve (Frp).
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 1 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDisse forlag til ny veinormal var utarbeidet før SVV lanserte Møreaksen som nr. 9 i sitt forsalg til ny NTP. ...
Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDersom ein les dettre dokumentet frå SVV, "Oppdrag om vurdering av endringer i vegnormalen N100 15.06.2022" , som no har ...
Terje Sundsbø 13 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenJeg er fullt klar over at Fergefri E39 Møreaksen er i NTP. Trasévalget ble gjort i 2014, og prosjektet kom ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDen krystallkula er ikkje eg utrusta med.
Terje Sundsbø 1 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrOg hvordan er Fergefri E39 Møreaksen rangert nå?
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøRangert som #9 før beslutning etter ny innspillsrunde, også med nasjonale føringar kunngjort denne veka.
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse