fbpx
Annonse
Annonse
Varder ble tent over hele landet 8. oktober 2019, for å varsle om at naturen vår raseres av vindindustri. 30. mars informerte Monica Mæland om at vindkraftbransjen får unntak fra koronareglene. I dag ble det kjent at den tyske ambassadøren i Norge truer med rettssak fordi OED har gått inn for å skåne Andmyran. Foto: Jan-Egil Eilertsen
Varder ble tent over hele landet 8. oktober 2019, for å varsle om at naturen vår raseres av vindindustri. 30. mars informerte Monica Mæland om at vindkraftbransjen får unntak fra koronareglene. I dag ble det kjent at den tyske ambassadøren i Norge truer med rettssak fordi OED har gått inn for å skåne Andmyran. Foto: Jan-Egil Eilertsen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Brev fra Motvind SørVest til alle landets stortingsrepresentanter, 3. april 2020

Vedr. Regjeringens vedtak om å gi vindkraftbransjen unntak fra koronareglene

På grunn av koronasituasjonen har vi nå midlertidige regler som gjør at personer uten jobb eller bosted i Norge, ikke får komme til landet. Imidlertid skal ikke disse reglene gjelde for alle. 30. mars 2020 informerte justis- og beredskapsminister Monica Mæland om at unntak skal gjøres for «næringer med kritisk behov for arbeidskraft». Helt spesifikt kunne Mæland opplyse om at unntaket skal gjelde innenfor følgende områder: «landbruk, gartneri, skogbruk, fiske, fiskeindustri, matindustri, petroleumsnæringen, utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett”. Det norske samfunnet har ikke behov for vindkraftutbygging. I Motvind SørVest ser vi ingen grunn til at denne virksomheten skal sidestilles med landbruk.

Mange vindkraftarbeidere er underbetalte østeuropeere som hyres inn av underleverandører for å redusere kostnadene. Gjennom å benytte billig arbeidskraft øker utbyggerne sitt utbytte når de selger videre til utenlandske finansinstitusjoner, som Blackrock. Arbeiderne inngår typisk i skiftordninger hvor de er fjorten dager på, og fjorten dager av. Det er svært uvisst om vindkraftbransjen faktisk vil sette sine utenlandske arbeidere i 14 dagers ordentlig karantene.

Vindkraftverk bygges ut i mange småkommuner med begrenset tilgang på helsehjelp. I Bjerkreim kommune med bare ca. 2700 innbyggere er det nå hele 69 innleide utenlandske arbeidere som bor på brakker mens de installerer vindturbiner. Så vidt vi vet, er det få eller ingen nordmenn på dette anlegget. Det aller meste av arbeidet er det imidlertid mulig å bruke norsk arbeidskraft til. Avisene har nå store oppslag om manglende intensivsenger ved norske sykehus. Koronasmittede vindkraftarbeidere fra andre EØS-land vil kunne trenge omfattende og langvarig helsehjelp i Norge, noe som kan  gå på bekostning av andre, som våre eldre og andre i risikogrupper.

Utbygging av vindkraft i Norge kan på ingen måte sies å være tidskritisk. Det vanlige er at vindkraftutbyggere søker om stadige utsettelser. Flere har brukt mer enn ti år fra de fikk konsesjon til de satte i gang med bygging. Det plutselige hastverket skyldes naturligvis at man ønsker å ta del i den gunstige subsidieordningen (grønne sertifikater), den ordningen som Jens Stoltenberg forsøkte å stanse fordi han innså at den ikke ville lønne seg økonomisk for flertallet i befolkningen. Stoltenberg forutså også de negative konsekvensene for natur og miljø. Vindkraftindustriens bransjeorganisasjon Norwea presiserer selv at vindkraft ikke er samfunnskritisk, så det kan da umulig haste med å bli ferdig med utbyggingene .

Koronatiltakene blir av Regjeringen betegnet som en «dugnad». Skal norske statsborgere, som ikke lenger får besøke venner, sende barna til skolen eller delta i begravelser utenfor den nærmeste kjernefamilien, delta i en dugnad, mens vindkraftbransjen slipper? Vindkraftbransjen bryter Naturmangfoldloven i hver eneste sak vi har jobbet med. Eksempelvis forsøker man nå å starte utbygging i Buheii i Agder, hvor verdens sydligste villreinstamme holder til. Det er også hekkende hubro og kongeørn i området.

Motvind SørVest ber om at du bruker din stemme som stortingsrepresentant til å avvise Regjeringens knefall for vindkraftbransjen.

Vennlig hilsen Motvind Sørvest
v/ styremedlem Christina Fjeldavli og styreleder Bjarne Jensen

Kilder

https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/y3j1jK/vindkraftselskaper-ber-om-unntak-fra-korona-regler

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-situasjonen-justis–og-beredskapsministerens-orientering-27.-mars/id2695791/

https://e24.no/olje-og-energi/i/3Jb6o0/aapner-grensene-for-vindkraft-arbeidere

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3JbEb0/helsevesenets-beredskap-er-paa-et-lavmaal-sven-erik-gisvold

https://www.nrk.no/vestland/mener-helsemyndighetene-overdriver-intensivkapasiteten-i-norge-1.14938514

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte