Annonse
Annonse
Geir Gerhard Greger
Ytring
28 mai 2021 14:01
Del på Facebook
Buss ved rutebilstasjonen i sentrum av Kristiansund. i Kristiansund. Foto: Steinar Melby/KSU.NO
Buss ved rutebilstasjonen i sentrum av Kristiansund. i Kristiansund. Foto: Steinar Melby/KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er det Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund kommune holder på med? Ruteomleggingen for bussene i Kristiansund er en skamplett og det er uforståelig at noen har godkjent dette.

Byens store «snakkis» etter 17 august 2020, har vært omleggingen av bussrutene i Kristiansund. Folket er i harnisk og i fortvilelse. Det er foretatt en underskriftskampanje mot omleggingen, mange avisinnlegg er skrevet og det har kokt over på nettet. Jeg kan ikke se at noen har skrevet noe positivt om saken. Med god grunn.  De innleggene jeg har lest har vært saklig begrunnet, og de har vært basert på sunn fornuft. Dessverre er det slik at verken Fylkeskommunen eller Kristiansund kommune har lyttet til brukerne – les kundene. Kanskje er det fordi begge instansene har godkjent planene.

Hva er så hensikten med denne omfattende omleggingen? Er det for å spare fylkeskommunen for penger eller er intensjonen å gi et bedre busstilbud til innbyggerne i Kristiansund? Dersom det er det sistnevnte som er hensikten, har de ikke lyktes med dette. Det er faktisk blitt så ille at knapt noen orker å ta bussen lenger. Så hva har de da oppnådd?    

For å visualisere/ illustrere hvor galt det kan gå når byråkrater på den andre siden av fjellet bestemmer, og når kommunen bare gir etter, har jeg skrevet denne «fortellingen»

Min mor bor i Karihola. Like etter at omleggingen hadde funnet sted, skulle hun hente en pakke ved Bunnpris i Brunsvika, som er «postkontoret» for de som bor i Myra, Brunsvika og Karihola. Jeg kan nevne for leserne at før omleggingen tok denne bussturen ca 4 – 5 minutter. Men det var før noen «kloke» hoder i Fylkesadministrasjonen i Molde fant ut at rutetilbudet i Kristiansund måtte endres.

Kjære leser; sett deg godt til rette i en stol, og les

Jeg skal ta dere med på en visuell busstur som har en varighet på ca 1,5 - 2 timer (noe avhengig om overgangene klaffer) . Lukk øynene og se for deg at du bor i Karihola. Du har mottatt en hentelapp for en pakke. Hentested er hos Bunnpris i Brunsvika. Du er ikke så sprek til beins lenger, ikke har du bil, ikke behersker du å sykle lenger- og er helt avhengig av å ta bussen.

Så starter den lange langturen.

Du går på bussen ved Torsketrøa i Karihola. Neste stopp er ved den nedlagte kolonialbutikken «Karo».

Når bussen står her, er du kun 3 minutter unna Bunnpris. I stedet for å kjøre direkte dit, har noen av en eller annen merkverdig grunn funnet ut at det var smart å legge ruten til deler av byen hvor det er ulogisk å legge denne ruten til.

Stopp ved KBK banen

Først går turen til KBK banen. Der er det som vanlig ingen som verken går av, eller kommer på. Man kan lure på med hvilken begrunnelse som ligger bak når de velger KBK banen, når 99% av de som setter seg på bussen i f eks i Karihola, skal direkte til Kongens Plass eller på Kaia.

Stopp ved Atlanten videregående skole.

På veien fra KBK banen til Atlanten VG skole kan man nyte den flotte utsikten ut mot havet.  Enn så lenge. Kommunen har nemlig igangsatt et storstilt og kostbart beplantningsprosjekt. Flere hundre trær skal plantes slik at det i løpet av få år ikke lenger er mulig å nyte den flotte utsikten ut mot havet. Noen i kommunen har bestemt at det er bedre å se inn i en lang parsell med store og høye trær. Man kan saktens lure på om MDG har inntatt kommunens administrasjon. Svært få går av eller går på dette busstoppet. Kan det være fordi at elevene kommer seg til skolen i biler, mopeder, sykler eller at de blir kjørt til skolen av sine foreldre, eller at de rett og slett kommer med bussen som stopper på Wilhelm Dahls vei ved Atlanten stadion?

Kranaveien

Så går bussen videre mot Kranaveien og videre til bussens endestasjon som er Rutebilstasjonen. Nå må du gå av bussen for så og vente på en ny buss som går til Karihola. Ettersom bussrutene ikke lenger korresponderer med hverandre, må du ta sikte på å vente i 15 - 20 minutter på en ny buss som skal frakte deg til Bunnpris i Brunsvika.

Myra og Brunsvika

Etter at ventetiden er over, og man har satt seg i bussen, starter man på en ny etappe for å hente pakken – eller for å kjøpe melk og brød. Første stopp er Rådhusplassen, og så videre til gamle Langveien ungdomsskole. Deretter videre oppover Langveien til man kommer til krysset ved «Slottet», videre ned Hagbart Brinchmanns vei før man kjører inn Vesterveien og videre helt nederst i Skytterveien. Etter en kort stans her, går den oppover igjen og så videre til Brunsvika. Her går man av bussen. Trasker så 150 meter tilbake og til målet. Bunnpris i Brunsvika.

Hjemme igjen etter ca. 2 timer

Er man heldig tar det 5 minutter å hente ut en pakke. Er man uheldig og må vente i køen til «post i butikk», går det betydelig mer tid. Når pakken er hentet, er det bare å samle kreftene og gå tilbake til busstoppet 150 meter unna. Her må man stå i ca 20 minutter å vente på bussen (uten busskur) som skal kjøre deg videre til Torsketrøa i Karihola. Da har turen tatt sånn ca 2 timer. Dette er ikke et konstruert tilfelle. Dette er realiteten.

Så til alvoret i denne saken

Jeg skrev et brev til Tide busselskap 21. juni 2020 om de planlagte endringene. (altså før omleggingen 17. august) Dette brevet ble så videresendte til Fylkeskommunen. Jeg fikk svar i fra samferdselsavdelingen fylkeskommunen 21. juni. De skriver blant annet dette i sitt tilsvar:

«Det er gjennomført et større ruteutviklingsprosjekt i Kristiansund hvor endringene iverksettes fra og med 17/8. Dette er gjort i samarbeid med kommunen og det er gjennomført markedsundersøkelser som danner grunnlaget for endringene.

 Imidlertid er det ikke slik at man alltid treffer 100% på planken når denne type utviklingsprosjekter gjennomføres. Vi skal derfor ta med oss innspillene dine videre sammen med andre innspill vi har mottatt når vi vurderer hvorvidt vi skal gjøre tilpasninger eller ikke».

Hvilke markedsundersøkelser har de gjennomført og hvor omfattende har de vært? Hvor mange personer har deltatt? Hvilke grupper / bydeler er blitt spurt? Kommer personene fra hele Nordmøre eller bare i fra Kristiansund? Alderssammensetting?

annonse

Jeg og flere andre har spurt sjåførene om hva de kjenner til. Sjåførene kjenner ikke til noen markedsundersøkelse. Heller ikke de som sitter i informasjonsluken ved Rutebilstasjonen. Bussjåførene reagerer også negativt på de nye rutene. De får knapt tid til å oppsøke toalettet før de må haste til neste tur. Det er ingen som «lytter til oss» er svaret de gir.

Kristiansund kommune i samarbeid med Fylkeskommunen, har godkjent endringene. Det er kanskje derfor byens politikere og administrasjon sitter der og toer sine hender? Ikke en lyd kommer derfra. Burde ikke byens politikere gått ut og frontet denne saken - og talt passasjerenes og bussjåførenes sak? Forlangt å få det nye rutetilbudet reversert. Kommunens informasjonssjef burde ha gått ut i Tidens Krav for å begrunne hvorfor de har godkjent ruteendringene som ingen i Kristiansund forstår noe som helst av. Mange av kommunens innbyggere opplever og føler på kroppen at endringene har gjort hverdagen vanskelig dem.

Som nevnt har Fylkeskommunen utført disse endringene i samarbeid med kommunen. Jeg vet ikke om det er dette er utført av de ansatte i kommunens administrasjon eller av politikerne i Kristiansund. Uansett hvem det er, har noen godkjent det som er foreslått av ruteplanleggerne i fylkets samferdselsavdeling. I Molde. Har de slukt rått det som ble forelagt og sagt «ok» uten å sette seg inn i hvilke konsekvenser dette har for innbyggerne? 

Er omleggingen et forsøk på å legge ned kollektivtrafikken?

I forkant av valgene snakker politikerne varmt om kollektivtrafikken og hvor viktig den er for samfunnet, og at de vil gå inn for å styrke kollektivtilbudet dersom de kommer til makten. Hvor har det blitt av disse lovnadene? Hvor er det blitt av MDG, SV og Venstre i debatten. Dette er partier som normalt er forkjempere for gode kollektivtrafikkløsninger. De sitter der stille som en mus. Mitt inntrykk er at de er mer opptatt av å fjerne biler i fra sentrum ved å fjerne parkeringsplasser, bygge sykkelstativer og sykkelstier, enn å bruke tiden sin på for å kjempe for gode kollektivløsninger.

Med byens nye rutetilbud kan man ikke si at de ansvarlige legger forholdene til rette for dette. De endringene som er gjennomført, bidrar ikke til at folk benytter seg av kollektivtrafikken. For hvem vil løse billett når de vet at de har en 1 – 1 ½ timers rundtur med bussen foran seg for å handle melk og brød?

De ansvarlige har pålagt byens innbyggere å bruke et særdeles dårlig rutetilbud. Tilbudet er amputert og innbyggerne får et betydelig dårligere rutetilbud med blant annet lengere reisevei. Det er ille for de som bor i Kariholaområdet, men det skal være enda verre for de som bor på Nordlandet.

Man kan lure på hvem som har bestemt at bussrutene skulle endres og enda mer lurer jeg på hvordan det i det hele tatt er mulig å planlegge et tilbud som vanskeliggjør hverdagen til passasjerene.

Her bør vel de ansvarlig innrømme at de har gjort en feil, lytte til folket (lese om fortvilelsen til passasjerene som har stått på trykk i avisene)  og reversere alt til slik det var før denne merkverdige beslutningen ble satt ut i live. 

Svar fra Fylkeskommunen 22 september 2020:

De skriver:

Men, som jeg skrev i forrige mail, så skal jeg ta med dine synspunkter når endringene skal evalueres.

På generelt grunnlag kan jeg si at endringene har funnet sted mellom annet med bakgrunn i:

 • Et tett samarbeid med Kristiansund kommune
 • En egen spørreundersøkelse i KSU og på Averøya hvor kundene har gitt konkrete innspill på endringer
 • Operatør har gitt sine tilbakemeldinger på forbedringspotensial

Endringene er gjennomført for å legge bedre til rette for økt kollektivandel i Kristiansund. Vi har allerede gjort noen tilpasninger på endringer som vi ser kom dårlig ut. Utover disse tilpasningene, vil eventuelle endringer gjennomføres når ruteutviklingsprosjektet i Kristiansund evalueres».

Jeg har liten tro på at endringene som ble satt i gang 17 august i 2020, vil føre til økt kollektivandel slik som seksjonslederen i Fylkeskommunen skriver. Tvert imot tror jeg at kollektivandelen er blitt redusert betraktelig. Koronapandemien skal selvsagt ha en del av skylden, men jeg tror at om den ikke hadde vært der, ville andelen uansett ha sunket betraktelig.

Er Kristiansunds politikere tilfredse med at det sitter personer på den andre siden av fjellet for å diktere hvordan bussrutene i Kristiansund skal være? Er tiden inne for å ta tilbake makten slik at Kristiansund blir «herre i eget hus» ved selv å bestemme hvor og når bussene skal kjøre ?

For hvem vil ta bussen når en må bruke to timer for å kjøpe seg ett brød og 2 liter melk?

Av: Geir Gerhard Greger

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Bjørn Nøstvold · 1 år siden
  Når en 5 min. busstur er forvandlet til en 2 timers busstur bunner ikke dette i å spare penger.
  Det høres ut som planlagt sabotasje fra fylkeskommunen.
  Kristiansunderne bør også få vite hvilke politikere som har støttet en slik håpløs omlegging. De trenger ikke sitte i styre og stell etter neste kommunevalg, da innbyggerne fortjener noen som evner å gjøre ting bedre, ikke forverre.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Rune Kristiansen 13 timer siden Folket er ikke til for staten
Frp skuffer ikke. Å kutte mottak av kvoteflyktninger er ikke mindre enn umenneskelig og dette tankesettet gjennomsyres partiet av. 50 øre ...
Anne Mari Sandshamn 5 dager siden Alvorlig av Statens Vegvesen
@Terje SundsbøSa ikke at det var trygt, men tryggere for mennesker, da det er lett å komme seg av en ferge, ...
Terje Sundsbø 6 dager siden Alvorlig av Statens Vegvesen
@Anne Mari SandshamnOm «vertskapet» er en idrettsturnering eller et annet kulturarrangement man deltar på, så kan man ikke dra før det er ...
Anne Mari Sandshamn 6 dager siden Alvorlig av Statens Vegvesen
@Terje SundsbøBrann på ferge er ingen fare for passasjerer, det er bare å gå i en livbåt. Det er inge store ...
Terje Sundsbø 6 dager siden Alvorlig av Statens Vegvesen
Det er svært alvorlig når Jørn Inge Løvik, daglig leder Romsdalsaksen AS, unnlater å nevne at med Møreaksen så blir ...
Terje Sundsbø 6 dager siden Alvorlig av Statens Vegvesen
@Anne Mari SandshamnJeg tror de fleste følger dine velmenende råd. Men svær ofte skjer det uforutsette ting. Og du kan jo ikke ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte