Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Del på Facebook
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten fra SVV/Norconsult presentert 2. desember 2021, gir oss som forventa ikke noe vesentlig nytt. I stor grad bygger den på det som er gjort tidligere av SVV-Midt. Vi har allikevel tatt oss bryet med å gjennomgå det.

De aller største feilene avsløres allerede i metodeoppsett og forutsetninger. Det er meningsløst at E39 med Romsdalsaksen som passerer Molde på østsiden av byen skal bruke Bolsønes som endepunkt. Ca 60% av E39 trafikken skal lenger øst eller nord for Årø, og er regionens største trafikknutepunkt.

Dersom Bolsønes plutselig er blitt «verdens navle», hvorfor er den lange undersjøiske tunnelen K5a2 ført til Lønset og ikke til Bolsønes? Kostnadene som presenteres er fortsatt veldig favorisert Møreaksen, der f.eks meterpris for tunneler er 69-84% høyere for Romsdalsaksen. Samme med bruer der flytebruene er priset opptil 18% høyere enn verdens neste lengste hengebru. Ser ut til at manipuleringen avslørt av Tidens Krav fortsatt henger med i Statens Vegvesen.

Med meterpriser som er brukt for Romsdalsaksen i denne «utredningen», ville K2 Møreaksen koste opp til 43 mrd kroner, mens SVV mener den vil koste 30 mrd kroner i denne rapporten.
Det er skremmende at også denne rapporten prøver å beskytte manipuleringen som er gjort av SVV Midt i en årrekke.

Horgen Consulting - erfaren oppdragsansvarlig for KS2 for flere store samferdselsprosjekter, påpekte i 2019 at kostnadene som SVV Midt presenterer for Tautratunnelene var veldig lave. Dette innrømmes langt på veg i rapporten fra Norconsult, og er en av grunnene til at anslagene nå er hele 7 mrd kroner høyere enn det SVV påstår Møreaksen vil koste.

Med FN’s klimarapport friskt i minne, kan vi påpeke at hverken KVU fra 2011, «utredning 2» i 2019,  eller denne «utredningen» svarer på de miljøutfordringer vi står overfor.

«Tilleggsutredningen» til SVV/Norconsult legger igjen like mange spørsmål som svar, og viser at etaten ikke evner å se de store sammenhengene. Uhildede utredninger er nødvendig for å skape fred i M&R. Vi tar med denne oversikten over planlagte prosjekter rundt Romsdalsfjordbassenget, som viser at man med Romsdalsaksen oppnår det samme med bare halve kostnaden. I tillegg vil Romsdalsaksen ha en langt lavere drift og vedlikeholdskostnad.

ra folgestrekningerFigur 1: Kostnader i mrd kroner med Møreaksen og Romsdalsaksen. Løsningene har omtrent samme nytte.

 Vi vet at bare 23% ønsker Møreaksen, og at 80% av befolkningen i M&R vil ha oversjøiske fjordkryssinger. Og når vi i tillegg vet at transportbransjen ikke vil ha flere undersjøiske tunneler, så er det virkelig på tide at myndighetene sørger for en uhildet utredning.

Av mediehusene i fylket, er det bare Tidens Krav har satt seg inn i denne saken og utarbeidet en artikkel.

tk veegvesen utredning

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Typisk mangelfull, misledende og også direkte feil informasjon fra MA tilhengere gjentas stadig! Og når det gjentagende vises til en "halv" trafikktelling av fergetrafikken Vestnes-Molde, føyer det seg dessverre inn i rekken av direkte misledende og feil informasjon fra den kanten. Dette gjelder her for trafikk tellinger, men det samme gjelder opp mot tidligere innsolgte kost/nytte effekter og felles bo- og arb. marked (Ålesund-Molde). At alt dette gjentatte ganger er blitt avkledd og parkert som misledende og direkte feil, evner enkelte ihuga MA tilhengere dessverre ikke å ta innover seg!

  Og når det stadig vises til en trafikktelling der det hevdes:

  At om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.

  At om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

  Så må man nesten følge opp med å spørre seg om hva dette egentlig forteller!

  For her fremkommer det overhode ingenting om hvor mange kjt. som skal gjennom Molde sentrum/ Molde vest.

  Med andre ord så underbygger denne "halve" målingen like godt andre tilsvarende tellinger/målinger som er foretatt, der bare en mindre del skal til/fra Molde vest! Der opp mot 80% av trafikken skal til/fra området øst for Molde sentrum!

  Romsdalsaksen som vil "lande" på Lønset, ev Hjelset, dvs. Molde øst, vil både være den korteste, flateste og desidert beste traseen mellom Ålesund og Bergsøy. Dvs. ca en halv mil kortere enn MA og samtidig best opp mot all trafikken som skal øst for området mellom Molde sentrum og Gjemnessundbrua! At både flyplassen, det nye sykehuset (Hjelset) og hovedtyngden av industrien ligger øst for Molde sentrum styrker også Romsdalsaksen som det beste alternativet. I tillegg så vil Romsdalsaksen ha felles trase med Eksportveien hele strekningen mellom Ålesund og Hjelvika. Med andre ord en vinn, vinn situasjon! Det kan rett og slett ikke være tvil om at Romsdalsaksen er det beste alternativet til fergefri fjordkryssing, og det uansett hvor mye enkelte klarer å vri og vende på fakta! Spesielt sett opp mot at Møreaksen er mellom Vik i Tomrefjord, via Otrøya og "lander" på. Julbøen! Altså så distansert fra Molde øst som nesten overhode mulig!

  Hvordan enkelte ihuga MA tilhengere klarer å få til at Julbøen er nærmest Molde øst, og at en tydelig omvei, dvs. en både horisontalt og vertikalt omvei, er kortest, fremstår som en gåte for de aller fleste! Og det forteller i grunn ene og alene sitt! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Du har store problemer med å forstå tall. Når bare 40% passerer Røbekk (øst for Molde), så hevder du at 80% skal østover. Hvor har du dette fra?

   For øvrig så er saken avgjort – Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har valgt Møreaksen. Begrunnelsen er enkel. Målsettingen for fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. «Da er Møreaksen det beste alternativet basert på dei måla som er satt for prosjektet, seier samferdselsministeren.»
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø På seg selv kjenner man andre. Jeg foreslår at du leser det jeg skriver litt mer nøye før du kommenterer. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Her oppsummerer Jørn Inge på rekke og rad vesentlig punkt der SVV svikter oppgaven sin og ikke minst befolkningen i fylket! SVV er direkte unnlatende, benytter feil underlag, legger inn fordyrende element for flytebro alternativet og omgår fakta! Og selv som ihuga Møreaksen tilhenger må man være temmelig "blind" for å tro at alle skal til Molde sentrum! Møreaksen vil bli ca en halv mil lengre en Romsdalsaksen målt mellom krysningspunktene Fremstedal og Lønset/Hjelset. Romsdalsaksen er definitivt den korteste traseen som ny hovedåre for de fleste som skal til Molde øst eller videre i retning nordover mot Kristiansund eller Trondheim. Og som kjent ligger både flyplassen, etterhvert det nye sykehuset og det største industri området, i Molde øst. Trafikken som skal gjennom Molde by/Molde vest, til/fra fergen er rett og slett minimal! Romsdalsaksen er også den mest fremtidsrettede løsningen. Man bygger ikke moderne hovedårer gjennom byer, når dette elegant kan unngås. Man bygger heller ikke milevis med tunneller når dette elegant kan unngås. Man bygger ikke en ny hovedåre som både er en vertikal og horisontal omvei, når dette elegant kan unngås. Samtlige tall både vedr. hvor trafikken skal, felles bo- og arb. marked, kost/nytte effekter, med tall som Møreaksen har operert med/forsøkt å bløffe med, er gjenntatte ganger blitt avslørt og parkert som feil/misledende informasjon. Tunnel traseen og omveien Møreaksen er rett og slett uønsket av flertallet av befolkningen i M&R. Omveien og tunnel traseen Møreaksen er rett og slett, totalt på tvers av hva befolkningen i fylket ønsker og forventer! Det har Norstat undersøkelsen fastslått en gang for alle ifbm. undersøkelsen der over 4000 personer fra fylket ble spurd. Og den bekrefter også de tidligere meningsmålingene som er blitt gjennomført i flere runder, i flere av avisene i fylket vårt. At det gjenntatte ganger forsøkes å undergrave dette, forandrer ikke på at Møreaksen er den dårligste og minst fremtidsrettede løsningen for fergefri fjordkryssing mellom Ålesund og Bergsøy. Otrøya må gjerne bli landfast. Det ønsket er forståelig. Men da som en enkel, lokal løsning. Ikke med to stk firefelts fastlandsforbindelser, med en ÅDT på ca 4-500. Til å løse den utfordringen trenger man ikke å sette i gang ett giga prosjekt som like godt ender på 50-60 tusen millioner kroner, enn på det nedpinte og avskrellede tallet som ble hostet frem mer eller mindre over nattet ifbm. politiske signal om at prisen for omveien var for høy. Bare man får satt spaden i jorden, så er det ingen retur, er dessverre tydeligvis metoden som fremdeles gjelder for enkelte. For ingen har sett sluttsummen for denne tunnel omveien. Og ser man på flere tidligere større prosjekt, så er det skjeldent at estimerte kostnader holder mål. At Romsdalsaksen også har felles trase med eksportveien helt frem til Hjelvika, fra Fremstedal, burde også fått alarm klokkene til å ringe!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Trafikktellingene viser at kun 40% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Tilhengerne av Romsdalsaksen omgår fakta. For Romsdalsaksen vil 65% av trafikken gå vestover fra Lønset.

   Alternativet med flytebruer på Romsdalsaksen er ikke realistisk, men ingen vil ha Romsdalsaksen med en lang undersjøisk tunnel mellom Sekken og Lønset.

   Møreaksen er raskest for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Møreaksen går ikke gjennom Molde sentrum, men i tunnel bak byen.

   Man bygger en hovedferdselsåre dit folk skal, dvs. der folk bor og arbeider. Det gjør Møreaksen. Romsdalsaksen feiler på formålet med fergefri E39 – knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen.

   Flertallet (over 62%) av velgerne i M&R stemte på partier som ønsker Møreaksen. Det er det demokratiske flertallet som bestemmer, ikke tvilsomme meningsmålinger utført av pressgrupper.

   Møreaksen er den beste løsningen, og gir fastlandsforbindelse til Aukra og Misund finansiert av staten. Det gjør ikke Romsdalsaksen, som overfører denne ekstrakostnaden på fylkeskommunen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Og her vrir og vender du igjen.

   Romsdalsaksen er kortest, flatest og mest fremtidsrettet som trase mellom Ålesund og Bergsøy.

   SVV og enkelte Møreaksen tilhengere, som på lik linje med den paniske hasteutredningen i 2019, der SVV presterte å legge inn ett fiktivt behov for en parallell bro til den forholdsvis nye Tresfjordbroa, ønsker tydeligvis å undergrave/sabotere flytebro alternativet med å nå legge inn en helt unødvendig undersjøisk tunnell ifbm. flytebro alternativet Romsdalsaksen. SVV ser tydligvis ikke etter løsninger her! 


   Du må gjerne slå i bordet med din partipolitiske synsing, der du ser totalt bort fra at ett soleklart flertall i  befolkningen sier det stikk motsatte! Folk flest ønsker ikke lange og dype undersjøiske tunneler så lenge bedre og mer fremtidsrettede løsninger finnes oppe i dagslyset.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy For flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er Møreaksen raskest. Det er kun 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som også krysser Gjemnessundbrua som får en litt lenger vei enn Romsdalsaksen. Men man bygger ikke en ny hovedåre for et lite mindretall på gjennomreise.

   Det er ikke partipolitisk synsing, men et uomtvistelig faktum - over 62% av velgerne i M&R ved høstens Stortingsvalg stemte på partier som ønsker Møreaksen.

   Møreaksen er billigst, den er raskest for folk flest, og den gir fastlandsforbindelse til Aukra og Misund inkludert i kostnadene, finansiert av staten.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Du vrir, vender og omgår fakta. Strekningen er definert mellom Ålesund og Bergsøy. De absolutt ferreste som skal til/fra Vestnes-Molde fergen skal fra/til Molde vest. Møreaksen er mellom Vik i Tomrefjorden, Otrøya og Julbøen! Altså Molde vest. Romsdalaksen er mellom Hjelvika og Lønset, ev. Hjelset. Altså øst for Molde sentrum. Flyplassen, det nye sykehuset på Hjelset, størstedelen av industrien mm. er øst for Molde sentrum. Romsdalsaksen knyttes dermed uomtvistelig tettest opp mot både flyplassen, det nye sykehuset, industrien og er samtidig det korteste alternativet mellom Ålesund og Bergsøy. Alle som kaster ett lite blikk på ett kart vil innse det!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Å stirre på et kart gir ikke innsyn i trafikkstrømmene, selv om du tror at klarsynet da slår ned. Fakta er langt fra slik du hevder.

   Her et lite utdrag fra Svein Solbjørg i papirutgaven av RB 08.06.2021:

   «Det ser framleis ut til at mange personar trur at svært mykje av trafikken med ferjene Molde-Vestnes er gjennomgangstrafikk, men:

   -Om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.

   -Om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

   Når eit ferjesamband blir erstatta av fast vegsamband, vil ein første året etter opninga få ein nyskapt trafikk i tillegg til den overførte ferjetrafikken.

   Den nyskapte trafikken er dessutan «kortreist». Ein vil derfor neppe merke særleg trafikkauke på E39 over Fursetfjellet når Møreaksen er opna for trafikk.

    

   Då avstanden mellom Molde-området og Ålesundsområdet blir 17-20 km lengre ved Romsdalsaksen enn ved Møreaksen, blir det ein god del mindre nyskapt trafikk.

   -Trafikken over flytebrua sør for Sekken vil vere samansett av overført trafikk frå ferja Molde-Vestnes, nyskapt trafikk mellom Molde- og Ålesundsområdet, overført trafikk frå ferjene Sølsnes-Åfarnes og nyskapt trafikk mellom Molde- og Åndalsnesområdet, totalt kanskje 4200-4500 kjt. med bompengar.

   -Om lag 65 % av trafikken over denne flytebrua skal frå Lønset og vestover mot byen, Hustadvika kommune osv. Meirtrafikk på E39 Lønset-Årø kan derfor bli minst 3000 kjt.. Dagens trafikk ved Røbekk er ca. 5800 kjt.. (I tillegg kjem auka trafikk pga. nytt sjukehus på Hjelset)»


 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Allerede i innledningen bommer Jørn Inge Løvik, daglig leder i Romsdalsaksen. Han hevder feilaktig at ca 60% av E39 trafikken skal lenger øst eller nord for Årø, og er regionens største trafikknutepunkt. Trafikktellingene viser derimot at bare om lag 40% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Lønset. Hvordan kan 20% ha endepunkt mellom Årø og Lønset?

  Det ser heller ikke ut til at Jørn Inge Løvik har forstått at det er mindre usikkerhet i analyser som nå er så detaljerte at de snart nærmer seg stadiet for kontraktsutlysinger i forhold til innledende utredninger. Derfor er usikkerhetsanslagene større for usikre analyser.

  Kostnadene for Møreaksen er ikke økt med 7 mrd., men faktisk redusert. De er nå anslått til 23 mrd. totalt for strekningen fra Ålesund til Bolsønes.

  Vi vet at over 62% av velgerne stemte på partier som ønsker Møreaksen. I et demokrati er det flertallet av velgerne som bestemmer, ikke tvilsomme meningsmålinger utført av en liten pressgruppe.

  At det bare er TK som fortsatt biter på er ikke så rart. Narrespillet er helt tydelig avslørt i media! Arild Myhre hadde like før Stortingsvalget sist høst gedigne oppslag i TK, med sterke anklager mot Statens Vegvesen og ordfører Torgeir Dahl i Molde angående Møreaksen. Da støvet la seg, viste det seg at anklagene mot ordfører Dahl (H) basert på TK sine oppslag ble påvist å være grunnløse, og akkurat som sjefsredaktør Alnæs i ettertid har vedgått. På samme måte som avisens anklager mot SVV var grunnløse, slik fylkesordfører Torve forventet. Disse grunnløse medieoppslagene i TK har ikke vært annet enn en vel regissert gedigen bløff av «fake news», for å påvirke politikere og velgere rett foran årets stortingsvalg. Dette har vært tungt for Arild Myhre å innse, og han fortsetter derfor nå sitt korstog mot Møreaksen. 

  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111528-etikk-og-moral-og-romsdalsaksen-20220103

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 45 minutter siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrSom allerede nevnt - du selektivt tviler på konklusjonene i KS2-analysene av trinn 1 på Møreaksen, og legger isteden dine ...
Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKvar på tidsaksen tar eg feil? Og, når TØI gjennomførte KS2 vurderinga var SVV som premissleverandør optimistisk når der gjaldt ...
Terje Sundsbø 17 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg registrerer at du selektivt tviler på konklusjonene i KS2-analysene av trinn 1 på Møreaksen, og isteden legger dine egne ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg er langt frå samd i påstanden om at bompengefinansieringa er fullt ut tilbakebetalt i 2050. Enkel addisjon er at ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu bekrefter altså at KS2-rapporten viser til at bompengeperioden er slutt i 2050, og at sensitivitetsanalysene viser at analyseresultatet er ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDette under forutsetning at strekninga Vik til Molde står ferdig i 2032 med oppstart av innkreving av bompengar i 2033. ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse