Annonse
Annonse
Jørn Inge Løvik
Ytring
09 oktober 2019 19:15
Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen
Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet Romsdalsaksen (RA).

Det er også mange som sterkt ønsker fortsatt ferge, med et optimalisert og utvida fergesamband, noe som ser ut til å kunne bli aktualisert.

Samferdselsdepartementet har tydelig gitt til kjenne at Nye Veier har fått i oppdrag å utfordre vedtatte konsept og planer der de ser at ny teknologi eller andre forhold tilsier det. Målsettingen med en eventuell ny utredning vil være å sikre at det videre planleggingsarbeidet baserer seg på en helhetlig og full utredning av aktuelle alternativer med oppdaterte forutsetninger. En ny utredning må ta utgangspunkt i hva prosjektet er tenkt å løse. Det må legges til grunn best mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvikling av det regionale bo- og arbeidsmarked er viktig, men god kobling til en øst-vest forbindelse er også viktig for eksportnæringene.

Nye Veier mener det bør utføres ytterligere utredninger før man går videre i planleggingen av Ålesund – Molde. Det er minst tre viktige grunner til dette:

  1. Det var flere mangler i opprinnelig KVU utformet i 2011
  2. Det har i etterkant av KVU-rapporten blitt foreslått store endringer av løsning som påvirker kostnader og nytte
  3. Forutsetninger og teknologi har endret seg betydelig siden KVU ble utredet i 2011

Nye Veier utdyper nærmere hva disse manglene består av på side 37 og 38 i sin rapport.

Med å vise til sitat nedenfor fra rapporten til Nye Veier, og det faktum at Samferdselsdepartementet har gitt Nye Veier i oppdrag å utfordre valgt løsning, håper vi at også våre fylkespolitikere slutter seg til en slik løsning.

Etter vårt syn har Nye Veier utfordret valgt løsning på en god måte, og vi anbefaler at oppdraget med å utrede en helhetlig løsning gis til selskapet Nye Veier. Det siste vi trenger nå er et «hasteoppdrag» av SVV-region Midt som presenterer noe som er løsrevet fra den store sammenhengen. Det løser ingen ting. For å skape tillit trengs det nye øyner og nytt fagmiljø som evner å se de store sammenhengene.

«Strekningene på Vestlandet og Nord-Vestlandet gir muligheter for å styrke viktige bo- og arbeidsmarkeder. Kostnadene til fjordkryssingene er imidlertid svært store. Nye Veier anbefaler at det utredes flere alternative løsninger før prosjektene besluttes. Nye Veier deltar gjerne i dette arbeidet.»

Av Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?"Hva i all verden har Rødt mot norske industriarbeidere?" Slik spør Per ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Norges hemningsløse eksport av strøm inn i EU
Så enig.Veien ut av dette er ved neste korsvei å støtte partier som vil det annerledes. En finner de stort ...
Øyvind Hoksnes 2 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
@Petter E. OlsenSå du vil ordne med altfor djup tunnel som ikkje blir godkjent etter dagens standard samt i tillegg bygge Kjerringsundet ...
Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 10 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte