Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Del på Facebook
Etter at flertallet i fylkestinget vedtok å arbeide videre for å realisere ferjesambandet Aure–Hitra, er det kommet mange negative reaksjoner fra andre deler av fylket, skriver Kristin Sørheim (Sp).
Etter at flertallet i fylkestinget vedtok å arbeide videre for å realisere ferjesambandet Aure–Hitra, er det kommet mange negative reaksjoner fra andre deler av fylket, skriver Kristin Sørheim (Sp).
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Etter at flertallet i fylkestinget vedtok å arbeide videre for å realisere ferjesambandet Aure–Hitra, er det kommet mange negative reaksjoner fra andre deler av fylket.

Det ser ut som noen kobler at vi nå kutter på ferjedrifta på flere samband med at vi bruker penger på et helt nytt samband. Det er ikke tilfelle. Vi må kutte kostnader fordi ferjedrifta i fylket er underfinansiert med ca. 200 millioner kroner per år fra staten sin side. Dette har vi hevda i flere år, men ingen regjering er villig til å gjøre noe med det. Tvert imot ser det ut til at inntektene til Møre og Romsdal skal reduseres med ytterligere 200 millioner, ifølge et forslag fra et ekspertutvalg.

annonse

Så til Aure–Hitra: Møreforsking sa i 2017: «Trafikkinntektene anslått til 6,5 millioner, tilskuddsbehov ca. 20 millioner med dieselferje og ca. 11 millioner med el-ferje. Trafikantnytte 14,6 millioner, herav 6,5 millioner på personbiler og 8,1 millioner på tungtrafikk, pga. spart reisetid og sparte reisekostnader. Tiltaket anses som samfunnsøkonomisk lønnsomt og med robuste analyser.»

Driftskostnadene på sambandet ser ut til å bli dekt av det sambandsbaserte tilskuddet gjennom inntektssystemet, altså påfører ikke fylkeskommunen økte kostnader som går ut over anna ferjetilbud. Bortsett fra ett forhold – fylkeskommunene må forskuttere drifta i to år før sambandet tas opp i inntektssystemet. Så får vi beholde tilskuddet to år etter at det eventuelt blir nedlagt også…. Kostnaden skal uansett fordeles på Trøndelag og Møre og Romsdal etter en avtalt fordelingsnøkkel.

annonse

Møre og Romsdal må investere i ei ferjekai, i Kjørsvikbugen, og målet er å få godkjent konseptet flytende ferjekai, forhåpentligvis til en langt lavere kostnad enn det vi ser på ferjekaier i dag. Vi har fått et nylig overslag på under 50 millioner kroner, inkl. frakt, noe som er mindre enn kostnadssprekken på liggekai etc. på Sølsnes. Det kommer selvsagt til noen kostnader på landanlegget, men kommunene har påtatt seg kostnadene med framføring av veg og oppstillingsplass.

Prosjektet er presentert for Transport- og Kommunikasjonskomitéen, og Trøndelag fylkeskommune sender nå – på oppfordring fra komitéen, søknad om å få støtte til prosjektet som en pilot, for å teste ut om det kan spare investeringskostnader til kaier og dermed i stedet bidra til å opprettholde- ikke kutte – ferjetilbud.

Ferjesambandet er også tenkt å være en beredskapsløsning for Trøndelag fylkeskommune ved eventuell stenging av Hitratunnelen.

I og med at sambandet er enda viktigere for Trøndelag, betyr det at vi ikke vet i dag hva som blir endelig drifts- og investeringskostnad for Møre og Romsdal fylkeskommune sin del, dersom vi greier å realisere prosjektet. Men det ligger godt an til å bli helt sjølfinansierende. Som f.eks. Kjerringsundet. Når en i tillegg tar med i regnestykket den store verdiskapinga og hva dette betyr for bo- og arbeidsmarkedsregionen, synes jeg ikke der er vanskelig å forsvare prosjektet.

annonse

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 6 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøVet du, jeg prøvde å forklare meg.  Og så kommer du med slike påstander! takk skal du ha for den. ...
Terje Sundsbø 7 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDet var du som brakte temaet om redigering på banen – ikke jeg. Jeg har ingen problemer med at du ...
Anne Mari Sandshamn 19 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 19 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte