fbpx
Annonse
Annonse
Dordi Boksasp Lerum, fylkesleiar i Møre og Romsdal Senterungdom
Leserinnlegg
Dordi Boksasp Lerum, fylkesleiar i Møre og Romsdal Senterungdom
19 juli 2021 22:11
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Sei nei til helseføretaksmodellen! Sidan Arbeidarpartiet, saman med Høgre og Frp, i 2001 i hui og hast trumfa igjennom helseføretaksmodellen har helse-Noreg vore drive etter New Public Management og stykkprisfinansiering. Sjukehusa våre er som aksjeselskap, og målet er å drive pasientbehandling med overskot. Omsynet til pasienten kjem i neste rekke. Skal vi verkeleg ha ein helsepolitikk der det er viktigaste er å ha mest pengar i kassa, ikkje å gje pasientar den beste behandlinga? Ja, i følgje Arbeidarpartiet.

Innføringa av helseføretaksmodellen

I Kristiansund vart fødeavdelinga i februar flytta til Molde, trass eit stortingsfleirtal med Senterpartiet som slo fast at vi skal ha fødeavdeling både i Kristiansund og i Molde. Eit stortingsfleirtal har diverre ikkje så mykje å seie så lenge sjukehusa blir styra etter helseføretaksmodellen. For då Arbeidarpartiet innførte helseføretaksmodellen for 20 år sidan, så droppa ein alle demokratiske prinsipp. Det er ikkje politikarar og folkevalde som styrer helse-Noreg i dag, men dresskledde folk i profesjonelle styre utan forankring i folket. Dei kan gjere store og plutselege endringar i den daglege drifta av sjukehusa våre, noko nettopp flyttinga av fødeavdelinga i Kristiansund er eit døme på. Dersom Arbeidarpartiet får vilja si og vidareføring av helseføretaksmodellen blir faktum, vil det føre heile Kristiansund sjukehus og andre lokalsjukehus ei usikker framtid i møte.

Det var i 2001 at Arbeidarpartiet plutseleg fekk bråhast med å innføre helseføretaksmodellen. Dei innsåg at det gjekk mot val og regjeringsskifte, og fekk difor dårleg tid på innføre modellen som skulle føre demokratiet og pasientane i bak lyset. Grunna hastverket vart det difor ikkje laga nokon NOU (utgreiing), ikkje noko regionalpolitisk vurdering, og heller ikkje langsiktige analysar av medisinske, helsepolitiske, samfunnsmessige eller økonomiske konsekvensar. Reforma vart banka igjennom på ein av Stortinget sine siste dagar før sommarferien med helseminister Tore Tønne og helsepolitisk talsperson (og nordmøring) Asmund Kristoffersen i spissen. Eit fleirtal beståande av Arbeidarpartiet, Høgre og Frp støtta innføringa av modellen, medan Senterpartiet heilt frå byrjinga av var i mot og i 20 år har kjempa for å skrote heile helseføretaksmodellen.

Arbeidarpartiet vil legge ned sjukehuset i Kristiansund

Senterpartiet meiner vi treng tenester som sjukehus nær folk. Det skal vere trygt og godt å bu i Noreg, anten ein bur på Smøla, i Volda eller Oslo. Det hjelper ikkje å ha store og “robuste” sjukehus om ein ikkje rekk fram til hjelpa i tide. Difor vil vi ha fire sjukehus i Møre og Romsdal; Volda sjukehus, Åse sjukehus i Ålesund, SNR på Hjelset og Kristiansund sjukehus i Kristiansund. Hjelpa må vere nær folk.

Arbeidarpartiet på si side vil legge ned sjukehuset i Kristiansund. Trur dei verkeleg at folk blør saktare i distrikta?
Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal kan tie og vri seg unna så mykje dei vil, men partiet sentralt ynskjer framleis føretaksmodell, noko som gjer at sjukehuset i Kristiansund, og lokalsjukehus i andre deler av Noreg heng i ein tynn tråd. Innføringa av helseføretaksmodellen har heilt frå starten av vore Arbeidarpartiet sitt hjartebarn og prestisjeprosjekt, og konsekvensane av det er dårlegare pasientbehandling. Men tydelegvis er det viktigare for dei å stå på sitt, enn å gå ut i samfunnet og sjå korleis politikken deira verkar i praksis.

Nei til helseføretaksmodellen!

Senterpartiet sitt alternativ er å avvikle helseføretaksmodellen og innføre eit styringssystem med sjølvstendige sjukehus underlagt folkevald styring. Vi vil halde makta nær folk og bevare lokalsjukehus i heile Noreg. Ved å la sjukehusa kome under folkevald styring att, sikrar ein kortare leiarlinjer og ein kan ansvarleggjere avgjerdstakarane, i tillegg til at folkevalde i motsetning til styra i helseføretaka er nøydd til å sjå det store bilete.

Berre eit sterkt Senterparti kan sikre sjukehuset i Kristiansund

Arbeidarpartiet sin helsepolitikk er negativ for folket, sjukehusa, arbeidarane og demokratiet. Det einaste håpet for avvikling av føretaksmodellen og gode sjukehus i folkevald styring er eit sterkt Senterparti i regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet, og ein helseminister frå Senterpartiet. Dersom vi blir store nok ved valet, kan vi forhandle oss fram til avvikling av helseføretaksmodellen.

Så: Om framleis sjukehus i Kristiansund, lokalsjukehus i heile landet og ein helsepolitikk som er meir oppteken av god pasientbehandling framfor å spare pengar er viktig for deg, håpar eg du tenkjer på dette på valdagen den 13. september.

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lars Svein Valderhaug 45 minutter siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Og her har Sundsbø trykka på repeatknappen igjen ja, og svarer i liten grad på det aktuelle innholdet, som vanlig. ...
Terje Sundsbø 1 timer siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 17 timer siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 20 timer siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 173 comments
  • Lars Svein Valderhaug 112 comments
  • Lama Vik 37 comments
  • Jan Rune Haukvik 30 comments
  • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte