Annonse
Annonse
Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Kristiansund.  Avstanden til E39 blir neppe endret for nordmørsbyen. Vittige tunger har lansert landfast vegsystem via Tustna og andre krumspring, men for Kristiansund forblir nok tilkobling til E39 ved Gjemnessundet. Avstanden er 25 km målt fra byens rådhus og  20 km fra Løkkemyra. Punktet virker logisk for trafikk både mot nord og syd.

Molde.  Vegen går som i Ålesund delvis gjennom byen. Aktuelle lengder ved bruk av alternativet Romsdalsaksen (RA): Molde Rådhus til Lønset: 11 km og Hjelset 18 km. Regnet fra Årø til Lønset 6 km. Mange ønsker Hjelset, men trolig snarlig oppstart for Lønset-Hjelset tilsier Lønset som knutepunkt. Fannefjordtunnelen vil jo fortsatt være aktuell for trafikk til og fra vest. For ordens skyld: pr dato er Møreaksen valgt E39 trase!

Ålesund. E39 går via Moa og utfordres av flaskehalser som Blindheimstunnelen, Moatunnelen, Vegsundbrua, farlige avkjørsler, stor trafikk og en utsatt drikkevannskilde for 60000 innbyggere. To tiltak kan nærmest halvere trafikken og bedre forholdene ved Brusdalsvatnet.        

  • Bygge den privatfinansierte Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund snarest.
  • Flytte E39 øst for Brusdalsvatnet.

Avstander: Ålesund Rådhus-Digernes 26 km og fra Moa 15 km.

På Nordmøre er mye avklart.  Det lysner litt for Todalsfjordprosjektet som vil binde sammen indre del mellom Sunndal og Surnadal med fast samband. For E39 sin del er Halsa-sambandet omforent.

I Romsdal er kampen mellom Møreaksen (MA) og RA fortsatt frisk. RA kjemper for en nøytral og grundig utredning for å få endelig svar på hvilken løsning som er best og billigst - en selvfølge når kostnadene spriker med tosifrede milliardbeløp. Løsninger og kvaliteter endres, målepunktene er ulike og ingen har framlagt et 100% fair oppsett.

Sunnmøre. Det er mange foreslåtte løsninger for kryssing av Storfjorden, og her nevnes:  Hafast: bru (målinger pågår), Fefast: Festøy-Sula, Storfjordsambandet: Glomset-Sandvika og Storfjordbrua fra Gausnes ved Sjøholt. 1/3 av fylkets befolkning bor i Ålesundsområdet og vil nok hindre for lang til avstand til E39 – spesielt med tanke på trafikk til og fra syd.

Kryssing av Storfjorden er krevende. Samtlige har sine utfordringer og fortrinn, men hvilket er samlet sett best?

Oppsummert. Start med omforente prosjekt.  Med hensyn til bevilgninger og nytteverdi - bygg/oppgrader først: krabbefelt på Ørskogsfjellet, Lønset-Hjelset, «Telehivvegen» og Halsafjordsambandet. Prosjektene gir god spredning og snarlig nytte!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte