Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista
Ytring
27 august 2022 18:34
Del på Facebook
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da regiondebatten var på det mest aktive på Nordmøre var det flere røster som manet til at Kristiansund, Aure og Smøla måtte bli i Møre og Romsdal fordi det er bedre å stå sammen. De tre kommunene som ville ha folkeavstemming om regiontilhørighet ble anklaget for å ville splitte fylket eller til og med splitte Nordmøre. Flere av de som ønsket å bli i Møre og Romsdal argumenterte med at det var bedre å stå sammen. Hva hendte med det, egentlig?

Etter statsråd Ingvild Kjerkols besøk i Kristiansund er det bare ordførerne i de tre kommunene Kristiansund, Aure og Smøla som fortsatt står fast på at fødeavdelingen i Kristiansund skal åpnes igjen i tråd med stortingsvedtak, i tråd med regjeringens tiltredelseserklæring, i tråd med ekstraordinære midler bevilget i revidert nasjonalbudsjett og i tråd med oppdrag gitt av statsråden i foretaksmøte. Så hva hendte med å stå sammen?

Annonse
Annonse

Tidligere har det til en viss grad vært Nordmøre mot Sunnmøre og Romsdal, men nå ser vi tydelig at ikke en gang andre nordmørskommuner støtter de nordmørskommunene som nå får lenger vei til sykehus og fødeavdeling. Jeg har alltids forståelse for at man begynner å miste troen på hva som er mulig å få til. Jeg har til og med forståelse for at mange gir opp.
Men jeg har vanskelig for å forstå at urett blir akseptert. Og jeg har vanskelig for å forstå at det å stå sammen bare er et begrep som betyr noe når det kan brukes som et argument for å holde alle i folden, og at det ikke betyr noe som helst når det forutsetter at man må stå opp mot noe for å forhindre urett.

Jeg husker godt alle som argumenterte med at sykehus og fødeavdeling ikke har noe med regiontilhørighet å gjøre. Men når statsråden nå har snakket med alle ordførerne på Nordmøre for å høre hva de mener, - er det noen som tviler på at det har betydning hva de sier? At det har betydning om det er et samlet ordførerkollegium som står samlet eller om det bare er noen få?

Annonse
Annonse

Det er mange som har øynene rettet mot Nordmøre nå om dagen. For statsråden har lovet en snarlig avklaring. Og statsrådens avklaring kan få konsekvenser langt utover vår egen fødeavdeling. Fødeavdelingen vår er nevnt i regjeringens tiltredelseserklæring, det finnes et et stortingsvedtak på å holde den åpen, og det er blitt bevilget ekstraordinære midler i revidert statsbudsjett for å klare å gjennomføre det. Da må det være noe av en falitterklæring både for statsråd og regjering om det ikke lykkes å åpne den.

En av de mulige konsekvensene når regjeringen ikke klarer å innfri et vedtak i stortinget er at det reises mistillitsforslag i stortinget. Et mistillitsforslag kan ende med at ansvarlig statsråd må gå, eller det kan ende med at hele regjeringen går av. Det er kanskje ikke sannsynlig at regjeringen går av på grunn av vår fødeavdeling. Men det er også interessant at Senterpartiet har vært tydelige på at de ikke kan sitte i en regjering som legger ned fødeavdelingen i Kristiansund. Hva gjør det med regjeringens styringsdyktighet om Senterpartiet går ut av regjering? Og hva gjør det med oppslutningen til Senterpartiet om Senterpartiet blir sittende? Har Senterpartiet råd til å miste flere velgere?

Statsrådens avklaring kan fort bli en avklaring som har større konsekvenser enn bare fødeavdelingen, både lokalt og nasjonalt.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Ketil Strand Andersen · 1 år siden
  Bra innlegg av Ohrvik. Hvis ikke Regjeringen står opp for sin egen vedtatte politikk, blir det nesten komisk. Hvis ikke Sp står ved sine løfter, har de ført sine velgere bak lyset. Dersom Kjerkhol skulle finne på å si at vedtaket om å åpne fødeavdelingen ikke lenger gjelder, må hun umiddelbart fjernes gjennom mistillit. Ordførerne på Nordmøre stiller seg seg i et underlig lys dersom de ikke står opp for fellesskapets interesser.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Hvor var samholdet på Nordmøre da Gjemnes ba om støtte til ny E39 gjennom kommunen?
   Kanskje Formannskapet i Kristiansund kan forklare hvorfor de ikke ønsker å støtte utbedret vei gjennom Batnfjorden?
   https://www.tk.no/det-er-ingen-skam-a-snu-prioriter-parsellen-e39-astad-bjerkeset/o/5-51-962624
   https://www.tk.no/tras-gjennom-batnfjord-sentrum-ma-prioriteres/o/5-51-961043

   Kommunene på Nordmøre var fullstendig enige i kampen for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Nå er det noen få kommuner på ytre som ikke lenger står opp for fellesskapets interesser.

   Statsminister Støre (Ap) har allerede signalisert at Hurdalsplattformen må avvikes. At helseminister Kjerkol (Ap) har tatt realitetene inn over seg vil tvinge henne til å ta saken om fødeavdelingen opp igjen i Stortinget. Mener du at det gir grunnlag for mistillit?

   Du bør lese denne: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/114933-splitt-og-hersk-om-sykehus-20220825
   Den urett som har skjedd var da Kristiansund i 2010 fikk stoppet bygging av nytt sykehus i Molde.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ketil Strand Andersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Fellesskapets interesser er at man følger spillereglene. Kommunene på Nordmøre gikk inn for felles sykehus under forutsetning av at man lot utredningsgruppen avklare bl.a. beliggenheten. Denne forutsetningen ble ikke innfridd, dermed kan ikke enigheten om felles sykehus heller ikke stå ved lag. Dette har jeg forklart til deg 47 ganger, minst.

   Hurdalsplattformen er grunnlaget for regjeringssamarbeidet. Hvis denne plattformen skrotes, må også regjeringssamarbeidet revurderes. Det er ikke Kjerkhol som tar saken til Stortinget, det er Stortingspolitikerne som har fattet vedtak og regjeringen/Kjerkhol har ansvar for utførelse. 

   Argumentet om mangel på fagfolk og problemer med rekruttering stemmer ikke, det har flere innlegg i det siste vist. Det er rekruttert 20 fagfolk til fødeavdelingen i Krsund. 1 lege er nå sykemeldt, en ny kommer 1. september. Erstatning for en med permisjon og en til spesialisering burde ledelsen ha erstattet evt med vikarer for lenge siden, men interessen er svak. Pensjonert gynekolog Terje Hals har meldt at han kunne ta vakter, men er ikke blitt kontaktet av HMR. Dette spillet skulle man ikke tro kunne foregå i vår tid.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Du lyver så det renner av deg. Det var aldri en utredningsgruppe som skulle avklare beliggenheten. Utredningene skulle utrede de ulike lokaliseringene, ikke velge lokalisering. Det var styrene som skulle velge, og dette vet du, men lyver bevisst!

   Du har rett i at om Hurdalsplattformen avvikes, så må regjeringssamarbeidet revurderes. Støre har imidlertid gjort det klart at økonomien ikke strekker til for alle ønskene i Hurdalsplattformen.

   Hvem som helst på Stortinget, inkludert helseminister Kjerkol, kan ta opp igjen saken i Stortinget. Ingen stortingsvedtak er hogd i stein.

   Jeg ser at du stoler på Bunadsgeriljaen, men ikke på noen av de som hevder det motsatte når det gjelder nasjonal mangel på fagfolk i helsevesenet. Virkeligheten kommer til å ramme hardt for noen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ketil Strand Andersen · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg husker godt høsten 2014 da alle gikk og ventet på hva Astrid Eidsvik skulle presentere. Hun holdt separate møter med ansatte i Molde og Krsund for å forbedrede dem på hva som skulle komme. Da ledelsen forstod at hun landet på Storbakken, ble hun overkjørt og hun trakk seg.

   Ut over dette fortsetter jeg ikke diskusjonen med en som oppfører seg så barnslig i debatter som du gjør her. Det hører hjemme på ungdomsskolenivå.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Ketil Strand Andersen Så direktør Astrid Eidsvik er utredningsgruppen du refererer til? 
   Også du vet så inderlig vel at hennes oppgave var å bestille utredningene og skrive sin innstilling til styret. Det var ikke hennes oppgave å bestemme. Hun hadde ikke en gang stemmerett i styret. Dette er du fullstendig klar over, men lyver likevel bevisst.

   Hun ble for øvrig anmodet om å gi sin innstilling, men trakk seg uten å ha levert denne. I sykehusrettsaken ble hennes Idefaserapport slaktet av de som var satt til å utføre kvalitetskontrollen. Men du har vel glemt hva Kristiansunds vitne, Jan Høegh, tidligere partner i Holte Consulting, som foresto kvalitetssikringen av Idefaserapporten, konkluderte: «På de fleste områder var ikke dette godt nok.» (TK+, 08.06.2017). I sum var ankepunktene fra advokatene til Kristiansund kommune en knusende dom over mangelfull saksbehandling, anklager som direkte rammet daværende direktør Eidsvik.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Jan-Erik Kvåle · 1 år siden
  Etter torsdagen sat eg att med sikkert hundre spørsmål... Det er som om ordførarane i SNR-området plutseleg har vakna til ny informasjon. Regjeringa og føretaka kunne lett ha skaffa seg litt arbeidsro, men vel å dra sverdet allereie no. Og ordførarane er med på det. Eg trur saka allereie er avgjort: https://storemolde.substack.com/p/sa-mange-sprsmal
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Jan-Erik Kvåle Snakk om å ha sovet i timen – denne informasjonen (om personellmangel) er mer enn 10 år gammel. Disse ordførerne har jo også tidligere brukt nettopp dette som argument for ett felles sykehus!

   Det er ikke bare å rope på fagpersonell, slik Lundteigen (Sp) tror. Han blir kraftig satt på plass av Aftenposten: «Senterpartiet kan ikke tvinge gynekologer til å bo i Kristiansund.» https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/66r4j0/aftenposten-mener-senterpartiet-kan-ikke-tvinge-gynekologer-til-aa-bo-i-kristiansund.

   Se også:
   https://www.nrk.no/mr/fleire-ordforar-pa-nordmore-trur-det-er-urealistisk-a-opne-fodeavdelinga-i-kristiansund-snart-1.16081431.

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JxPLoJ/sp-ordfoerer-om-foede-nederlag-paa-tide-aa-se-realiteten-i-oeynene.

   https://www.dagbladet.no/meninger/slaget-er-tapt/76996138.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Hvilken urett er det som har skjedd? At Nordmøre i 2012 fikk sitt ønske om fellessykehus innfridd av helseminister Støre (Ap)?

   

  Eller at lokaliseringen ble Hjelset? Hjelset når flest pasienter, og når de raskest, og vil redde flest liv.

   

  Eller var det rettsakene som gjorde urett? Er det rettssystemet som gjør urett?

   

  Et mistillitsforslag mot en statsråd fordi hun må ta realitetene inn over seg? Jeg tror ikke mange på Stortinget vil stemme for å avsette Kjerkol. Tvert imot vil nok flertallet stemme mot seg selv – de vil omgjøre et umulig vedtak om å drifte to fødeavdelinger det ikke finnes bemanning til.

  At Nordmøre tidligere sto samlet for ett felles sykehus, men at de ikke lenger gjør det, det er hva som har splittet Nordmøre. De som ikke lenger støtter et felles sykehus er de som splitter Nordmøre.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 30 minutter siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDisse forlag til ny veinormal var utarbeidet før SVV lanserte Møreaksen som nr. 9 i sitt forsalg til ny NTP. ...
Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDersom ein les dettre dokumentet frå SVV, "Oppdrag om vurdering av endringer i vegnormalen N100 15.06.2022" , som no har ...
Terje Sundsbø 13 timer siden Skrot fergene
@Rolf Erik PedersenJeg er fullt klar over at Fergefri E39 Møreaksen er i NTP. Trasévalget ble gjort i 2014, og prosjektet kom ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDen krystallkula er ikkje eg utrusta med.
Terje Sundsbø 1 dager siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrOg hvordan er Fergefri E39 Møreaksen rangert nå?
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Skrot fergene
@Terje SundsbøRangert som #9 før beslutning etter ny innspillsrunde, også med nasjonale føringar kunngjort denne veka.
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse