Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Foto: Wiik, Eirill / NTB
Foto: Wiik, Eirill / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Utsikt minus innsikt gir tilnærmet blindhet fra toppen av pyramiden.» Halvdan Sivertsen.

Denne reforma hadde mange gode tankar i seg, men den vart aldri gjennomført. Bjarne Håkon Hansen (Ap) lova 2200 nye fastlegar, det vart ikkje følgt opp. Kommunane trong også fleire sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar og anna helsepersonell. Det vart ikkje følgt opp. Svaret frå Stoltenbergregjeringa var å gje investeringstilskott til nokre få fleire sjukeheimsplassar. Men det har aldri vore investeringane i den kommunale helse- og omsorgstenestene som har vore det store problemet, men drifta av tenestene.

Primærhelsetenesta løyser 70 % av pasientane sine behov, for 4 % av det nasjonale helsebudsjettet. Fastlegeordninga er i ferd med å bryte saman. Over tid er det gjort vedtak og gjennomført politikk som har svekka rekrutteringa av legar og sjukepleiarar som vil arbeide i lokalsjukehus og primærhelsetenesta. Sentraliseringa av utdanningstilboda og finansiering av utdanninga har gitt dårlegare dekning i distrikta. Under dekke av at det må vere store fagmiljø for å gje god nok utdanning. Desentralisert utdanning gjev sjukepleiarar og legar der dei trengst. Rekruttering av fastlegar og allmennlegar gjer vi best ved at ein viktig del av utdanninga går føre seg der dei skal arbeide i framtida. Spesialisthelsetenesta- og særleg universitetssjukehusa – får dekt kostnader til forsking og til å vegleie studentar. Fastlegar og kommunar må dekkje slike kostnader sjølv. På denne måten har vi innretta oss slik at størst fokus og mest pengar og mest makt blir bygd på toppen av helsepyramiden, medan grunnmuren raknar.

Større del av utdanninga må ut til der pasientane er – til lokalsjukehusa og primærhelsetenesta. Det er ein bra start at NTNU startar legeutdanning i Ålesund, men vi må ha meir av dette. Vi må auke talet på desentraliserte studieplassar for sjukepleiarar og anna helsepersonell. Fylkeskommunen må auke tilbodet på vidaregåande opplæring i helse- og omsorg, og ikkje minst, motivere ungdom til å søke seg dit.

Helseminister Bjarne Håkon Hansen (AP) stod bak samhandlingsreforma. Spesialisthelsetenesta er styrt direkte frå Helsedepartementet og får statsrådane si merksemd. Kommunehelsetenesta er fragmentert styrt frå ulike departement og direktorat, men Kommunaldepartementet har hovudansvaret for økonomien som gjer kommunane i stand til å fylle oppgåvene sine. Liv Signe Navarsete (Sp) var kommunalminister under gjennomføringa av samhandlingsreforma. Eg har enda liggande eit brev eg skreiv om behovet, sett frå lokal ståstad, og at no måtte intensjonane oppfyllast. Det var folk og fagleg kompetanse, ikkje rom vi mangla. Stoltenbergregjeringa greidde ikkje å oppfylle reforma sine intensjonar, og det har heller ikkje Solbergregjeringa gjort.

No forventar vi på grasrota at AP/SP-regjeringa og SV vil bidra til at vi får ei kraftfull satsing både på fastlegeordninga og kommunehelsetenesta seinast i neste års statsbudsjett. Gjennom koronapandemien har vi sett verdien av fagleg sterk og ansvarsfull desentralisert helseteneste. Både fastlegar, kommunelegar og alle andre helsearbeidarar i kommunane har snudd seg rundt og løyst alle tenkelege og utenkelege utfordringar i snart to år. I kjølvatnet av pandemien har mange andre oppgåver sikkert vorte nedprioritert. Det er mange der ute som ikkje har fått den oppfølginga og behandlinga dei burde hatt, både for fysiske og psykiske sjukdommar. Og det er gjerne dei som ikkje har nokon som står opp for seg og som får løyst sine problem gjennom mediaoppslag.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 15 minutter siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrBasert på KS2-analysen så er bompengeperioden avsluttet i 2050, og bompengeopplegget er robust.Fortsatt svarer Naturvernforbundet ikke på de spørsmålene jeg ...
Geir Ole Sætremyr 2 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøMed forventa prisstigning og rentekostnader vil bompengebetalinga for Ørskogfjellet til Vik beløpe seg til 600 millionar, minst. Med ÅDT på ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDet er ingen som har påstått at E136 Eksportveien skal gå via Vik. Det er ikke det samme som at ...
Geir Ole Sætremyr 11 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje Sundsbø0-alternativer er: Forutsetning er at strekninga Vik til Molde blir bygd. Då blir strekninga Ørskogfjellet til Vik korta ned med ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDet hjalp lite at du nå har tilgang til PC. Du/Naturvernforbundet er fortsatt ute av stand til å svare.
Geir M Punnerud 17 timer siden Møreaksen sjanselaus i NTP
Om dette blir realisert, at Ma aldri blir bygd, er musikk for mine ører.
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse