Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista
Ytring
20 august 2021 22:25
Del på Facebook
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært i Møre og Romsdal, og i forbindelse med sitt besøk ved sykehuset i Volda har han gitt et intervju til Tidens Krav. Ikke overraskende holder Høie og Høyre fast ved at det ikke skal være fødeavdeling i Kristiansund i fremtiden, og Høie påpeker at det en gang i tiden skal ha vært enighet om felles sykehus i Nordmøre og Romsdal:

– Jeg mener man må gå tilbake og tenke på hva som var utgangspunktet, sier Høie til Tidens Krav.  

Jeg vil derfor ta et lite tilbakeblikk på hva som var utgangspunktet.

Det å legge ned sykehus, å sentralisere og slå sammen mange mindre sykehus til noen få større sykehus med totalt færre senger, er en langsiktig strategi som strekker seg tilbake til før tusenårsskiftet. Arbeidet med ny organisering av spesialisthelsetjenesten endte opp med foretaksloven og følgende etablering av helseforetakene. Dette ble lagt frem for stortinget i juni 2001, og ble vedtatt av et flertall bestående av Ap, Høyre og Frp, og innført fra januar 2002.

I Helse Midt kom som en følge av dette «Strategi 2020», som tok sikte på å redusere antall sykehus med akutt og føde i Midt-Norge.

Høsten 2009 ble det lagt frem en plan med et kart over sykehusene i Midt-Norge. Der var Kristiansund sykehus tegnet inn med akutt og føde, mens Molde hadde mistet akutt og føde. Men på neste styremøte, tidlig i 2010, var dette plutselig endret. Da var det Molde som skulle ha akutt og føde, ikke Kristiansund.

I styremøte på Vikaneset i 2010 ble så akutt og føde i Kristiansund vedtatt nedlagt. Daværende helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ville ikke som eier gripe inn og overstyre beslutningen, men hun ba om en utredning av et nytt felles sykehus i stedet, der nullalternativet, - fortsatt sykehus både i Kristiansund og Molde, - også skulle være en del av utredningen.

Dette var utgangspunktet for det såkalte «fellessykehuset». Sykehuset i Kristiansund var allerede vedtatt nedlagt (som i praksis er virkningen av å legge ned akutt og føde), og det var ikke politisk vilje til å endre vedtaket. Det var altså ikke et genuint ønske om å legge ned sykehuset til fordel for et «fellessykehus» som lå til grunn for den strategien som ble valgt, det var et siste desperat grep etter et halmstrå som kunne ivareta behovet for likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten for innbyggerne på Nordmøre. Selv om dette grepet aldri hadde forankring i befolkningen, er det mulig dette kunne ført til en varig løsning med bred enighet. Men det ville forutsatt en akseptabel lokalisering, og det ville forutsatt et innhold bedre enn de to eksisterende sykehusene hadde i utgangspunktet. Disse forutsetningene er brutt, og derfor foreligger ikke det nødvendige grunnlaget for en varig løsning som alle kan være fornøyd med.

Av: Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista 

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Ketil Strand Andersen · 2 år siden
  Ohrviks beskrivelse er helt korrekt, men det mangler noen viktige poenger. Politikerne i Krsund, lojalt støttet av politikere på Nordmøre, trodde de gjorde et sjakktrekk ved å vedta felles sykehus, fordi man ved å se på kartet så ville dette nødvendigvis måtte lokaliseres i nærheten av midten av det geografiske området, for at ingen skulle få veldig lang reisevei. Man trodde også at utredningsgruppen, ledet av Eidsvik, skulle få avgjøre hvor sykehuset skulle plasseres ved at HMR og HMN fulgte anbefalingen. Men der tok de feil. Når nettverket oppdaget hvor Eidsvik ville, så ble det satt i gang en kampanje som endte med at Eidsvik med flere trakk seg. Den 4. des 2014 forsvant all tillit til systemet. Høie var fadder for denne prosessen og gav H-byen en julegave.
  De siste dagers oppslag i TK om utredninger knyttet til Møreaksen viser hvor mye slike utredninger i verdt. Det samme gjelder informasjon om det hele som gjengis i presse og NRK. På grunn av at slike fundamentale forutsetninger er brutt, vil vedtaket og Nye Molde sykehus aldri ha legitimitet. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Ketil Strand Andersen Ohrvik og Nordmørslista bedriver regelrett løgn – det finnes ikke noen plan i helseforetaket fra 2009 der Molde skulle miste akutt og føde, mens dette ble opprettholdt i Kristiansund. Dette føyer seg inn i rekken av løgner. Nylig hevdet Ohrvik at sentrumsnære lokaliseringer først ble bragt inn på slutten av lokaliseringsprosessen. Det er løgn, helt fra start var det bynære lokaliseringsalternativer, inklusive sentrumsnære lokaliseringer som Eikrem i Molde. Men Astrid Eidsvik utelukket sentrumsnære lokaliseringer, uten annen begrunnelse enn at Eikrem ikke ville blitt akseptert i Kristiansund. Og da var det Ap som satt i regjering, ikke Høyre. Løgnaktige nordmørske myter synes å leve sitt eget liv, helt upåvirket av fakta. https://www.tk.no/unoyaktig-om-sykehus/o/5-51-1012545

   Om man på Nordmøre tror at de kan lokalisere et sykehus ved å se på et kart, så er de utilgivelig dumme. Det er ikke slik at pasientene er jevnt spredt geografisk, og veiene går ikke i rette linjer til sentrum. Man må lokalisere ut fra hvor pasientene bor og faktiske avstander, dvs. ikke geografisk men demografisk. Og Hjelset når 10 000 flere pasienter, og når de raskere enn Storbakken. Et sykehus i midten, som Batnfjorden, er den dårligste løsningen.

   Det var heller ingen utredningsgruppe ledet av Eidsvik, som skulle avgjøre lokaliseringen. Det var styrene som skulle bestemme, og Eidsvik bestilte eksterne, uavhengige faglige utredinger til dette. ALLE disse utredningene konkluderte med at Hjelset var beste lokalisering.

   Kan du forklare hvorfor tilliten til styrene forsvant? 
   Var det fordi de konkluderte likt med de faglige utredningene som Eidsvik hadde bestilt for HMR?

   Oppslagene i TK om Møreaksen viser at Arild Myhre sluker all argumentasjon fra Romsdalsaksen rått, uten å grave. Her er det Myhre som fortsatt ikke greier å se klart. Og du klandrer like så godt hele den norske pressen, som ikke følger i Myhre sine fotspor.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Svein Erik Leren · 2 år siden
   @Ketil Strand Andersen Nei Ohrvik sin beskrivelse er ikke korrekt, og ikke din heller. Hvilken plan fra 2009 er det Ohrvik viser til og i hvilket styremøte ble den fremlagt? Hvordan kan Ohrvik hevde at Strøm-Erichsen ikke ville gripe inn og overstyre Vikanes-vedtaket når det var akkurat det hun gjorde i foretaksmøte 8. juni 2011? Det fremgår av protokollen på side 5.

   https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/eia/foretaksmoter/2011/protokollhmn080611.pdf

   Det forelå altså to valgmuligheter den sommeren, der man kunne velge å gå for fødeavdeling ved begge sykehusene, eller gå for fellessykehus. Men da hadde altså Øyen & Co for lengst lagt strategien, og fått med seg helseminister Strøm-Erichsen på å skrinlegge nytt sykehus på Eikrem.

   Det sjakktrekket og «genial strategi» satte lokalpolitikere på Nordmøre sjakk matt. Og det er bare til å grine av når Øyen avslørte at han med «et sykehus midt mellom byene», ikke mente midt mellom Molde og Kristiansund med midt mellom Ålesund og Trondheim. Det midtpunktet lå på Frei mente han. Det er sikkert riktig om man peker på kartet, men helt meningsløst om man tar hensyn til demografi. Ekstra meningsløst blir det når Øyen i radiointervjuet slår et slag for pasienter fra Hitra som ikke en gang tilhører opptaksområdet.

   Hvorfor trodde man at lokalisering av fellessykehuset var i boks og at det automatisk ville bli lagt til Frei? Både Molde og Batnfjorden hadde egne alternativer som var med i Eidsvik sitt aksevalg. Om ikke disse alternativene var akseptable hadde vel Eidsvik utelukket dem.

   Hvorfor trodde man at Eidsvik skulle få avgjøre hvor sykehuset skulle plasseres når det var styrene i HMR og HMN som skulle ta den avgjørelsen?

   Og hvorfor satset man alt på en hest og gamblet på at AP fortsatt hadde helseministeren etter valget i 2017? Selv Lundteigen har uttalt at lokalpolitikere i Kristiansund har drevet med hasardiøs risikosport.

   Det «såkalte fellessykehuset» blir nettop det. Et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, og det er bare patetisk når Ohrvik smålig presterte å kreve at HMR, helseminister og Storting skulle si nei takk til gaven fra Gass-Ror som muliggjorde en utvidelse av mikrobiologisk avdeling. Det kommer alle pasientene i hele fylket til gode.

   https://nyemoldesykehus.com/2021/03/24/problematisk-sjukehusgave/

   Påstanden om at fellessykehuset dere kjemper mot ikke har legitimitet er muligens en forestilling man har i Kristiansund. Lokaliseringen har vært gjennom to rettssaker og har vært gransket av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Resultatet er kjent, så for alle andre er påstanden bare vås.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Svein Erik Leren · 2 år siden
   @Svein Erik Leren Det skal selvfølgelig stå etter valget i 2013 i kommentaren ovenfor.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Etter det famøse Vikaneset-vedtaket 24. mars 2010 gjorde foretaksmøtet i HMN og daværende helseminister Strøm-Erichsen vedtak 8. juni 2011 der følgende er protokollført på side 5:

  «Foretaksmøtet viste til at Nasjonal helse og- omsorgsplan slår fast at det skal være nærhet til akutt og fødetilbud. Denne nærheten kan oppnås enten ved føde- og akuttilbud ved begge sykehus i Nordmøre og Romsdal, eller ved ett felles sykehus plassert mellom de nåværende sykehusene, men med tilstrekkelig nærhet til begge byer. Utviklingsplanen for bygningsmassen bør derfor inneholde disse to alternativene»

  Med dette vedtaket hadde lokalpolitikere på Nordmøre valget mellom å jobbe for å beholde sykehuset Kristiansund, eller å satse alt på at et fellessykehus ble plassert i egen bakgård.

  ALLE kommunene på Nordmøre gikk inn for fellessykehus – ALLE. Og i Kristiansund fikk Ap rent flertall i bystyret da de gikk til valg på fellessykehus. Det viser støtten i befolkningen for fellessykehus. Legene i Kristiansund hadde til og med planer for påbygg av sykehuset der for et fellessykehus!!! Hvem var det som ønsket fellessykehus?

  En akseptabel lokalisering var Storbakken og Hjelset. Hjelset ble valgt fordi ALLE eksterne, uavhengige faglige utredninger konkluderte med at det var beste lokalisering. Hjelset når flest pasienter, og når de raskest, og vil derfor redde flest liv.

  ALLE som kommer via rundkjøringen på Bergsøya har kortere vei til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset enn til det gamle sykehuset i sentrum av Kristiansund. Det gjelder også de fødende.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Ytterst langs kyststripa på Nordmøre er det et belte med ca. 40.000 innbyggere. Det er disse 40.000 Sundsbø ber reise inn til Bergsøya for å finne ut at det er kortere vei å reise videre fra Bergsøya til sykehuset på Hjelset enn det er å returnere tilbake til sykehuset i Kristiansund, mener han. Og etter gjentagelse om dette nå i seks år, bør denne tenkemåten få et navn. Og la oss kalle det for 'Romsdalingenes Bergsøyametode for beregning av veiavstand'.  Dette med avstand har blitt et av hovedargumentene for Romsdalingene i deres kamp om tilintetgjørelsen av lokalsykehuset i Kristiansund.

   Og vi kan overføre denne Bergsøyametoden til andre steder, f.eks. kan vi se inn i fremtiden og Tautratunellen. Når romsdalingen besøker jordas indre der nederst i Tautratunellen er det lett å bli slightly roasted, og på vei opp til utløp sør blir man sikkert rødmussa og kanskje litt blodsprengt. Men det som virkelig gleder romsdalingen er åpenbaringen ved utløpet som fører til at et par fjesingøyne popper opp på stilk. Her har romsdalingen tydeligvis fått øynene opp for et eller annet. Og hva kan det være? Jo, selvsagt, ifølge den 'Romsdalske Bergsøyametoden for beregning av veiavstand' er man ved sør utløpet av Tautratunellen praktisk talt framme ved Åse sjukehus i Ålesund, som nå planlegges oppgradert og modernisert i milliardklassen. Og årsaken til det skal visstnok være fordi alt går så mye bedre nå, like før valget.
   Det er åpenbaringen med den intimt store nærheten til Ålesund som Molde og Romsdal nå har oppnådd med Tautratunellen som setter de virkelig gode følelsene i sving. Og her er det ikke bare den hjemmekoselige gleden over fremtidig utvikling av næringslivet i et større bo- og arbeidsmarked som trigger smaksløkene. Nei, nei, nei her er det ordet cluster som blir liggende på førsteplass i barken.
   Cluster, cluster, cluster samarbeidet mellom sykehusene i Molde og Ålesund. Cluster er navnet på samarbeidet som ble brukt som hovedargument der på Sunnmøre for tilintetgjørelsen av lokalsykehuset i Kristiansund. Og nå ser Romsdalingene at den reduserte veiavstanden gir så mye cluster at Molde ikke trenger noe sykehus i Molde fordi Åse sjukehus ligger jo praktisk talt utenfor stuedøra til Romsdalingene.
   Så Sundsbø, her har du nok 6 nye år med presentasjon av 'Romsdalingenes Bergsøyametode for beregning av veiavstand'.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Frode Hoseth Ingen trenger reise til Bergsøya for å finne ut om det er raskere å reise derfra til det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset enn til det gamle sykehuset i sentrum av Kristiansund. De trenger bare søke på Google Maps. Og reisetiden til Hjelset blir enda kortere når ny E39 i Batnfjorden på Nordmøre kommer.

   Et clustersamarbeid mellom sykehusene består i at legene, ikke pasientene, reiser mellom sykehusene. Det er lettere mellom Åse og Hjelset enn mellom Åse og Storbakken. Pasientene skal altså ikke reise til Ålesund.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Frode Hoseth · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Her beskriver du din type forståelse med din egen kommentar såpass klart og tydelig at ingen andre behøver å kommentere din kommentar.
   Men for all del la det være et eksempel på den romsdalske vrenge og vri metoden.

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Svein Erik Leren · 2 år siden
  Ohrvik sin beskrivelse av hendelser som ledet til fellessykehuset er både selektiv og kreativ men ikke faktabasert. I motsetning til hva Ohrvik hevder ble det ikke lagt fram noen plan høsten 2009 der sykehuset i Kristiansund skulle opprettholde føde og akuttfunksjoner og at sykehuset i Molde skulle miste dette.

  I styremøte i februar 2010 ble styret i HMN invitert til å gjøre et valg mellom byene på et fremtidig tidspunkt basert på Strategi 2020, men ingenting ble vedtatt i dette møtet.

  https://www.rbnett.no/lokal/molde/article182294.ece

  Og så er det heller ikke slik som Ohrvik hevder, at helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ikke ville gripe inn og overstyre Vikanes-vedtaket. Det var akkurat det hun gjorde i foretaksmøte 8. juni 2011 som Sundsbø viser til i sin kommentar.

  I Kristiansund hadde man da et reellt valg. Men valget var allerede var tatt lenge før Strøm-Erichsen la føringen. Og om valget ikke var forankret i befolkningen jobbet ordfører Øyen iherdig for fellessykehuset. I radiointervju 5. desember 2012 vedgikk Øyen at han i særdeleshet, og andre fra Kristiansund klekket strategien vel 2 år tidligere.

  https://nyemoldesykehus.files.wordpress.com/2014/03/radio-kristiansund-5-desember-2012-c3b8yen-om-fellessykehus.mp3

  Og helt håpløst blir det når Ohrvik hevder at forutsetningene er brutt når man ikke fant en «akseptabel» lokalisering av fellessykehuset. Det var også grenseløst naivt å tro at man kunne diktere plasseringen av et fellessykehus til egen fordel, når utgangspunktet var et lokalsykehus for Romsdal lokalisert til Eikrem i Molde. 

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 11 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøHar du lest den interessante innstillinga frå Transport- og kommunikasjonskomiteen som skal opp i Stortinget i morgon. Ja, der vil ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Når utredninger er systematisk feil
Helge Orten (H) bekrefter at Fergefri E39 og Møreaksen skal framskyndes i NTP ved et regjeringsskifte neste år. Frp har ...
Hans-Peter Kaaresen 17 timer siden Er Møreaksen vegen til valgseier for Høyre?
Helge Orten og Høyre sender partiet ned mot bunnivå ved neste valg.  Godt hjulpet av Torgeir Dahl og Erna Solberg.
Takk for at du deler fra en opprivende episode og du har mer enn 100% rett, helseforetaket har ingen problem ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er interessant å lese dei forskjellige parti sine kommentarer i Transport- og kommunikasjonskomiteen si behandling av NTP. Det gir eit ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDe demokratiske prosessene har i valg på valg gitt flertall for de partier som er for Møreaksen. Derfor er Møreaksen ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse