Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Terje Sundsbø og Rasmus Rasmussen
Ytring
15 juni 2023 10:59
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Åpent brev til Fylkestinget i Møre og Romsdal – mål med ny NTP.

Samferdselsmyndighetene har satt opp fem mål når ny NTP skal lages:

 1. Reisehverdagen skal bli enklere, og konkurransekrafta til næringslivet skal bli bedre.
 2. Kostnadseffektivisering skal legges vekt på.
 3. Det skal være effektiv bruk av ny teknologi.
 4. Det skal være færre mennesker som blir drept eller hardt skadet i trafikken.
 5. Planen skal hjelpe Norge til å nå klimamålene.

1. For alle trafikanter er det opplagt at reisehverdagen blir enklere når en vei som er stengt med fergebom, i beste fall 85-90% av tiden, blir fergefri og dermed åpen hele døgnet. Denne økte fleksibiliteten og friheten til å ferdes uten hensyn til fergeruter er av enormt stor verdi. Ikke minst for næringslivet, som får en helt ny og bedre hverdag med langt mer gunstige konkurransevilkår.

2. Den raskeste traséen for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden er Møreaksen, og den gir i tillegg fastlandssamband til to store øysamfunn med nær 4.500 innbyggere. Denne ekstrabonusen er dermed en enorm kostnadseffektivisering. Ikke minst for fylkeskommunen, siden Møreaksen finansieres av staten. Det frigjør milliarder av fylkeskommunale midler som kommer andre samferdselsprosjekter over hele fylket til gode, og øker trafikksikkerheten.

3. Broen fra Otrøya til Julbøen over Julsundet er banebrytende teknologi og verdens tredje lengste hengebro, med 1625 meter langt hovedspenn mellom brutårnene som er 250 meter høye. Hengebroen blir Norges lengste og omtalt som «Romsdals Golden Gate».

Annonse
Annonse

4. Både den 16 kilometer lange Tautratunnelen under Romsdalsfjorden og den over 2 kilometer lange Julsundbrua har fire felt. Dette er en meget trafikksikker vei-type. I tillegg er ulykkesrisikoen i tunneler mindre enn på annen sammenlignbar vei, og strekningen videre fra Julbøen til Bolsønes i Molde sentrum går i hovedsak i tunnel. Foruten lav ulykkesrisiko, reduseres inngrep i naturen betraktelig.

All erfaring viser at i økonomiske nedgangstider så er det fergetilbudet som kuttes først. Det er ikke reisetiden når fergen går som er vesentlig. Reisetiden når fergen ikke går er minst like viktig, noe byråkrater og politikere overser. Med stadig færre avganger utgjør stress og jag for å rekke fergen en betydelig økt ulykkesrisiko og mer råkjøring på veiene. En risiko som bare fjernes hvis fergene fjernes.

5. Møreaksen erstatter i alt tre ulike fergesamband, med totalt 7 ferger. Det savnes et livsløps-miljøregnskap for fergedrift, som inkluderer flere generasjoner med bygging av 7 nye ferger i hver generasjon. Inkludert alt utslipp og energibruk ved produksjon, drift og vedlikehold. Ikke bare stål, men også de enorme batteripakkene og infrastrukturen for ladding, med vanvittig høy effekt, kanskje fra kullkraftverk. Og ikke minst miljø- og klimaeffektene når fergene sendes til opphugging og de gigantiske batteriene skal destrueres.

Det er vanskelig å se at fylkespolitikerne har benyttet seg av disse fem målsettingene for nye samferdselsplaner når de har satt opp sin rangeringsliste for NTP. I tillegg omfatter Møreaksen noen av de mest trafikkerte strekningene i fylket, langt mer enn de øvrige som ønskes prioritert foran. Rangeringslisten har også helt ignorert den store samfunnsnytten fra Møreaksen. Kanskje tiden er inne for en revurdering, mer basert på de fem målene som er satt opp for ny NTP?

Siden fylkespolitikerne lister opp både sjukehusveien fra Kristiansund via Batnfjord til Hjelset og strekningen Molde-Hjelset samt bypakke Kristiansund som nummer 2 på sin rangeringsliste, så må de vel også kunne liste opp både E136 Eksportveien og E39 Møreaksen sammen som nummer 1 på rangeringslisten. Den lengste strekningen på Møreaksen er jo felles med Eksportvegen.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir M Punnerud · 8 måneder siden
  Viktige mål? Møreaksen er ikke viktig for mesteparten av folket. Hva er det som skal til for at R.R og T.S kan forstå det? Nå har til og med lederen i Ma forlatt sin plass. Har han endelig våknet?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 8 måneder siden
   @Geir M Punnerud Møreaksen er allerede inne i dagens NTP, og er foreslått på 9. plass i prioriteringslisten for kommende NTP.

   Møreaksen er svært viktig for folket – fjordkryssingen har dobbelt så stor trafikk som Eksportveien gjennom Romsdalen, og Møreaksen sparer fylkeskommunen for milliarder i fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Disse milliardene kommer andre samferdselsprosjekter i hele fylket til gode. Det har flertallet av velgerne forstått – de har stemt på partiene som ønsker Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Stein Helge Aspsæter · 8 måneder siden
  Viser til dagens innlegg i KSU.NO
  Da er herrene Rasmus Rasmussen og Torgeir Sundsbø ute igjen, denne gang med påtrykk til fylkestingets representanter.
  De 5 punktene som er fremsatt, bringer dessverre ingen nye moment inn i debatten om prioriteringer for NTP.
  Har Dere f.eks virkelige belegg for å dokumentere påstandene om færre ulykker i tuneller versus vei-i-dagen?
  Har Dere videre belegg om lavere utslippsnivå mot de klima-mål som Norge har?)
  Dette minner om et krampaktig forsøk på å så tvil om statens egne vurderinger. Det er et lokalt press fra enkelte folkevalgte, mediepådrivere og SVV om å lage føringer, for hvordan Møreaksen skal forseres, uansett kost og samfunnsnytte. Benevnelsen "gryteklart" har vært flittig brukt, på tross av tvil om sannhetsgehalt omkring kostnader knyttet til prosjektet. 

  Samfunnet er i store endringer, og fra statlig hold er det ikke gitt videre rom for megastore samferdselsprosjekter i skala som Møreaksen representerer, folketallet tatt i betraktning.
  Man skulle nesten tro at vi befant oss i Norges beste Vest-kant, med alle de fasiliteter som et "storsamfunn" innehar. 

  Gir herrene RR og TS kred for at de hvertfall forsøker å skape debatt og blest om MA, selv om innholdet dog er ensartet og gjentagende til det kjedelige, litt selvmotsigende og ja, nærmest irriterende. 
  Felles bo- og arbeidsmarked er utbrukt og lite dekkende for den virkelige agendaen.
  Til høsten kommer det nye koster og fjes inn i fylkespolitikken, som skal være sitt ansvar og oppgave bevisst, nemlig å være et ombud for hele Møre og Romsdal og det folk som de representerer.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 8 måneder siden
   @Stein Helge Aspsæter De 5 punktene viser at Møreaksen oppfyller på en svært god måte de nye målene for kommende NTP. Noe de øvrige prosjektene på langt nær gjør.

   Trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier: «Tunneler har generelt lavere ulykkesrisiko enn sammenlignbar veg i dagen»

   Se: https://www.rbnett.no/nyheter/i/66e3aW/mener-moreaksen-vil-fore-til-langt-faerre-ulykker-enn-i-dag.

   Fortsatt fergedrift har ikke belegg for klima-målene.

   Statens egne vurderinger er at Møreaksen er den valgte traséen for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, samt at Møreaksen allerede er inne i NTP.

   Når det gjelder samfunnsnytten, så ligger også Møreaksen blant de beste i NTP.

   Trinn 1 på Møreaksen, fjordkryssingen fra Vik til Molde, har ferdige reguleringsplaner, og er gryteklar. I motsetning til flere av de øvrige alternativene.

   De nye fylkespolitikerne som kommer til høsten er nok fullt klar over at Møreaksen sparer fylkeskommunen mange milliarder i fastlandsforbindelser til både Otrøya og Gossen, med langt flere innbyggere enn Nordøyvegen til 6,1 mrd. En blindvei i Ålesund kommune.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 7 måneder siden
  Julsundbrua på Møreaksen blir enda mer imponerende – lasersveising fra Sunnmøre gjør den 1000 tonn lettere.

  https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2023/07/kan-bygge-alle-nye-stalbruer-med-ny-teknologi/.

  Lasersveising med roboter sparer tid, penger og klima. Det kan gjøre broproduksjonen til et nytt industrieventyr.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse