Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Finn Backer, Kristiansundspatriot
Ytring
24 juni 2019 23:23
Del på Facebook
Finn Backer: Foto: Fotograf Engvig
Finn Backer: Foto: Fotograf Engvig
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Første bygge trinn på Vestbase i sin tid var visstnok rundt 10 dekar. Da hadde stortinget vedtatt at Vestbase skulle være forsyningsbase for oljevirksomheten i Midt-Norge. I tillegg var Statoil inne på eiersiden med 50 %. Daglig leder Rolf-Henning Blaasvær i Bolgneset Utvikling AS, et selskap heleid av Kristiansund kommune, uttalte i høringsmøte 20. mai i år, at her skal det bygges nærmere 600 dekar, og det er alt eller ingenting. Riktignok i 2 trinn men begge må vedtas før byggestart. Dette er like stort som Vestbase har vokst på 40 år, finansiert av en eventyrlig oljeindustri. 

Her er det kun Kristiansund kommune på eiersiden. Ingen næringsinteresser. Naturlige interessenter som Kristiansund Havn, Vestbase m.fl. har vært holdt utenom. I en artikkel i TK 29. oktober 2018 uttaler Styreleder Berit Tønnesen blant annet følgende, «akkurat hvilke aktører dette skal være er ikke noe kommunen kan avklare enda, og det blir opp til hvem som er interessert i å flytte dit», og videre «Det er heller ikke avklart hvordan utbyggingen skal finansieres, om det blir kun et offentlig prosjekt, eller om de får inn investorer fra privat næringsliv».

Med så mye som er uavklart ønsker de fortsatt godkjennelse fra politikerne våre om å begynne å bryte stein allerede i 2019. Ut i fra de vage svar og mange «vet ikke» eller «det kan hende» som ble presentert på høringsmøte, samt så lite informasjon som har lekket ut om dette megaprosjektet for Kristiansund, så kan det nesten virke som om Bolgneset Utvikling AS ønsker å få dette trumfet gjennom ved å holde kortene tett til brystet. Her mangler markedsundersøkelser, risikovurderinger, behovsvurderinger, konsekvensanalyser, ordentlige miljøanalyser, m.m. Nå må våre politikere våkne og slutte å høre på tomme lovnader uten tilstrekkelig fundament.

Jeg kan godt forstå at man lar seg friste av utsikter til store inntekter for kommunen ved å selge stein. Men, dette er et veldig risiko utsatt prosjekt for en kommune med allerede anstrengt økonomi. Basen i Kristvika har hatt store problemer med å bli kvitt all stein. De har faktisk gitt bort mye stein. Ormen Lange og Langeled er for lengst over og det er ingen tilsvarende prosjekter som trenger stein selv om Bolgneset Utvikling AS og kommunens oljerådgiver Helge Hegerberg, håper på dette. Dette er et så enormt prosjekt at Kristiansund kommune kan brekke ryggen på det. Man bør faktisk spørre seg selv om hvorfor kommunen allerede har brukt 30 mill. på dette famøse prosjektet i en tid hvor man ikke har råd til å holde kantiner for de eldre åpne, og planlegger mange andre «usosiale kutt». Isteden for å gamble med salg av stein burde man heller stille seg spørsmålet som varaordfører Ragnhild Helseth stilte i TK 6. juni i år, «Vi må finne forklaring på hvorfor vi bruker mye mer penger på enkelte områder enn sammenliknbare kommuner». 

Det er også stor grunn til å stille spørsmål ved at byggetrinn 1 er det området som er lengst unna annen næringsvirksomhet og nærmest boligområder. Lengst unna Bolgneset. Hvis målet er å selge stein, så er det ulogisk så lenge Blaasvær sier at de vil begynne nettopp der, for de det der er det er balanse mellom den stein vi tar ut og den de trenger til utfylling. Altså, ingen salg av stein, bare utgifter for kommunen i 1 ½ år…

Blaasvær og Hegerberg sier videre vi skal være forberedt til å ta imot den neste generasjon havteknologi. De vet ikke hva det blir, men antyder at geologi kan være en mulighet. Da må jeg spørre. Hvordan vet vi at vi har en sentral lokalisering for det som måtte bli utvinningsverdig? Har man undersøkt om det er andre som posisjonerer seg, eller allerede har gode muligheter? Hvorfor skal det havne her? Må vi sprenge bort 600 dekar natur for å være i posisjon i tilfelle vi skulle ha nytte av det for «kommende generasjoner».

annonse

De sier videre at de skal bygge et havteknologi senter for forskning og utvikling. Er det ikke så at vi ønsker at dette skal fokuseres rundt Campus Kristiansund? Blaasvær uttaler også at man ikke skal konkurrere med de etablerte miljøene i Kristiansund. I neste setning sier han at man skal bygge videre på det fantastiske subsea-miljøet som har utviklet seg på Vestbase. Faktum er at dette kommer til å ødelegge for alle andre arealer og baser i regionen. Skal et nytt havteknologimiljø etablere seg i Kristiansund, så skal det i alle fall ikke stå på areal. Det er ledig på begge sider av Dalasundet, likeså på begge sider av Omsundet/Bolgsvaet, og det er ledig areal både i Kristvika og på Averøy Base. Skal et nytt miljø etablere seg er det masse av plass. Faktum er at ved å sprenge ut et like så stort område som Vestbase uten å ha en kunde, så vil man ødelegge hele næringsgrunnlaget for basevirksomhet i Kristiansund. Nok en gang vil kommunen måtte konkurrere med næringsvirksomheten i regionen om å selge areal. Private aktører vil trappe ned eller forsvinne, skatteinntektene vil gå ned og kommunen vil sitte med en kjempeinvestering uten balanserende inntekter. Det er faktisk skatteinntekter en kommune skal leve av. Blaasvær sa at det var overraskende at en så næringsorientert person som undertegnede uttalte seg så næringsfiendtlig på høringsmøte. Men det er nettopp dette som er poenget mitt. Dette er ikke god næringspolitikk.

Det er også andre grunner til å stille spørsmål ved dette, selv om de blir subsidiære gitt den økonomiske katastrofe dette vil kunne medføre for kommunen. Kristiansund Havn gjorde for en tid tilbake en undersøkelse på hvorvidt det var tilrådelig å etablere et kaianlegg på Husøya i Bolga. Kystverket konkluderte at dette ikke var tilrådelig gitt værforholdene. Bolgneset Utvikling AS har av en eller annen merkverdig grunn fått frem en mer fordelaktig analyse, selv om anlegget deres er mye mer værutsatt. Uansett, selv deres analyse viser at dette er et ikke egnet kaiområde.

Og så til slutt. Miljøet vårt. Med dette prosjektet vil man å skape et enormt sår i innseilingen til Kristiansund. Anleggsperioden blir 7 til 8 år hvis man får solgt stein raskt nok, sannsynligvis vil det ta mye lengre tid. Dette er jo som de sier, ikke et anlegg for neste generasjon, men for kommende generasjoner. Tenkt hva dette betyr for omverden i anleggsperioden som vil pågå i tiår. Tenk på hva dette betyr for turistnæringen i vår mest populære innseilingslei til Kristiansund.

Kjære politikere nå må dere våkne opp og innse hva som er i ferd med å skje. Skal Norges kanskje største steinur eller «gravsted» stå i tiår som et minne om Kristiansunds folkevalgte og kommuneadministrasjonen i 2019?

Med vennlig hilsen
Finn Backer, Kristiansundspatriot

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Takker så mye for publisering KSU! Håper det kan skape en viss debatt :-)
Lama Vik 1 måneder siden Aksekamper i valgkampen
Kva meiner du her, Hofset? "Frykten er at SVV fortsatt forsøker å skjule sannheten når den lovpålagte KS2-kontrollen gjennomføres ved avslutning ...
Lama Vik 1 måneder siden Mulighetenes akse – Romsdalsaksen!
Kva med eit kompromiss, Hofset? Vi bygger Møreaksen konvensjonelt, og så blir Langfjordsambandet pilot for senketunnell? Då er vi kvitt ...
jon ingar eik 1 måneder siden Ei fylkeskommune i «sus og i dus»
Begynn med og flytte ut den politiske kameraderi bedriften Statens Veivesen ut i fra Molde, kanskje helt ut av Fylket,  ...
Terje Sundsbø 1 måneder siden Hemmelighold og bortforklaringer fra SVV
@Rolf Erik PedersenMed gratis ferger vil fergeavløsningsmidlene for Møreaksen øke, og bompengene minke.En rabattert billett på ferga mellom Molde og Vestnes koster ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte