Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Jørn Inge Løvik, Romsdalsaksen
Ytring
09 september 2021 09:23
Del på Facebook
Skjermbilde fra vår nye animasjon som viser tunnelmarerittet og høydeforskjellene mellom Ørskogfjellet–Molde. Foto: Romsdalsaksen
Skjermbilde fra vår nye animasjon som viser tunnelmarerittet og høydeforskjellene mellom Ørskogfjellet–Molde. Foto: Romsdalsaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen AS

Romsdalsaksen AS har gjennom advokat begjært innsyn i SVV Vest i Bergen sine totalsummer for hver enkelt bruparsell og usikkerhetsfaktor som de beregnet for Romsdalsaksen i sin rapport til SVV Midt.

SVV Midt har nektet oss innsyn, og vi har gått flere runder med SVV sin juridiske avdeling og vegdirektoratet for å få innsyn i disse kostnadene.

Som kjent, har Tidens Krav avslørt at SVV Midt har drevet med fusk og fanteri i forbindelse med «utredning» av Romsdalsaksen presentert 6. des.-19, og der de skulle bruke SVV Vest som alibi for sin integritet.

SVV Midt bruker argumentene med at slik informasjon kan skade sin forhandlingsposisjon i fremtidige prosjekter.

Dette finner vi merkelig i og med at slik informasjon bruker å være offentlig i alle andre samferdselsprosjekter, og at kostnad og usikkerhet for to av de fire bruparsellene med Romsdalsaksen ble presentert allerede 6. des.-19 i Sunnmørsposten:

Illustrasjon

SVV Midt presenterte kostnadene som veldig usikre. Faktisk pluss/minus 40 % + 20 % en gang til. Dette selv om brukostnadene som SVV Vest utredet utgjør snart 90 % av kostnaden – og som de altså selv sier er sikrere enn pluss/minus 25 %.

Kostnader

Summerer vi tallene fra SVV Vest, estimerer kostnaden for brusymfonien mellom Sekken–Sølsnes til 4,5 mrd kroner, og bruker SVV sine erfaringstall for veier på land – vil kostnaden for strekningen Ørskogfjellet–Lønset 2/3-felts vei 90 km/t, komme på ca. 17,5 mrd kroner.

Kostnadene for Ørskogfjellet–Hjelvika skal da egentlig holdes utenfor siden det er Eksportvegen E136.

SVV Midt presenterte denne strekningen til å koste 24 mrd kroner med Romsdalsaksen. Hele 6,5 mrd kroner høyere enn det SVV Vest kostnadsberegnet strekningen.

For Møreaksen presenterte de denne strekningen for 18 mrd kroner, men utelot da kostnader for Bolsønes–Lønset og Vik–Tresfjordbrua. Disse utgjør fort en kostnad på 3–5 mrd kroner.

Konseptvalgsutredning (KVU)/samfunnsnytte

En KVU skal omhandle både det aller meste innenfor et stort samferdselsprosjekt. Kostnader, trafikkmønster, miljøpåvirkning, risikoanalyse, prissatte og ikke prissatte påvirkninger, osv.

KVU fra 2011 har store mangler, er utdatert og er basert på fylket (Helge Orten) sin «Temaplan Fergefri E39» som ble utarbeidet i perioden 2006–2009.

Samfunnsnytteberegningen til SVV Midt har utelatt Rauma kommune som en del av beregningen, utelatt viktige momenter i trafikkanalysen, og de har utelatt synergieffekter med Eksportvegen E136.

HR Prosjekt kom frem til at Romsdalsaksen har over 5 mrd bedre samfunnsnytte enn Møreaksen, og at de har likeverdig positiv effekt på bo-/arbeidsmarkedet.

Fusk og Fanteri

Tidens Krav har bevist at SVV Midt driver med fusk og fanteri for å pynte Møreaksen og forverre Romsdalsaksen. SVV Midt har ikke tillit, og det må den politiske elite, vegvesenet, vegdirektoratet og samferdselsdepartementet snart forstå. Dette går ut over tilliten til alle de som tross alt er ryddige og pålitelige i etaten.

Hele 80 % av befolkningen ønsker oversjøiske fjordkryssinger for E39 (Sentio-19), og vi krever en uhildet utredning for kryssing av Romsdalsfjorden.

Og ja, Romsdalsaksen kjemper for en oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. Det gir også mulighet for synergieffekt for en arm til Åfarnes.

Temaet om undersjøisk tunnel under Veøya, er for å påpeke at SVV Midt ikke gjorde jobben sin med å lette på alle stener for å redusere kostnader – inkludert vurdering av trasevalg.

Oppdraget fra samferdselsminister Jon Georg Dale i januar 2019 betyr i praksis at det såkalla trasévalget og tunnelløsning fra 2014 er nullstilt. SVV Midt svarte med å pynte Møreaksen til vedtak på Stortinget om NTP i juni for å unngå grundigere utredning av indre trasé.

Graverende

Det som nå er helt utrolig, er at den politiske elite fortsatt går inn for Møreaksen. De aksepterer at en fagetat får drive med fusk og fanteri for at særinteresser for noen få skal få gjennomslag på Stortinget. Statlige penger til fylket ser ut til å være viktigere enn om det vi får er tvert i mot partiprogrammene, og de nasjonale føringene for stamveier.

Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti påstår fortsatt at Møreaksen er best, og baserer det på faglige råd. Altså, de «faglige råd» som fagetaten SVV Midt beviselig har fuska med!!! Vi kaller dette GRAVERENDE.

Oversjøisk panorama med arm over til Åfarnes er Romsdalsaksen sitt soleklare førstevalg. En grundig og rettferdig kostnadsundersøkelse og tilhørende utredning er overmoden – og må gjennomføres for at det skal bli fred i vårt ellers naturskjønne fylke.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Det som ikke var hemmelig var ut SVV ikke utredet undersjøiske tunneler på Romsdalsaksen. 
  https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2021/09/08/Aksesirkus-24548436.ece

  «Dessutan har Statens Vegvesen eit klart atterhald i utgreiinga frå 2019, om at dei ikkje hadde tunellalternativet med for Romsdalsaksen. Sjølv om dette gjaldt tunellalternativet frå Sekken til Årø, som i konseptvalgutgreiinga hadde klart større nytte enn traseen om Veøya, går det klart fram av rapporten frå 2019 at tunell på Romsdalsaksen ikkje har vore utgreidd. At politikarane då ventar i nesten to år, før dei meiner at undersjøisk tunell på Romsdalsaksen likevel må utgreiast, er nok eit døme på at dette er blitt sirkus og ikkje ein faktabasert debatt.»
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Sjølvsagt var det ikkje hemmeleg at SVV ikkje utgreidde undersjøiske tunnelar på Romsdalsaksen! Dette framgår då tydeleg frå rapporten! Men at dette vart tilrådd av ein tilsett ved avd. Vest med lågare kostnadsanslag vart heldt hemmeleg! Kvifor det, trur du, Sundsbø? Og dette er heilt i orden i ditt hovud? 

   Forsvarar du at den aktuelle traséen ikkje vart utgreidd og kostnadsrekna, Sundsbø? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Ifølge svaret fra SVV så ble alternativene med tunnel for Romsdalsaksen ikke utgreid fordi tunneler der var uønsket. Noe som også er bekreftet i ettertid – man ønsker at Romsdalsaksen skal være en oversjøisk løsning. Hvorfor skal man utrede i detalj alternativer ingen under noen omstendighet vil akseptere?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Undersjøiske tunneler er ikke et tema.
   Dette er det Møreaksen AS og SVV som koker i samme for å prøve å latterliggjøre Romsdalsaksen. 
   Det eneste de oppnår, er å latterliggjøre seg selv, og prosjektet Møreaksen med Tautratunnelen 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Hadde Statens vegvesen Midt undersøkt på førehand om ein undersjøisk tunnel kunne vere av interesse i Romsdalsaksen dersom ein oversjøisk ikkje var mogeleg? Det ser ut til at dei  ikkje ein gong svarte han i region Vest som føreslo dette! Kvifor det, trur du? Trur du dei som står bak Romsdalsaksen heller ville ha Møreaksen sine mange og lange tunnelar framfor ein enkelt tunnel i Romsdalsaksen? Dette var ei løysing som eg lanserte for eitt og eit halvt år sidan i media dersom ein trasé forbi Veøya, mot formodning, skulle vise seg umogeleg. Noko eg slett ikkje er overtydd om. Dessutan, skal ikkje Statens vegvesen fremje dei løysingane dei ser som best ut ifrå eit fagleg standpunkt? Uavhengig av kva dei trur er første- eller andrevalet til ei interessegruppe? Og vegvesenet har no fått krass kritikk av fylkesutvalet for at dei ikkje fylgde rådet frå avd. Vest! 

   Start å ro, Sundsbø! 

   Vil du framleis ikkje uttale deg om dei andre skuldingane til TK-journalist Arild Myhre før Riksrevisjonen har behandla saka? 🤣
  • Denne kommentaren er avpublisert.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Dette er 100% i samsvar med mine eigne observasjonar og konklusjonar. Jørn Inge Løvik, denne kampen skal vi vinne!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alfred Øverland · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Si meg Lars Svein Valderhaug , hvilken kamp skal du vinne? Du holder på med et slag på en veitrase som du overhodet ikke har til hensikt å benytte deg av en gang. 70% av trafikken går mellom byene og vil ha korteste vei. For de resterende30% som du representerer så, med all respekt, får dere bare leve med de 10 minuttene ekstra det vil ta. Det samme "offeret" gjør sunnmøringer og romsdalinger hver gang vi skal til Trondheim ved å ta en sving om Bergsøya med Krifast nettopp for at samfunnsnytten er ubestridelig med dette trasevalget i sin tid. Det er faktisk en forskjell at 5000 mennesker blir landfast vs. 150. Om MA koster 24 mrd. og RA 30 mrd. eller MA 28 mrd. og RA 23 mrd. er i grunnen revnende likegyldig all den tid vi har valgt å bruke 5 mrd. på en "blindvei" til 1400 innbyggere som kalles Nordøyvegen. i MA prosjektet knyttes 125 000 innbyggere (Ålesund, Vestnes, Molde, Aukra og Hustadvika kommuner) sammen i en bo og arbeidsmarkedsregion, det er nærmere 50% av fylkets innbyggere Lars Svein Valderhaug
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Alfred Øverland Kanskje du vil innføre aldersgrense for å vere meiningsberettiga i denne saka? Eller krav om bustad? Eller dokumentasjon for bruk av ferge Molde-Vestnes? Eller frikort for juks til Statens vegvesen? 

   70% mellom byane ja! Eg har høyrt 80 også. Og no er det plutseleg revnande likegyldig kva akse som er dyrast! Etter at SVV har brukt juksetala til å avslå Romsdalsaksen! Argumenta svingar! 

   Kom igjen når du er «edru».
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alfred Øverland · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Du kan mene hva du vil, og du er selvfølgelig meningsberettiget. Hadde alle publisert meningene sine i like stor grad som deg, hadde avisene blitt utgitt i bokform. Det du mener må nødvendigvis settes i lys om du vil/skal benytte deg av et samferdselsprosjektet.  Hvis ikke, og det har vi diskutert tidligere, så bli det du mener har relativt irrelevant da du ikke vil bruke noen av traseene i noen særlig grad. Tustna og Aure fikk i sin tid Imarsundsambandet. Var du i mot dette? Hva med Krifast? Hva med Atlanterhavstunellen?  Disse sambandene knytter sammen bo -og arbeidsmarked. Det samme vil MA gjøre og jeg kan faktisk ikke forstå hva som er din personlige agenda MOT et prosjekt som staten vil delfinansiere all den tid du selv har glede av ferdige og nedbetalte samferdselsprosjekter rundt deg. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Alfred Øverland Har du verkeleg ikkje forstått det??? Då gir eg opp. Over og ut.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 9 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøHer er kontaktinformasjonhttps://naturvernforbundet.no/ansatte/holger-schlaupitz/
Terje Sundsbø 10 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmål du får. Er det vanlig praksis i Naturvernforbundet?Representerer du virkelig Naturvernforbundet?
Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu får bruke energi på å finne ut av Naturvernforbundet sitt formål.
Terje Sundsbø 16 timer siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrSom vanlig svarer du ikke på de spørsmålene du får. Er ikke det litt pinlig å representere Naturvernforbundet på en ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Terje SundsbøDu er i det filosofiske hjørnet i dag. Du får ta deg ei misjonsferd, sville for sville,  og sjå kor ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Særinteresser og Eksportveikonferansen
@Geir Ole SætremyrBurde ikke heller du alliere deg med Frank Sve (Frp)? I følge Hans-Peter Kaaresen blir jo Frank Sve (Frp) den ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse