Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Ingrid Uthaug, styreleder i Bunadsgeriljaen
Ytring
10 oktober 2022 21:53
Del på Facebook
– Har helseministeren fortsatt tillit til Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge? spør styreleder i Bunadsgeriljaen, Ingrid Uthaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
– Har helseministeren fortsatt tillit til Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge? spør styreleder i Bunadsgeriljaen, Ingrid Uthaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Kjersti Toppe sier til NRK Møre og Romsdal at Hurdalsplattformen står fast. Dette synet deles ifølge TK av flere fra Senterpartiet. Både Toppe og ordfører i Kristiansund Kjell Neergård henviser til Helse- og omsorgsdepartementet og helseministerens pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet der det presiseres at Hurdalsplattformen står fast. Men en pressemelding er ikke et styringsdokument overfor helseforetakene!

Ifølge helseforetaksloven kan helseministeren styre gjennom bevilgninger og føringer over statsbudsjettet og i foretaksmøter. Styringssignaler utenom dette er et brudd på loven. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fant at helseminister Høie i sin tid drev med «utilbørlig eierstyring» da han nikket bekreftende til at felles sykehus skulle bygges på Hjelset i Molde.

Annonse
Annonse

Britt Rakvåg, klinikksjef for SNR, tidligere HR-direktør og dermed øverste ansvarlige for rekrutteringen, sier til TK at HMR holder «dialog med eier i linja». Dette betyr i følge TK at helseministeren får informasjon fra HMR via Helse Midt-Norge. Mulig dette forringer den informasjonen helseministeren får? For helseministerens del kan man håpe på at det er der problemet ligger.

Til og med statsbudsjettet gjengir uriktige påstander om at «Helseforetaket har, tross stor innsats med å tilsette tilstrekkelig kvalifisert personell, opplevd store rekrutterings- og personellutfordringer. Helseforetaket så ikke mulighet for å gjenåpne et faglig forsvarlig fødetilbud i Kristiansund etter ferieavviklingen.» 21 nyansatte på ett år er ikke å ha problemer. Å ikke forsøke å finne vikar for sykemeldt ansatt er ikke å ha problemer. Det har med vilje å gjøre. Det er bekymringsfullt hvis helseministeren ikke har fått informasjon om dette, men enda mer bekymringsfullt hvis hun velger å overse det.

Helseministeren har gjort til kjenne at hun ikke vil instruere Helse Møre og Romsdal og at helseforetaket må ta den medisinskfaglige vurderingen om det er forsvarlig å åpne. Direktør Bakke hadde 4 timer etter at statsbudsjettet var lagt frem hatt møte med ansatte om at fødetilbudet ikke kom til å bli åpnet og skrevet pressemelding. Hans vurdering var at han og Helse Møre og Romsdal ikke ville klare, eller ikke ville, rekruttere den ene gynekologen som manglet. Han hadde helt sikkert lest helseministerens pressemelding, men den behøver han faktisk ikke å ta hensyn til. Det burde også helseministeren vite.

Annonse
Annonse

I Statsbudsjettet skriver også helseministeren at rekruttering av 21 ansatte for å holde åpent i 3 uker er nok til å oppfylle Stortingets vedtak om åpning og drift. Kanskje ikke så rart når hun tidligere har uttalt at Stortingets vedtak er mer å betrakte som en ambisjon. Kjersti Toppe uttalte i dag at hun ikke anså Stortingets vedtak som oppfylt. Kan partiene på Stortinget si seg enig på prinsipielt grunnlag?

Vi vet at alt ikke er gjort for å sikre rekruttering og fortsatt drift ved fødeavdelingen i Kristiansund. Via media har helseforetaket selv sagt at de ikke har annonsert, de mener vikarer, og spesielt utenlandske er farlige, kortidsvikarer kan i enkelte situasjoner gå, men å være avhengig av langtidsvikar på grunn av en sykemelding mener de er uheldig, og den påståtte nasjonale mangelen på gynekologer gjør rekrutteringen rett og slett umulig. Som en kommentar til det siste har nå helseministeren varslet at antall Lis-1 stillinger reduseres, dvs færre spesialister skal utdannes. I tillegg uttalte den langtidssykemeldte gynekologen – den ledelsen i HMR omtalte som den «akutte, uforutsette hendelsen» - i VG at ansatte kom med forslag til hvordan ansattsituasjonen kunne løses til HMR fikk på plass en langsiktig løsning, men at ledelsen i helseforetaket avslo. Behovet for vikar var heller ikke annonsert internt. Korttidsvikarer eller deltidsansatte fikk dermed ikke anledning til å søke. Så satte de seg ned for å vente på helseministeren. Hvilke signaler hadde de fått på at dette var greit? Vi vet at det ikke har vært foretaksmøte i denne perioden.

Spørsmålene som nå må stilles er:

  • Har helseministeren fortsatt tillit til Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge?
  • Har Regjeringen, regjeringspartner Senterpartiet og Stortinget tillit til helseministerens håndtering av denne saken? Både forut for Statsbudsjettet, Statsbudsjettets formulering og håndteringen etter at HMR kunngjorde at fødeavdelingen i Kristiansund ville forbli stengt?
  • Kan Senterpartiet fortsette i en regjering som passivt står å ser på at fødeavdelingen i Kristiansund stenger?
  • Hvem må gå?

Av: Ingrid Uthaug, styreleder Bunadsgeriljaen

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDet betyr at E39 Vik-Molde er prioritert for oppstart første seks år. God helg til deg også.
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøVi får konkludere medat vi ikkje blir samde om kva som er konklusjonen i SVV sitt innspel til ny NTP. ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrTabell 4.3 på side 49 har 14 kolonner (inklusive de med kun grafikk), hvor kolonne 2 angir navnet på prosjektet. ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøTabell 4.3, kolonner for avsette midler periode 23-. Der finn eg ikkje beløp. Kanskje tar eg feil?
Terje Sundsbø 3 dager siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenHvilke penger finnes allerede for fastlandsforbindelse til Gossen? Tror du pengene til Kjerringsundet vil være tilgjengelig? Fastlandsforbindelse til Otrøya og ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrI tabell 4.3 på side 49 er det ulike tall for «Lønnsomhet» og «Kostnad». Hvilken kolonne mener du angir avsatt ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse