fbpx
Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, fylkesutvalsmedlem SP
Kristin Sørheim, fylkesutvalsmedlem SP

Her er noen av grunnene til at vi vil ha en ny kurs for landet. Og som forklarer hvorfor vi ikke støtter FrP og H, og heller ikke spillet fra Siv Jensen om å invitere Trygve Slagsvold Vedum inn i dårlig selskap, mens Frank Sve fra samme parti peker ut SP som hovedmotstander. Sve har rett, men med feil begrunnelse!

  • H/FrP-regjeringa til Erna Solberg har stått for den største sentraliseringa av makt og kapital på lang tid. Det har skjedd – blant annet - gjennom å tvinge gjennom sammenslåing av kommuner, fylker, polititjenestesteder, høyskoler, domstoler, skatteinnkreving. De fleste av disse har vært utrolig dårlig begrunna, men har vært ideologiske prosjekt. Vi vil benytte moderne teknologi og kompetanse til å utvikle næringsliv og lokalsamfunn med gode tjenester nær folk i hele landet og bygge opp igjen det denne regjeringa har demontert.
  • Senterpartiet vil skrote helseforetaksmodellen og endre finansieringa av sykehusbygg og inventar slik at investeringer skilles fra den daglige drifta. Vi kan ikke fortsette å spare på den daglige drifta slik at det går ut over pasientene, for å legge oss opp penger til å finansiere bygg i framtida. Forsvaret legger heller ikke ned drifta si på forhånd, for å finansiere jagerfly og fregatter som skal forsvare oss i framtida!
  • Senterpartiet vil ha lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud og en styrka ambulansetjeneste. For Kristiansund er vi fornøyd med at dette nå blir en sykehusavdeling med mange viktige funksjoner. Det som gjenstår er å få inn akutt og fødetilbud. Senterpartiet er garantisten for å få endra sykehuspolitikken i en ny regjering. Det vil ikke skje med en H/FrP-regjering.
  • Senterpartiet vil ha en kraftig styrking av velferdstjenestene i kommunene. Kommuneøkonomien må være så god at kommunene kan ha en anstendig helse- og eldrepolitikk, skole- og barnehagepolitikk og også være en samfunnsutvikler.
  • Senterpartiet vil bruke skatter og avgifter til å redusere de økonomiske forskjellene mellom folk. Under denne regjeringa har de rikeste blitt rikere. Dette er ikke bærekraftig.
  • Senterpartiet vil avbyråkratisere styringa av landet. Under FrP og H har vi fått økt byråkrati og direktoratstyring. Vi vil ha forenkling og økt folkevalgt innflytelse.
  • Senterpartiet vil ha økt satsing på vedlikehold og fornying av fylkesvegene i distrikta og reduserte ferjetakster. Det vil innbyggerne i Møre og Romsdal være tjent med. Under denne regjeringa har det kommet fint lite til samferdsel til vårt fylke.

Jeg håper velgerne – når den tid kommer – bidrar til regjeringsskifte og to fra Senterpartiet i Møre og Romsdal på Stortinget.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte