Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
12 oktober 2023 12:28
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Møreaksen er den valgte traséen her i Møre og Romsdal på Fergefri E39 Kristiansand–Trondheim, og går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Møreaksen gjør to store øyer i Romsdal fergefri, Otrøya og Gossen, og i tillegg får alle reisende også fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Samtlige meningsmålinger viser at folket ønsker fergefri fjordkryssing. Fergene bør avløses hurtigst mulig, slik også næringslivet ønsker.

Målsettingen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i 2010 for Fergefri E39 var å knytte kystregionene tettere sammen, og Møreaksen gjør det best. Møreaksen vil kraftig redusere reisetiden mellom Ålesund og Molde, begge byene får et betydelig større omland, og pendletiden mellom byene blir på linje med det som ansees som akseptabelt i store deler av landet. Selv med digital utvikling må de fleste arbeidere reise på jobb, ikke bare lærere, sykepleiere, butikkansatte, etc.

Annonse
Annonse

Bare om lag 25 % av de som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua, langveisfarende gjennomgangstrafikk utgjør kun et lite mindretall. Møreaksen er raskeste trasé for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Når fergene forsvinner er det lokaltrafikken som blomstrer, ikke langveisfarende på gjennomreise. Møreaksen vil bidra til å bygge hele fylket sammen og redusere motsetningene, og skape økt aktivitet i kystregionene.

Romsdalsaksen feiler på målsettingen for Fergefri E39, den er en omvei for flertallet som faktisk krysser Romsdalsfjorden, og den har mindre trafikkgrunnlag. Et trafikkgrunnlag som vil bli enda mindre når broen over Langfjorden kommer. Da vil ingen på nordsiden som reiser via Romsdalen velge omveien om Sekken. Det gjelder ikke minst de fra Nordmøre. I tillegg vil fylkeskommunen få en gigantisk ekstraregning med å finansiere fergefrie fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Dette vil lamme alle andre samferdselsprosjekter i fylket i tiår på tiår framover. Romsdalsaksen ble forkastet i 2014 da trasévalget falt på Møreaksen, som kom inn i NTP i 2017.

Annonse
Annonse

Noen tror at det er et motsetningsforhold mellom å bygge Fergefri E39 Møreaksen (Breivika–Bolsønes) og E136 Eksportveien (Ålesund–Dombås), og at hvis Møreaksen stoppes vil pengene fra Møreaksen isteden gå til Eksportveien. Fakta er tvert imot. E136 Ålesund-Vestnes på Eksportveien er også den lengste strekningen på Fergefri E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien Vestnes–Bjorli blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten, og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien, påvirkes ikke av Statens vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen.

Det er altså ingen konkurranse mellom Eksportveien og Møreaksen. De er begge prioriterte i NTP, og Møreaksen hemmer ikke utbyggingen av Eksportveien. Derimot vil Eksportveien rammes om Møreaksen stoppes, da forsvinner finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien.

Fjordkryssingen på Møreaksen erstatter tre ulike fergesamband, som har dobbelt så stor trafikk som Eksportveien gjennom Romsdalen. Det til tross for at veien gjennom Romsdalen er døgnåpen og gratis, i motsetning til fergestrekningene, som dessuten er stengt minst 85 % av tiden. Med Møreaksen får to store øysamfunn fergefri fastlandsforbindelse, omtrent kostnadsfritt for fylkeskommunen, og samtidig får alle reisende fergefri døgnåpen kryssing av Romsdalsfjorden. Da er det helt uforståelig å hindre utbyggingen av denne veien, som også har størst trafikkgrunnlag.

Møreaksen er det beste samferdselsprosjektet i fylket noen gang. Når alle fergene forsvinner blir det frigitt nok elektrisk kraft til at alle (el)bilene fra fergene kan krysse fjorden på Møreaksen, drifte den undersjøiske tunnelen, og trolig ha strøm til overs. Møreaksen er også fantastisk for miljøet.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anne Mari Sandshamn · 4 måneder siden
  Sterkt uening med RR her. ALLE veiprosjekt for fylket, som har vært bygd tidligere, og kommende veiprosjekter er BEST for fylket vårt, INGEn veiprosjekt er bedre enn andre, ALLE er like viktige! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Det skulle bety at trinn 1 og trinn 2 på Møreaksen er like viktige, og at de bør fullføres samtidig.

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 4 måneder siden
   @Terje Sundsbø Jeg undres... Evner du ikke å debattere en kommentar, uten å kun komme med noe som har sammenheng med det densom kommenterer skriver?  Jeg argumenterer på det RR skriver, at MA er det beste veiprosjekt noensinne i fylket.  Noe det ikke er, alle veiprosjent er like viktige, uansett størrelse! Men du bare henger deg på MA knappen,og ikke noe mer..  Det begynner faktisk å bli ensformig dette..  Mister i grunn litt lysten på å kommentere, nårdet el slik hver eneste gang.. 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Du er uenig med Rasmussen som mener at Møreaksen er det beste samferdselsprosjektet i fylket noensinne. Du mener alle er like viktige. Jeg påpeker da et det eksempelvis betyr at trinn 1 og trinn 2 på Møreaksen er like viktige, og bør ferdigstilles samtidig. Kan du forklare hvorfor du mener dette ikke er relatert til det Rasmussen skriver og din kommentar?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir M Punnerud · 4 måneder siden
  Nei til Møreaksen, ja til Romsdalsaksen. Beste alternativet. Og mesteparten av folket i Møre og Romsdal vil ha Romsdalsaksen. Egentlig ferdig snakka. Så hvorfor i helvete skal man bygge noe så himla dyrt som bare ett fåtall vil ha?  R.R og T.S driver en utrettelig oppgulp om Møreaksen. Skulle nesten tro at de er kjøpt og betalt av noen. Takk for meg.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Geir M Punnerud I siste meningsmåling i Romsdals Budstikke om fjordkryssingen over Romsdalsfjorden var det dobbelt så mange som ville har Møreaksen enn som ville ha Romsdalsaksen. Over 62% Romsdalsaksen velgerne i fylket har stemt på de partiene som kjemper for Møreaksen.

   Dessuten er Romsdalsaksen skrinlagt.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 4 måneder siden
  RR kjem med synsing om energibruken utan å legge fram dokumentasjon
  Han må ta med driftinga av heile strekninga, lys, vifter, pumper og energi brukt av køyretøy. Dessutan,  han må legge fram kvifor fergesambandet er "stengt" 85 prosent av tida, korrigert med gjennomsnitt ventetid og reisetid.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr I fergeruten fremgår det at det er 326 avganger pr. uke Vestnes-Molde. I omkring 5 minutter før hver av disse er bommen åpen for ombordkjøring. Resten av tiden er bommen stengt. Når fergen er på vei er det for sent å kjøre om bord – veien er stengt når fergen kjører. Det betyr at i nær 85% av tiden må trafikken vente på at bommen skal åpne i 5 nye minutter.

   Fergen Molde-Vestnes har 51 avganger hver vei, hvert døgn. Hver ferge har plass til 120 biler, med andre ord er det plass til 6.120 biler hvert døgn. Per i dag er det 2.342 biler som tar fergen pr døgn. Hver fergetur forbruker 600 kWt med strøm. Totalt blir det 30.600 kWt pr døgn. Det vil si at 18.890 kWt pr døgn brukes på tomme (!) plasser ombord i fergene. 8.270 elbiler kunne ha krysset fjorden via Møreaksen for samme mengde strøm som fergene Molde-Vestnes bruker.

   Fergen Molde-Vestnes har konsesjon til å bruke 845 kWt pr tur. Erfaringstallene hittil viser ca 600 kWt pr tur. En gjennomsnittlig elbil bruker 3,7 kWt på å krysse fjorden via Møreaksen (tall fra Sintef). Det vil si at 162 elbiler kan krysse fjorden via Møreaksen for samme energiforbruk som én tur med elferge, men fergene har maks plass til 120 biler og er sjelden fulle. Ergo kommer Møreaksen best ut.

   Tunnelene er estimert å bruke ca. 22% av strømforbruket til fergene for Molde – Vestnes, det inkluderer lys, ventilasjon og vannpumper.

   Les denne: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/120677-framtidens-teknologi-med-moreaksen-20230904

    
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 4 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg utfordra RR, men har tydelig nok fått ein som er taleskrivar for han. Og, som gjentar udokumentert at ein elbil brukar 3,7 kWh på strekninga frå Furneset til Molde sentrum. Eg etterlyser premissene for kalkylen. Kor mykje lader den nedover 350 meter før den skal opp 400 meter, fart 100 kmt. Og resten med ei snittfart på 80 kmt. Og med ei vekt godt over to tonn. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du må forklare hvorfor du mener at alle som krysser Romsdalsfjorden med bil starter sin reise på Furneset og stopper på fergeleiet i Molde. Er det rimelige premisser? Som nevnt er kalkylen utarbeidet av Sintef. Jeg har bare referert konklusjonene, slik de har stått i Romsdals Budstikke i signerte innlegg. Jeg har referert til innlegg fra Frode Heimen (V) og Harald Espeland. Det er disse du bør be om dokumentasjon.

   Du kan gjerne utfordre Rasmussen, men da må du, slik som han, skrive leserinnlegg. Han har alltid svart på avisinnlegg. Men Rasmussen har aldri skrevet i noe kommentarfelt noensinne. Du kan ikke forvente å få noe svar der.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 4 måneder siden
   @Terje Sundsbø På kva strekning er forbruket 3,7 kwt?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 4 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Så detaljert var ikke teksten jeg leste i RB. Kan det være Molde-Vik som ansees som fjordkryssing? Ville det vært urimelig å ta utgangspunkt i en reisende på E39 som kommer via Sjøholt, og fortsetter om lag 2 km på E39 etter fergeleiet i Molde? Da vil også bilene med ferge flytte på seg. Og begge endepunktene vil være om lag på havnivå.

   Jeg har et par spørsmål til deg. Regjeringen har som målsetting at fartsgrensene på nye veier skal ned. Hvorfor opererer du da må så høye hastigheter? Og hvorfor ikke snu retningen på trafikken i din analyse, slik at det først blir nedover 400 høydemeter før det blir en stigning på 350 høydemeter? Tror du batteriene på elbiler vil være like tunge om 15 år?
   Og tror du at bilene blir like energikrevende om 15 år?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 4 måneder siden
  Alle meningsmålinger viser at folket ønsker fergefri fjordkryssing på Møreaksen. Siste meningsmåling viser at dobbelt så mange ønsker Møreaksen som Romsdalsaksen.

  Frank Sve (Frp) har ennå ikke besvart denne utfordringen: 
  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/119969-en-utfordring-til-frank-sve-20230727

  I meningsmålingen fra InFact er det over dobbelt så mange som foretrekker Møreaksen framfor Romsdalsaksen: 33,2 % svarte at de ønsker Møreaksen, og 15,8 % svarte at de ønsker Romsdalsaksen.

  Om man ser på hvor mange som totalt ønsker en fergefri kryssing (Møreaksen eller Romsdalsaksen), så er det altså 49 % av de spurte som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden.

  Bare 35,5 % svarte at de ønsker et forsterket fergetilbud. Dvs. det er 13,5 % flere som har svart at de ønsker en fergefri kryssing enn de som har svart at de ønsker ferge.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg har aldri snakka om 2050. Det er eit virvar i di boble.Prosentrekning kan eg.Kor unison stemninga er når pengene ...
Terje Sundsbø 19 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrTidligere har du vist til SVV sin Planbeskrivelse E39 Ørskogfjellet-Vik, og henvist til tallet 1200 som reduksjonen i trafikken ...
Geir Ole Sætremyr 22 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøÅDT på Ørskogfjellet i vurderingsåret 2021 er ca. 4200 iflg. SVV. Av dette er ein andel på 1200 forventa å ...
Terje Sundsbø 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg registrerer at Naturvernforbundet fortsatt mener at siden trafikken på dagens E39 gjennom Skorgedalen blir redusert med 1200 ÅDT i ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg er fullstendig klar over dagens tall, også for FV661. For å sikre grunnlag for arbeidet har eg løpande konsultering hos ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg har ikke gjort noe regnestykke. Jeg har kun sitert SVV sine utsagn fra side 78/79: https://www.vegvesen.no/contentassets/bd2893c57ec24684b00e5c346f507166/planbeskrivelse_vedtatt.pdfSVV sier: «Etter at ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse