Annonse
Annonse
Berit Frey, leder Kristiansund Senterparti. Foto: Ken Alvin Jenssen
Berit Frey, leder Kristiansund Senterparti. Foto: Ken Alvin Jenssen

Styret i Helse MR satte nok en spiker i kisten til SNR under sitt styremøte 27/3. Behandlingen med vedtak om nedlegging av fødeavdelingen i Kristiansund var en flau og trist  affære. Den fremsto både som ukritisk og unyansert. Eneste unntak var Bjarne Storset som etter beste evne forsøkte å målbære svakheter i administrasjonens saksutredning. Han fikk imidlertid ingen støtte hos de andre og ga seg dessverre alt for lett i sin argumentasjon mot Erdal. Hvorfor evnet ingen andre å stille spørsmålstegn ved åpenbare feilslutninger i saksutredningen? Dette vitner enten om mangel på kompetanse, eller så ble det gjort med fullt overlegg fordi man på forhånd hadde bestemt seg for utfallet.

To eksempler illustrerer hvor ukritisk dagens møte var:

Eksempel 1: Storset forsøkte å ta tak i Erdals useriøse bruk av statistikk. Ett år med tallmateriale knyttet til blant annet keisersnitt er brukt for å vise at Kristiansund har dårligere kvalitet enn Molde. Slik kan man selvsagt ikke benytte statistikk, hvordan kunne Erdal slippe unna med dette? Storset trakk frem at tallene fra 2012 til 2017 var identiske mellom de to sykehusene. Administrasjonen mener at ETT år med avvik i tallene viser at Kristiansund har en dårligere utvikling, og at dette skal benyttes som argument mot Kristiansund. Det hadde vært interessant å høre en statistiker sin dom over slik misbruk at statistikk. At ingen andre i styret ønsket å følge opp dette punktet fremstår som en gåte.

Eksempel 2: Erdal valgte å benytte 16 års erfaring med sommerstengte fødeavdelinger som bevis på at lengre reisevei ikke vil føre til problemer dersom man velger å legge ned i Kristiansund. Hvorfor var det ingen som evnet å stille spørsmålstegn ved den åpenbare svakheten i denne konklusjonen? Kan man virkelig sammenligne økt reiseavstand 4 uker på sommeren med lyse netter med den samme strekningen høst, vinter og vår? Mener de med hånden på hjertet at mørketid, glatte veier og stormer ikke påvirker dette bildet? Ærlig talt!

Begge de ovennevnte eksemplene viser at styret (muligens med unntak av Storset) utviser mangelfull kompetanse, eller har forutbestemt sine beslutninger. Hva som er verst er ikke godt å si, men det innbyr ikke til tillit og legitimitet. Det faktum at administrasjonen heller ikke har vurdert potensielle avbøtende tiltak i Molde dersom man skulle valgt Kristiansund vitner om kun ett alternativ fra administrasjonens side.

Styret har med dagens behandling og beslutninger nok en gang bidratt til å undergrave vår tillit til prosessen med SNR, og vi er styrket i troen om at realisering av dette prosjektet vil rasere helsetilbudet i fylket. Med utviklingen vi har sett den siste tiden har et felles sykehus ingen fremtid.

Berit Frey, ordførerkandidat for Kristiansund Senterparti.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte