fbpx
Annonse
Annonse
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Grunnriss og variabler over et velkjent tema.
«Clustersykehus, DMS, fødeavdeling med akuttfunksjoner,  avdelingssykehus. Det har vært et fantasifullt ordspill i tilknytning, hvor begrepene har endret seg etter hvert som striden har utviklet seg. Og, det må sies at det ikke er vanskelig for kreative sjeler å finne ord som i sitt reelle innhold faktisk kan undergrave vår kamp for et fullverdig lokalsykehus.

Mitt utgangspunkt ligger i følgende grunnriss, og den direkte årsaken til at jeg synes dette bør ligge fast er at det distanserer meget kraftig fra foretaksmodellen, og sier noe presist om hva som skal forvaltes på et lokalsykehus. Les:

«Legeforeningen har tidligere definert lokalsykehusfunksjonen. I rapporten Lokalsykehusenes fremtidige rolle slås det fast at det må stilles klare kvalitetskrav til akuttfunksjonen ved lokalsykehus, og at forslag om begrensede akuttfunksjoner på lokalsykehus ikke kan aksepteres (1). Dette synspunktet har Legeforeningen stått ved gjennom omstillingsprosessene som har skjedd i foretakssystemet de siste årene.

Lokalsykehuspasientene utgjør 60 – 75 % av pasientene i alle norske sykehus. Et lokalsykehus skal kunne ta seg av de vanligste sykdommer og skader og kunne stabilisere pasienter som må videresendes. Skal et lokalsykehus ha akuttfunksjon, må det som et minimum inneholde vaktkompetanse innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske tjenester. Det må tas geografiske og befolkningsmessige hensyn når man definerer hvor omfattende innholdet i akuttfunksjonen skal være ut over minstetilbudet. Akuttkjeden krever også tilgang på et kvalitetssikret fødetilbud. Lokalsykehus av en viss størrelse bør dessuten ha tilgang til radiolog for intervensjonsdiagnostikk. Lokalsykehus som har ortopedi av et betydelig volum, må ha ortopedisk akuttberedskap. Innen psykiatrien må DPS-ene (distriktspsykiatriske sentra) ivareta lokalsykehusfunksjonen, med godt kvalifisert personell og døgnmottak.»

Gjennom helseforetakene og den rådende tenkning i New Public Management(NPM), er det antallet sykehus og deres innhold som blir direkte angrepet av den grunn at våre sykehus ikke er bærekraftige i et lengre perspektiv. Økonomien skal styre, og pasienter skal være biomasse og ordrereserve for byråkrater væpnet med regneark.

På dette viset blir juvelene i vårt helsevesen ettertrykkelig satt til side. Helse, liv og sikkerhet i et samfunnsmessig perspektiv erstattes av økonomisk tenkning. Som en digresjon, dette synes å podes inn i byråkrater og politikere også på andre områder i vår velferd. Konsekvensen er at solidariteten i vårt samfunn rives i stykker.

Nettopp derfor er det viktig å ha det klart for seg hva det innebærer når vi omtaler lokalsykehusene. År med innbitt kamp har vist oss hvor langt det går an å tøye strikken og vist oss utallige varianter av tåkeprat, og for den saks skyld utallige tåkefyrster.

Som en motvekt mot dette går Rødt for 4 fullverdige lokalsykehus i Møre og Romsdal, Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund.

Det er helse, liv og sikkerhet som er de avgjørende spørsmål!

Av: Stein Kristiansen, leder Rødt Kristiansund, 1.kandidat til Stortingsvalget

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hadde Kristiansund som regionsenter gått i bresjen og evt. stemt for trøndelag, så hadde vel kanskje situasjonen vært helt annerledes ...
Vidar Hölm 4 dager siden Kickstart og forutsetninger for Havriket
Denne bør alle lese. Er vel bedre begrunnet enn "utredningen" som ble kladdet motvillig i en lunchpause på rådhuset i ...
De siste 11 månedene har Molde og Kristiansund hatt felles fødeavdeling. I den tiden har ingen født underveis til sjukehus ...
Ketil Strand Andersen 5 dager siden Gjenåpne Kristiansund – vi godtar ingenting annet!
Veldig bra innlegg! Der er ikke akseptabelt at man sparer seg til store overskudd, samtidig med at man ikke frister ...
Lars Svein Valderhaug 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lama VikKven svarar du? Eg har ikkje spurt om dette. Du klarer vel å sjå kva som var mi enkle problemstilling? ...
Lama Vik 6 dager siden Kristiansund Sp og aksen
@Lars Svein ValderhaugLars, eg svarer på kvifor SP ikkje arbeider for Romsdalsaksen. Rein, pur og sunn fornuft. Og nei, eg snakkar ikkje ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte