Annonse
Annonse
Arne Grødahl med leserinnlegg som privatperson denne gangen. Foto: Privat
Arne Grødahl med leserinnlegg som privatperson denne gangen. Foto: Privat

Hvem som skal samarbeide med hvem har blitt en het partipolitisk potet både regionalt og lokalt. Fylkets aviser har bidratt med spekulasjoner som gjorde at dette ble et hett tema.

De hevdet at Arbeiderpartiet og Høyre skulle søke samarbeid i fylket. 

I ettertid har styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti klargjort at de jobbet og jobber for et rød/grønt flertall og samarbeid.  

Lokalt i Kristiansund har Høyres ledende politikere ledet an i et stormløp mot Arbeiderpartiet. Sannsynligvis for at velgerne skal glemme at de sørget for en ordfører fra Arbeiderpartiet sist kommunevalg. Etter det har Høyre bidratt ved å være med på å støtte et budsjett som sikret flertall i samarbeid med MDG, SV, KrF, V og Arbeiderpartiet.

Det at nå Høyre velger å angripe den politikken som flertallet i bystyret i Kristiansund har sikret gjennom budsjett de siste tre årene, tyder på at de ønsker å skifte. De stoler på at velgerne har dårlig hukommelse og at de ikke husker at de er en del av dagens flertall.

Jeg er gjennomgående enig i at de politiske forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er så store at et samarbeide på mange måter er unaturlig. 

  • Dette gjelder saker som privatisering av vitale kommunale oppgaver. 
  • Dette gjelder holdning og praktisk gjennomføring av samarbeid med ansatte i kommunen.
  • Dette gjelder viljen til å protestere mot den distriktsfiendtlige politikken som dagens Høyredominerte regjering gjennomfører samt viljen til å prioritere skattelettelser som vil prioritere de som har mest foran fordeling av goder også til de som har minst.

Dette er ideologiske forskjeller men dette er også tydelige forskjeller i praktisk politikk. Arbeiderpartiet i Kristiansund har i de fleste år hatt et rød-grønt samarbeid. Med blant annet Senterpartiet.

Dette ble dessverre brutt for tre år siden. Bakteppet var at Senterpartiet gjorde et meget godt valg og ønsket ordføreren. Arbeiderpartiet var det største partiet og krevde ut i fra det ordfører. Arbeiderpartiet skaffet et flertall og Kjell Neergaard ble ordfører. Personlig ønsker jeg meg tilbake til da Arbeiderpartiet styrte sammen med blant annet Senterpartiet.

I viktige saker så er de lokale forskjellene små. Der det er skiller, er jeg overbevist av at man sammen kan finne sammen om omforente standpunkt. Et slikt samarbeid som man i mange år har praktisert her i Kristiansund.

Et slikt samarbeid betinges av at man også samarbeider politisk og ikke bare valgteknisk som dagens flertall gjør. Det eneste politiske innholdet i dagens samarbeid, er at man sammen forplikter seg til å sørge for at
et ansvarlig budsjett blir vedtatt. 

Det må også være grunnlaget for et samarbeid også i neste kommunestyreperiode, sammen med andre viktige saker.

For meg personlig så er slike saker viktig inn i neste periode:

  • Sørge for at de eldre får en verdig alderdom. Det betinger at partiene har felles forståelse av nåsituasjonen og utifra det legger en plan for gjennomføring for å gjøre eldreomsorgen bedre. Dette bør være en førsteprioritet etter min mening.
  • Partiene må også finne tiltak for de som sliter mest i Kristiansund. Her er det en masse tiltak som kan hjelpe. Sammen kan vi enes om hvilke som virker best.
  • Vitale oppgaver i Kristiansund må fortsatt drives offentlig. Enten det gjelder renovasjon, omsorg eller skole. Unntak i disse sektorene finnes allerede idag men hovedregelen må være offentlig drift.
  • Kristiansund må bli bedre til å ha en kultur for å sørge for at de ansatte som ønsker det får fulltidsjobb. Dette er mulig i samarbeid med ansatte for å finne de gode løsningene.
  • Det er også viktig at vi sammen jobber for at flest mulig helsetilbud fortsatt blir i Kristiansund. Press på - og gjerne samarbeid med helseforetak og regjering er nøkkelord i det som må karakteriseres som en hard kamp.
  • Gjennomføring av prosjekt som Campus Kristiansund og Kulturfabrikken kan vi også lett samarbeide om.
  • Til slutt vil jeg nevne tiltak for å få et bedre fritidstilbud for barn og unge på Frei. Der er det mulig å gjøre noe slik at de ikke nødvendigvis trenger å ta bussen til Kristiansund sentrum.

Et rød/grønt samarbeid er best med deltagelse av både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen med andre parti som utgjør dagens flertall. Uten at det betyr at nødvendigvis alle i dagens koalisjon blir med
videre. Allerede har jeg pekt på den store forskjellen til Høyre. 

Jeg ser heller ikke bort ifra at et samarbeidsvillig Rødt kan innlemmes i en flertallskoalisjon men det er på mange måter opp til de selv. Uansett jeg er overbevist om at et rød/grønt samarbeid er det riktige for å føre byen videre i riktig retning.

Det er allerede tegn på at optimismen og fremgang er tilbake. Nå gjelder det at alle får ta del i den vekst byen vil få. Det er viktig at de rød/grønne finner sammen for å sørge for det. 

Jeg skriver dette innlegget på egne vegne da det enda ikke er behandlet i Kristiansund Arbeiderparti.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte