Annonse
Annonse
Anja Solvik og Ingrid Uthaug fra Bunadsgeriljaen møtte i dag ledelsen i Helse Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby / KSU.NO og Ken Alvin Jensen
Anja Solvik og Ingrid Uthaug fra Bunadsgeriljaen møtte i dag ledelsen i Helse Møre og Romsdal. Foto: Steinar Melby / KSU.NO og Ken Alvin Jensen

Tidligere i dag, i  Ålesund, ble det avholdt dialogmøte mellom Helse Møre og Romsdal og Bunadsgeriljaen. Til stede på møtet var foretaksdirektør Øyvind Bakke, kommunikasjonsdirektør Hege Hegle og klinikksjef Elisabeth Siebke fra Helse MR, og leder Anja Solvik og Ingrid Uthaug fra Bunadsgeriljaen.

Temaet for møtet var nåværende - og fremtidig fødetilbud for kvinner på Nordmøre og i Romsdal.

Bunadsgeriljaen hadde tatt initiativ til møtet og var fornøyd med at Helseforetaket (HMR)  hadde satt av god tid.

– Forutsigbarhet skaper bedre rekruttering og bedre fødetilbud

Som begrunnelse for de tidligere vekselsvise helgestengingene av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, som forsåvidt er avsluttet, ble bemanningssituasjon og hensyn til sikkerhet lagt til grunn av HMR. Bunadsgeriljaen parerte med at forutsigbarhet var en fremtidig løsning for dette. Ved å vedta åpne fødeavdelinger fremover i tid, vil man oppnå bedre rekruttering basert på mer stabil og forutsigbar arbeidssituasjon.

Fødeavdelingene planlagt sammenslått første halvår av 2020

Bunadsgeriljaen var klare  på at vedtaket om å slå sammen fødeavdelingene var gjort på sviktende grunn og må derfor omgjøres. 

Hvordan og når sammenslåingen skal skje, skal ifølge Bakke skje i løpet av første halvår.  Bunadsgeriljaen bad Bakke se på saken en gang til, angående å endre vedtaket. Og etter vårt skjønn nå så er det mulig å holde fødeavdelingen operative så lenge det rekrutteres folk der. Bunadsgeriljaen orienterte om at de ville bidra til at det skjer.   

Fremdeles overbevist om kvalitetsforskjeller mellom Molde og Kristiansund

Elisabeth Siebke sa at dersom det blir sammenslåing så er Molde det naturlige stedet. Begrunnelsen er at Molde sykehus er klarert for å motta 700-750 fødsler fremover og at bløtdelskirurgi veier tyngre enn barneavdeling. Siebke mente også at hun satt med dokumentasjon som viste at stor forskjell i keisersnittfrekvens hos Molde og Kristiansund sykehus, flere år tilbake. Hun var tydelig på å fremheve fremhevet KSUs positive utvikling i 2019.

Etterlyste info om fremtidig fødetilbud på Hjelset

Bunadsgeriljaen etterlyste også informasjon om det fremtidig fødetilbudet ved det nye fellessykehuset på Hjelset, SNR.

Slik vi ser det, så blir SNR for lite. Dessuten er det etter vår oppfatning ukokt å legge et fellessykehus i et område hvor det ikke er bebyggelse.

Det vil føre til store merkostnader og at flere får lengre vei både til akutt og føde.

– Mulighet for omkamp innen rekkevidde

Bunadsgeriljaen presiserte videre at de kjemper for å redde lokalsykehuset og at muligheten for omkamp er innen rekkevidde. Bunadsgeriljaen trakk paralleller mellom vår situasjon og med andre større sykehusprosjekt, hvor det store sykehuset blir så lite ved ferdigstillelse av man likevel må beholde flere funksjoner ved de lokale tilbudene. Det ble i tillegg sagt klart fra om at at kompenserende tiltak ikke kan erstatte en fødeavdeling.

– Reisetid kan øke med flere timer

Bunadsgeriljaen orienterte om at reell reisetid med omlastning og toalettbesøk underveis, kunne øke reisetiden flere timer. I 2019 ble fire barn født under transport på Nordmøre. Bunadsgeriljaen oppfattet det som at HMR mente det var akseptabelt.

Bunadsgeriljaen viste deretter til forskning av Hilde Engjom om at førstegangsfødende har femti prosent økt risiko for eclamsi ved reisevei på over en time. Fra Bunadsgeriljaens side ble det i denne saken poengtert at det var tryggere å holde fødeavdelingene åpne, understøttet av forskningsresultater.

– Positivt at direktør fremsnakker fagkompetansen ved lokalsykehuset

– At administrerende direktør fremsnakker fagkompetansen ved vårt lokalsykehus og ønsker stedlig ledelse ser vi på som svært positivt . Vi kommer til å følge nøye med da denne type ansettelser bør være utlyst offentlig. Bakke har i media snakket  varmt om at avgjørelser må flyttes fra ledelsen og nærmere arbeidstakerne. Dette er vi enige i, men vi har sett tilfeller tidligere at selv om ledelsen ytrer dette muntlig, så er det noe helt annet som skjer i praksis, sier og Solberg og Uthaug etter møtet.

– Fødselshjelp i et DMS er ikke noe fødetilbud

 – Folk må også få vite at fødselshjelp i forbindelse med et DMS, ikke betyr et fødetilbud. Bunadsgeriljaen er blitt et talerør for hva som er god fødselsomsorg i dette landet. Det er vi stolte av og derfor står vi på kravet om at det må være en fødeavdeling i Kristiansund med de funksjoner som tilhører. Vi blør ikke for et DMS. Og vi kompromisser ikke med de nyfødtes sikkerhet, avslutter Anja Solvik og Ingrid Uthaug. 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte