Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Del på Facebook
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Først takk til Anne Grethe Holmen for innsyn i og erfaringer med den første økningen av eldre rundt tusenårsskiftet. Takk også til andre som har gitt synspunkter og bidrag i denne viktige debatten.

Som nevnt i mitt forrige innlegg må alle som bor i en kommune ha lik rett til omsorg. For å klare litt i begrepene, er det også viktig å skille mellom rollene i omsorgen som primærhelsetjenesten skal ha og rollene som spesialisthelsetjenesten skal ha.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Primærhelsetjenesten er de tilbud som kommunen gir, lovpålagte og politisk vedtatte tilbud.

Spesialisthelsetjenesten er de tjenestene som helseforetakene gir gjennom sykehus, andre statlig finansierte helseinstitusjoner og støttefunksjoner som pasientreiser og IT.

Primærhelsetjenesten blir finansiert av de kommunale inntektene. Spesialisthelsetjenesten blir finansiert over statsbudsjettet, til de fire regionale helseforetakene, populært kalt, Helse Nord, Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Disse fire finansieres gjennom oppdragsdokument gitt årlig av Helse og omsorgsdepartementet. Foretaksmodellen, som spesialisthelsetjenesten styres etter, er lagt utenfor politisk styring, med de fire Regionale helseforetakene som konserner, med de fylkesvise helseforetak som «døtre». Aksjeloven er forbildet for denne foretaksmodellen.

Helseministeren er «generaldirektør/generalforsamling» i dette systemet.

For ordens skyld. Senterpartiet har vært mot helseforetaksmodellen, siden den ble innført i 2001 av AP, H og FRP.

I et lokalvalg vil det alltid være viktig å få frem budskapet om hva som er mulig å få til av omsorg for folket i kommunen.

Fødetilbudet er en del av spesialhelsetjenesten, mens eldreomsorgen er en del av primærhelsetjenesten.

Det er med stor undring jeg leser grunnlegger og styremedlem i Bunadsgeriljaen, Anja Solvik går løs på SP lokalt, for å tro på Helse M&R sin forklaring til stengingen av fødeavdelingen. Dette skjer etter kun seks ukers drift av fødeavdelinga.

Personlig har jeg aldri trodd på denne forklaringa og har aldri hørt noen av våre godta dette argumentet. SP lokalt hadde god kontakt med ansatte på føden. Mitt partilag arbeider fortsatt for fødeavdeling og akutt i Kristiansund, også etter åpning av SNR Hjelset. Vi har hatt møter med regjeringsapparatet om stengingen av fødeavdelinga, uten å lykkes i å få Ingvild Kjerkhol til å snu i saken.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Med bruk av «forsvarlighetsargumentet», i denne sammenhengen, settes politikere og samfunnet rundt i sjakk matt. Konsekvensene kjenner vi alle.

Det er stor forskjell på kommuners inntekt i Norge og disses muligheter for å yte kommunal omsorg. Anja Solviks hjemkommune, Asker, er en av Norges rikeste kommuner. Kristiansund er langt nede på denne statistikken.

Hadde Anja kommet og fortalt oss om omsorgen i Asker, kunne denne vært nyttig for flere enn Nordmørslista, etter valget. Kanskje hadde det vært mer naturlig å få impulser fra Asker i primærhelsetjenesten, enn i spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten er «underlagt» kommunal politisk styring. Det er noe Nordmørslista kan gjøre noe med som politikere i hovedutvalg og bystyre.

Høstens valg er et lokalt fylkesting og kommunevalg. Altså skal det velges representanter som skal forvalte skatteinngang, inntekter og overføringer, til innbyggerens beste i alle sektorer, også innenfor primærhelsetjenesten.

For meg blir sykehussaken overordnet, selv om den føles diskriminerende.

Det er mulighetene i kommunen som er min arena og som tidligere nevnt er det viktig at de eldres organisasjoner får en større samfunnsrolle, for å bidra til utviklingen fremover.

Med et samarbeid mellom Husbanken, kommunal administrasjon, KBBL og Eldrerådet/Bystyret kan gjenreisningsboliger ombygges til delvis universal utforming. Her kan botiden for eldre i eget hjem, forlenges med noen år.

Årlig utgift for en sykehjemsplass er over en million, så dette er en mulighet for en bedre eldreomsorg. Å eie egen bolig er også viktig for eldre, som for øvrig befolkning. Forutsetning for å lykkes i en slik satsing er at det stilles tilskuddsmidler til disposisjon av Husbanken, kanskje 20% egenandel og 80% tilskudd til ombygging.

Høstens valg er på mange måter et retningsvalg, men retningen er hva vi får til i kommunal omsorg også med hjelp av fylkes og nasjonale politikere.

Godt valg.
Bengt G. Eriksson
3. kandidat Kristiansund Senterparti.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 20 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøNei dette er ikkje det samme. Det vil du sjå når du går gjennom voteringane som var gjort. Det kostar ...
Terje Sundsbø 21 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrSamme type flertallsvedtak som da Stortinget vedtok at staten skulle overta garantiansvaret for bompengedelen på riksveiene?
Det er bra at bystyret kommer med en uttalelse i denne saken, men samtidig virker det som om man ikke ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøVoteringa er over.Høgre freista å få inn både Hordfast og Vik Molde, samt å prioritere opp Vik Molde. Dette fikk ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDebatt ferdig. Votering torsdag.
Terje Sundsbø 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrStortingets arbeidsdag er vel slutt, og ventetiden over. Hva ble konklusjonen?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse