Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Nordmørslista stiller til valg for å være på innbyggerne sin side og det er slik vi har arbeidet i bystyret de siste 4 årene. Vår styrke er at vi er uavhengige, og at vi til enhver tid kan søke samarbeid med ulike partigrupper.

For oss er det sakene som er viktige og at vi ikke er bundet opp av partimessige føringer og ideologier.

Annonse
Annonse

Får vi velgernes tillit og kommer i posisjon vil vi opptre ansvarlig og konstruktivt for å bygge opp et samarbeide og bygge et flertall i bystyret, for å få til gode løsninger for innbyggerne.

Sykehuset

Nordmørslista mener at alle innbyggerne må sikres likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenesten og vil aldri oppgi kampen for å få tilbake føde- og akutt på sykehuset i Kristiansund.

Det er nå kampen begynner for å fylle sykehuset i Kristiansund med mest mulig helserelaterte tjenester.

Eldreomsorg

Det har i perioden vært en nedbygging i antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Dette må vi snu i påvente av bygging av nytt sykehjem. Kårhaugen og andre ledige boenheter på Barmannhaugen og andre steder må pusses opp slik at de igjen kan tilbys trengende eldre.

Alt for mange eldre med behov for sykehjemsplass blir i dag sittende alene i egen bolig og pårørende til sykehjemspasienter er bekymret for at dagene ikke fylles med noe meningsfullt.

De skal få hjelp til å ivareta tilstrekkelig kosthold, medisinering, personlig hygiene, følge en normal døgnrytme, mulighet til å kunne delta på sosiale aktiviteter, komme seg ut, rehabilitering og mulighet for samvær.

Eldre har rett på en god og verdig alderdom og kommunen er forpliktet til å legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte et verdig og et meningsfullt liv.

Ansatte gjør en stor innsats, men stort arbeidspress som en følge av underbemanning, dårlig lønn og ugunstig arbeidstid gjør at denne sektoren sliter og det går utover brukerne sine lovpålagte tjenester.

Nordmørslista vil ta iniativ til å ta et krafttak for eldreomsorgen med økte bevillinger til etaten.

For å oppnå dette må vi se på å strukturen i økonomiplanen når vi kommer til budsjettbehandlingen senere i høst. Dette er et prioritert område for oss.

I høst kommer det en rekke saker som har stor betydning for innbyggerne i Kristiansund.

Velgerne skal være sikre på at Nordmørslista vil jobbe for vedtak til beste for byens innbyggere.

Annonse
Annonse

Noe av det første som kommer opp er Politisk delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer. Delegeringsreglementet beskriver hvordan saker blir innstilt, hvem som har rett på å innstille saker og til hvilket organ, samt hvem som har vedtaksmyndighet.

I praksis så regulerer den hvilken myndighet Kommenedirektøren og hans stab skal ha i forhold til politisk ledelse.

Det er bystyrets medlemmer som skal ha den politiske makten og Nordmørslista ta iniativ til å evaluere den praksisen som har vært i forrige periode for å sikre at den politiske makten forblir hos de folkevalgte. Det vil skape forutsigbarhet for de folkevalgt og for kommunens innbyggere.

Parkeringspolitisk plan med Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering kommer opp i høst. Dagens situasjon er at det er fjernet et stort antall parkeringsplasser i sentrum. Dette som en følge av byggingen av Campus, samt opparbeidelse av flere grøntarealer og nærmiljøanlegg.

I parkeringspolitisk plan fra 2017 heter det at «det anbefales at kommunen ser på muligheten for å gi Kristiansund Parkering AS frihet til selv å ta i bruk virkemidler for å nå kommunens fastsatte mål. Da unngås saksbehandlingstid ved at virkemidler ikke behøves søkes om og godkjennes av bystyret i forkant. Alle disse endringene gjør at tilgjengelige avgiftsbelagte parkeringsplasser vil bli for få i fremtiden. Kommunen ønsker derfor å utvide området for avgiftsparkering til de avgiftsfrie boligområdene forbi Øvreparken og andre sentrumsnære boområder.»

Nordmørslista ønsker ikke at beboere som bor sentrumsnært skal belastes med parkeringsgebyr i form av beboerparkeringsavgift. Mange av disse husene har ikke areal til parkering på egen tomt eller garasje. De er derfor avhengig av å parkere nær husene. En parkeringsavgift vil derfor virke urimelig og vil dessuten påvirke attraktiviteten ved å bo sentrumsnært.

Ved å innføre ordninger for beboerparkering vil en sikre mulighetene til parkering for beboerne på bekostning av fremmedparkering.

Nordmørslista ønsker ikke å delegere myndighet til Kristiansund Parkering AS, men foreslår at kommunen oppretter dialog med beboerne i de aktuelle boligområdene, slik at innbyggerne kan være med på å legge premissene for en eventuell boligsoneparkering.

Nordmørslista støtter byggingen av et parkeringsanlegg i fjell. Det vil gi nødvendige parkeringsplasser i sentrum.

Alkoholpolitisk bevillingsplan og forskrift om salgs- og skjenketid kommer snart til ny behandling.

Nordmørslista vil åpne opp for at skjenketiden utvides til kl. 0300.

Bompengefinansiert Bypakke

Nordmørslista vil si nei til bompenger på innfartsveien.

Stem Nordmørslista i Kommune- og fylkestingsvalget 11. september!

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrJeg stoler på ditt referat. Eller er det noe viktig du har utelatt? På samme måte har det også vært ...
Geir Ole Sætremyr 4 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDu har to alternativ: meld deg inn i fb gruppa, eller be SVV om å få ein kopi av ppt.-presentasjonen ...
Terje Sundsbø 5 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrPå samme måte har det også vært forslag om å flytte fergeleiet bort fra sentrum av Molde. Det blir nok ...
Geir Ole Sætremyr 7 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøSVV har hatt oppstartsmøte med Vestnes kommune det dei skal oppgradere kaianlegget på Furneset, inkludert trinn 2 der kai nummer ...
Terje Sundsbø 7 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDu er klar over at du linker til en internettside som krever medlemskap hos Facebook? Altså ikke åpen tilgjengelig for ...
Bjørn Arild Reed Jacobsen 7 timer siden Framtidens teknologi med Møreaksen
@Terje SundsbøTerje Sundsbø, du har en tendens til å komme meg i forkjøpet . Skulle akkurat til å stive det samme ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse