fbpx
Annonse
Annonse
Frank Sve, fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Frank Sve, fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nye veier AS har fått eit godt utgangspunkt for vidare og grundigare utgreiing av Romsdalsaksen, etter rapporten frå STVV.

Statens vegvesen har lagt fram sin «lynrapport» der ein på svært kort tid har produsert fram ein rapport for alternative kryssingar av Romsdalsfjorden.

Dei fleste forstår at dette er ei grov utgreiing, som dersom ein skal kunne samanlikne dette med Møreaksen sjølvsagt må kunne utgreiast vidare.

Når ein no ser at Romsdalsaksen og Møreaksen sansynlegvis vert omlag i same området kostnadsmessig, vil eg tru at når Nye Veier AS får setje igang med sitt planarbeide til neste år, så får vi nok heilt andre tall og alternative løysingar derifrå.

Nye veier AS bygger smartare, billigare og brukar moderne og fremoverlente metoder for sin vegbygging, som har gjeve store positive resultat i alle prosjekta dei har gjennomført.

Det store spørsmålet vi står igjen med ang kryssing av Romsdalsfjorden, er om det reelt sett vert bygd nokon av dei to aksjane, pga dei enormt store kostnadane sett opp mot fortsatt ferjedrift og med 15 min avgangar.

Nye Veiar AS bygg garantert nye og framtidsretta vegar «mellom fjordane» fyrst.

Rimeleg greinalaust å byggje firefelts motorveg under fjorden, for så å køyre denne trafikken gjennom Vestnes og mot Tomrefjorden gjennom tettbygde strøk.

Ny E-39 gjennom tettbygde strøk, kjem absolutt aldri til å kunne bli realisert, verken sør eller nord om Romsdalsfjorden.

Såleis skal vi ikkje kritisere STVV for rapporten som er lagt fram, men berre konstatere at her var det mykje å ta fatt i.

«Lynarbeidet» av ein rapport, er berre begynnelsen for å kunne få fram reelle, og samanliknbare vurderingar av Romsdalsaksen kontra Møreaksen.

Møreaksen er då også overhode ikkje klarlagt verken planmessig eller ang kostnadar.

Jamf manglande planar og reelle kostnadsanslag både sør og nord om fjorden, med enorme tunellsystem forbi Molde, gjer at kostnadane også i dette alternativet sannsynleg vert minst 40% dyrare ved ein eventuell byggjestart.

Mykje tydar faktisk på at det store fleirtalet her i fylket vårt, som vil ha fortsatt ferjer med nullutslipp og hyppige avgangar, muligens vert vinnarane i framtida.

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte