Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Steinar Melby
Kommentar
24 februar 2020 09:05
Del på Facebook
Møre og Romsdal, for anledningen tegnet opp i nyanser av flammerødt, som viser de tre fogderiene Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Omringet og inneklemt av tre meget store og livskraftige regioner. Ønsker KNN sine medlemsbedrifter  at det fortsetter slik, spurte KNN i en medlemsundersøkelse. Kart: Wikipedia/KSU.NO
Møre og Romsdal, for anledningen tegnet opp i nyanser av flammerødt, som viser de tre fogderiene Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Omringet og inneklemt av tre meget store og livskraftige regioner. Ønsker KNN sine medlemsbedrifter  at det fortsetter slik, spurte KNN i en medlemsundersøkelse. Kart: Wikipedia/KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Den 20. februar 2020, presenterte KNN resultatene av en medlemsundersøkelse om regiontilhørighet i Tidens Krav. 

KNNs spørreundersøkelse

Etter at bystyret i Kristiansund vedtok å utrede konsekvenser av å endre regionstilhørighet  for Kristiansund til Trøndelag, tok KNN initiativ til å sende ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer hvor de spør om blant annet regionstilhørighet. 

Utvalget til denne undersøkelsen besto av daglige ledere / hovedkontakter blant KNN sine medlemmer. Totalt bestod utvalget av 302 respondenter, hvorav det mislyktes med å nå tre respondenter, og én respondent meldte at den ikke kunne svare på undersøkelsen. 

Utvalget er dermed på totalt 298 respondenter, som alle representerer KNNs medlemsbedrifter. 156 respondenter besvarte undersøkelsen og dette tilsvarer en svarprosent på 52,3 %. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av det elektroniske spørreskjemaverktøyet SurveyMonkey, sendt medlemmene via e-post som vedlegg eller link.

Største svarandel var fra Kristiansund med 67,31 %, etterfulgt av Averøy 12,18 % og Tingvoll (7,05 %). Respondentene hadde stor spredningen med tilhørighet i Ålesund, Molde, Heim, Aure, Averøy, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Stavanger, Orkland, Vestby og Trondheim. 

I konklusjonen er også KNN tydelig på at denne undersøkelsen og resultatene av den, forteller om hva utvalget av respondenter blant KNNs medlemmer har svart på de ulike spørsmålene.

KNNs medlemsundersøkelse, sammendrag, konklusjon og spørsmålene som ble stilt kan du lese mer om her.

Næringslivet vil ikke skifte region - TK

Det skriver TK som tittel på sin artikkel som presenterer funnene fra undersøkelsen den 20. februar 2020. KNNs leder henviser også til delresultat av undersøkelsen når hun sier til TK: – Det viser at næringslivet på Nordmøre er mer opptatt av kunder og markeder, enn regioninndelinger og fylkesgrenser, sier Eeg.

Næringslivet vil ikke skifte region – TK

Næringslivet i Kristiansund sier klart nei til å skifte region - RBnett

Det skriver RBnett den 21. februar og siterer Tidens Kravs artikkel fra dagen før.

Næringslivet i Kristiansund sier klart nei til å skifte region – RBnett

Kan denne undersøkelsen representere næringsliv i Kristiansund eller på Nordmøre ?

Uten å ta stilling til funnene i undersøkelsen er det tilstrekkelig å se på undersøkelsens utvalg, antall respondenter og utførelse for å påvise tilstrekkelig usikkerhet, til at det ikke er mulig.

Blant KNNs medlemmer, de som er oppført som respondenter,  er det bedrifter fra Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre, Trøndelag, Viken og Rogaland. Vi har ikke sett på  medlemslisten i KNN og bedriftenes geografiske representasjon, men den burde også vært med i sammendraget, som en del av vurderingen av undersøkelsens totale statistiske signifikans.

Noen spørsmål hvor det er tilknyttet usikkerhet
  • Er KNNs medlemmer et representativt utvalg av næringsliv i Kristiansund (blant medlemmene fra Kristiansund) eller på Nordmøre (medlemmene fra Nordmøre)?
  • Er de 156 respondentene, de som velger aktivt å svare på en undersøkelse sendt som link i en e-post, representative for KNNs medlemmer?
  • De valgfrie spørsmålene 5, 6 og 7 har fritekstsvar. Vi dette være en «terskel» for om man tar seg tid til å svare, og er også det med på å gjøre respondentutvalget mindre tilfeldig?
  • Vektingen av spørsmål 2,3 og 4, fra –10 til +10. Hvordan forklarer man vektingen i forhold til måten man ønsker at respondenten svarer og kan måten spørsmålene er stilt på i forhold til måten å svare på være en feilkilde? 
Kommentar fra Sentio Research

Vi har spurt Arve Østgård i analyseinstituttet Sentio Research Norge AS om en kommentar: 

– Skal man lage en representativ undersøkelse for næringslivet på Nordmøre, bør et representativt (tilfeldig) utvalg bedriftsledere helst intervjues på telefon. Da vil alle bedrifter ha samme sannsynlighet for å bli trukket ut. Vi ville heller ikke brukt den svarskalaen de har brukt i undersøkelsen, sier Østgård.

En medlemsundersøkelse, intet annet

I forhold til flere usikkerhetsmomenter rundt tilfeldig utvalg og undersøkelsens utførelse, sier resultatene av undersøkelsen kun noe om hva KNNs medlemmer svarer på spørsmålene som er stilt. 

Det må være opptil KNN å vurdere hvor pålitelig den er for å si hvor representativ den er for næringsforeningens syn på saken. 

Å ta denne undersøkelsen til inntekt for å si hva næringslivet i Kristiansund eller på Nordmøre mener i regionsspørsmålet, er et skudd langt over mål.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 15 minutter siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrTabell 4.3 på side 49 har 14 kolonner (inklusive de med kun grafikk), hvor kolonne 2 angir navnet på prosjektet. ...
Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøTabell 4.3, kolonner for avsette midler periode 23-. Der finn eg ikkje beløp. Kanskje tar eg feil?
Terje Sundsbø 16 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Tor HansenHvilke penger finnes allerede for fastlandsforbindelse til Gossen? Tror du pengene til Kjerringsundet vil være tilgjengelig? Fastlandsforbindelse til Otrøya og ...
Terje Sundsbø 17 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrI tabell 4.3 på side 49 er det ulike tall for «Lønnsomhet» og «Kostnad». Hvilken kolonne mener du angir avsatt ...
Tor Hansen 19 timer siden Grunnsolide Møreaksen
@Terje SundsbøMøreaksen gir ikke fastlandssamband til Gossen, ekstraregningen for dette er sist angitt til 4,7 mrd. ved bygging av Møreaksen. Så ...
Geir Ole Sætremyr 19 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøKor mykje pengar er sett av. Kan du lese det av tabellen? Og samfunnsnytten?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse