Annonse
Annonse
Berit Tønnesen, leder Kristiansund Arbeiderparti.
Berit Tønnesen, leder Kristiansund Arbeiderparti.

 Det er et ordtak som sier man ikke skal, bør eller kan ri to hester samtidig. Å bli beskyldt for å ri to hester, oppfattes som negativt – at man opererer på flere fronter samtidig – for å gardere seg.

 Det antydes at vi i Arbeiderpartiet i Kristiansund gjør dette i sykehussaken fordi vi kjemper for å beholde lokalsykehuset, og samtidig samarbeider med helseforetakene for å ivareta helsetilbudet til befolkningen vår. Hvis dette skal kalles å ri to hester samtidig, ja så gjør vi det- vi må det, fordi vi har ansvar for det. Vi gjør ikke dette for å politisk gardere oss selv på noen måte, da hadde vi gjort det enkelt- ikke tatt ansvaret vi har fått, og folk som trenger helsetjenesten er de som blir skadelidte. Jeg håper og tror de aller fleste skjønner dette.

I hovedutvalg for Helse sto orientering om fremdrift DMS på sakskartet i møtet i uke 5. Dette blir nå av noen hevdet å være en helomvending på kommunens standpunkt om å kjempe for lokalsykehuset- dette er ikke tilfelle.

Arbeiderpartiet står fremdeles fast på vårt standpunkt som vi fremmet som interpellasjon i fjor: at vilkår og forutsetninger for et fellessykehus er brutt, og vi mener fremdeles at

  •  det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.
  • sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.
  • helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell.

Prosessen med fellessykehuset og planene med DMS går allikevel videre uavhengig av hva vi har vedtatt i bystyret. Ordfører på Averøy Ingrid Rangønes sitter i styringsgruppen for DMS og uttrykker en velberettiget skepsis, men tar ansvar som ordfører i Averøy for innbyggernes helsetjenester.

 Jeg registrerer at Frp ymter frempå om en omkamp om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal- isolert sett kan dette være fantastiske nyheter som kan åpne en mulighetsdør for å beholde lokalsykehuset vårt. Men argumentasjonen for hvorfor de vil gjøre det er derimot underlig selvmotsigende; de vil ha omkamp fordi helseministeren ikke vil bygge et stort fellessykehus på Helgeland. De er indignerte over at helseminister Høie forlater sine prinsipper, og Frp mener at et stort fellessykehus er bedre og mer «robust» enn mindre lokalsykehus. Da kan man undre seg over hvorfor de da skal ha omkamp om nettopp ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Hvis de fremmer et forslag i Stortinget med denne begrunnelse, er jeg spent på hvordan de andre partiene vil reagere.

Jeg mener oppriktig og helhjertet at vår by best ivaretar sine innbyggeres helse gjennom å ha et lokalsykehus forutsatt at innholdet gir oss et forsvarlig og likeverdig tilbud.

Da bystyret vedtok å ikke samarbeide med Helseforetaket i 2019, en reaksjon og en konsekvens av Helse Møre og Romsdals varsel om å legge ned fødetilbudet i ved sykehuset i Kristiansund. I tillegg var trusselen om å legge ned rehabiliteringstilbudet i Aure en sterk medvirkende årsak. Her har Bunadsgeriljaen gjort, og fremdeles gjør en formidabel innsats for fødetilbudet, og har virkelig satt fødselstilbudet på sakskartet. De har bidratt sterkt til at vi nå har fått beholde fødeavdelinger både i Molde og i Kristiansund- allikevel endrer ikke dette bestemmelsen om bygging av fellessykehus, denne beslutningen ligger fast enn så lenge. I denne realiteten ligger det også at vi som sitter med det politiske ansvaret må gjøre det vi kan for at helsetilbudet for nordmøres befolkning blir best mulig- spørsmålet blir om vi gjør det best innenfor eller utenfor de arenaer der disse prosessene nå kjøres.

Hva tror du?

 

Berit Tønnesen
Leder Kristiansund Arbeiderparti

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte