Annonse
Annonse
Gro Santi Johnsen, 1. kandidat MDG Kristiansund. Foto: MDG
Gro Santi Johnsen, 1. kandidat MDG Kristiansund. Foto: MDG

Vi er nå inne i den 6. store masseutryddelsen av arter. Det er forventet at 1 million arter forsvinner i løpet av de neste 50 til 100 årene. Og det er vi mennesker som er årsaken denne gangen. Den viktigste årsaken til tap i biologisk mangfold er habitatfragmentering. Dvs. endring av arealet til artene. Det kan være veibygging, hyttefelt, husbygging osv. Årsak nummer to er klimaendringene og nummer tre er forurensning.

Men hva har det å si for deg at noen arter forsvinner? Når en art er utdødd kommer den ikke igjen. Dine barn og barnebarn vil aldri oppleve makrellterner, korallrev, et yrende liv i havet osv. Med dagens hastighet vil alle verdens korallrev være døde i 2050. Det er bare 30 år til. Korallrev er oppvekstområder for mange ulike fiskearter. Forsvinner korallrevet, forsvinner fiskeartene og da har vi mindre mat. Hvem husker ikke de flotte makrellternene som var overalt. I år er det ingen registrerte hekkende terner i Kristiansund. Det samme med viper. Så våre barn vil ikke kunne ligge på svaberget og følge ternen med øynene. Den er borte.
Det er sikkert flere enn meg som har registrert at denne sommeren var veldig stille. Mye færre insekter og dermed også mindre småfugl. Kristiansund kommune har etter forslag fra MDG blitt enige om å lage en plan for bevaring av insekter.

Kristiansund kommune har også etter forslag fra MDG erklært klimakrise. Men hva nå? Klimaet endrer seg ikke bare fordi vi erklærer klimakrise. Og insektene kommer ikke tilbake bare fordi vi blir enige om en plan. Så nå må det handles. Dessverre så viser det seg at mange parti som var enig i klimakrisevedtaket ikke er villig til å ta nødvendige grep for at Kristiansund skal redusere sine utslipp i henhold til Parisavtalen og til målene vi har fått igjennom.

I dette perspektivet er det helt utrolig at flere parti i byen vil rasere Bolgneset. Her er det flott natur med dyreliv. Blir dette området rasert vil det biologiske mangfoldet bli ytterligere redusert. Kristiansund kommune har en lang tradisjon for å rasere natur for å planere, asfaltere og legge til rette for at noen kanskje i framtiden skal benytte seg av området. Jeg og min familie kom flyttende tilbake til Kristiansund for 10 år siden. Allerede da var det flere tomter i Pilotveien som var planert, men som fremdeles ikke er benyttet. Ved fiskeribasen er det fremdeles ledig kapasitet. Så hva skal man da med enda et område, hvor det ikke er noen interessenter? Galskapen blir komplett når vi vet at bølge og strømanalysen viser at dette er et uegnet område.

Så hva kan vi i Kristiansund gjøre for å redusere tap av biologisk mangfold? For det første må vi stoppe nedbygging av natur. Naturen må vinne i konflikter. I tillegg må vi restaurere natur. For eksempel må vi forhindre den gjengroingen som er i ferd med å skje både ved Bolgavannet og i Gløsvågen. For det andre må vi ta ansvar og oppfylle vår del av Parisavtalen. Det vil si kutte drastisk i CO2-utslipp. Da kan vi ikke lage en 4.felts veg, men i stedet innføre en grønn bypakke som gir et godt kollektivtilbud, gratis sundbåt og bedre og flere gang/sykkelstier. For å redusere forurensing og forbedre luftkvaliteten vil MDG innføre en piggdekkavgift. Dette vil føre til at færre kjører med piggdekk. Mindre slitasje på veiene og dermed også mindre støv. At vegene sjeldnere trenger asfaltering kommer som en bonus. Inntektene skal brukes til å finansiere sundbåten og gi økte bevilgninger til vedlikeholdsavdelingen slik at veiene oftere blir feid.

Så stem MDG ved valget og sikre at dine barn også får oppleve at ternen hekker.

Av Gro Santi Johnsen, 1.kandidat MDG Kristiansund

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Webkamera Kristiansund

Våre utvalgte