Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Dagens innfartsvei på Løkkemyra i Kristiansund. Foto: Steinar Melby, NettStudio / KSU.NO
Dagens innfartsvei på Løkkemyra i Kristiansund. Foto: Steinar Melby, NettStudio / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Kristiansund Arbeiderparti og partiets bystyregruppe har drøftet saken om ny innfartsvei på sitt medlemsmøte tirsdag 16. april og et stort flertall mener vi skal stemme ja til Bypakken slik den blir foreslått på torsdagens bystyremøte. Det viktigste for oss er å få en trygg og god innfartsvei for våre innbyggere og fremtidens generasjoner.

Bypakken har skapt stort engasjement. Hvilke løsninger som er valgt, og at prosjektet må bompengefinansieres. Noen hevder at dette er et unødvendig prosjekt og at vi ikke trenger å gjøre noe med veiene. At tiltakene som skal gjennomføres er feil, og kunne vært gjort annerledes.

Annonse
Annonse

Vi som skal være med å beslutte dette, må lytte til fagfolk. Det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre når slike store prosjekt skal realiseres, og jobben til fagfolka er nettopp å tenke på alle forhold som påvirker hverandre. Saksgrunnlaget er grundig gjennomarbeidet, og vi har en egen styringsgruppe som har hatt tett oppfølging av prosjektet. Vi må stole på at dette er et grundig og godt arbeid som vil gi oss en tryggere og bedre innfartsvei.

Mange tror at Bypakken kun skal bygges for å få ned køene i rushtida, slik er det ikke.

Det er tre hovedmål med Bypakken:

 • Mer effektivt transportsystem som skal gi økt framkommelighet
 • Nedgang i trafikkulykker
 • Legge grunnlaget for at mer av veksten i persontransport kan tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange

Analysene som er gjort i saken viser at Kristiansund by i liten grad er tilrettelagt for kollektivtrafikk, og tilbudet til gående og syklende er i dag hverken sammenhengende eller trafikksikkert. Mange som ferdes som myke trafikanter har kjent på dette, og mange vegrer seg for å ta beina eller sykkelen fatt på somme veistrekninger. Videre sier rapporten at i perioden 2013-2022 er det registrert 124 personskadeulykker med 142 personskader, der 1 er drept, 11 hardt skadde og 130 lettere skadde i området som omfattes av bypakken- dette må vi ta på alvor og gjøre noe med. Vi tør ikke sende barna våre på mange av trafikkstrekningene som Bypakken omfatter, og selv om de avstandsmessig kunne ha syklet eller gått, så blir de kjørt til skole og fritidsaktiviteter fordi veiene er utrygge.

De tre største prosjektene i Bypakken er på Riksvei 70

 • Rundkjøring og undergang ved Trollsvingen/ Røsslyngveien, samt kollektivfelt i Gomabakken-prioritert først pga ny Folkeparken skole
 • Bil- og sykkelveg, samt kollektiv- og sambruksfelt i ny trase på strekningen rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplasse- største prosjektet i pakken
 • Ny rundkjøring og utbygging av gang- og sykkelvegsystemet i Rensvikområdet.

I aviser, sosiale media og kommentarfelt sier mange at de er bekymra over hvordan den økonomiske belastningen blir med bompenger. Dette bekymrer også oss. Hadde vi kunnet realisere et slikt samferdselsprosjekt uten bompenger, hadde vi selvsagt gjort det. Men realiteten er at det er staten som legger rammer for hvordan slike Bypakke-prosjekt skal gjennomføres. Ingen av de politiske partiene som er representerte i dagens bystyre har fremmet alternative måter å finansiere slike prosjekt på i Stortinget. Man får ikke gjort noe med våre veier uten at vi som bruker dem må være med å betale.

Annonse
Annonse

Hvordan kan vi politisk lette byrden for våre innbyggere? Halvparten av de fylkeskommunale midlene som er vedtatt i prosjektet, skal brukes til kollektivsatsing i Kristiansund. Her ligger muligheter til å gjøre grep lokalt både for et utvidet kollektivtilbud og pris på bruk av dette. Dette skal bystyret jobbe godt med i årene fremover. Vi vet også at vi gjennom prosjektet får bedre og tryggere veier for myke trafikanter som vil gjøre at flere vil få muligheten til å bruke sykkel og lignende.

Plassering av bomstasjoner og pris.

 • Det legges opp til at bommene skal stå i 12 år. 15 år er maksgrense for innkreving av bompenger i slike prosjekt.
 • Bommene blir plassert ved Norsundbrua og Omsundbrua.
 • Det etaberes AutoPASS
 • Timesregel ved begge bommene. Selv om man kjører gjennom bommen to eller flere ganger i løpet av en time, så betaler du kun for en passering
 • Rabattavtaler og Autopassbrikke
 • Personbiler 20% rabatt med avtale, Nullutslipp biler og nullutslipp varebiler 30% rabatt
 • Storbrukerrabatt-Du betaler for max 60 passeringer pr måned
 • Ulike fritaksordninger for visse grupper etter søknad, som f.eks utrykningskjøretøy og for bevegelseshemmede med HC kort
 • Det må et lokalpolitisk vedtak hvis takstene skal endres

Jeg merker meg spesielt stemmen til ungdommene i denne saken. Ungdomsrådet er positive til å få en bedre, trygger og mer moderne vei. Disse ungdommene er med oss i alle råd og utvalg og i Bystyret, og er en positiv kraft som også skal være med å bestemme for fremtiden. Deres engasjement har et fremtidsperspektiv som vi trenger når slike beslutninger skal tas- det er de som skal leve lengst med det vedtaket vi skal fatte i dag.

Av: Berit Tønnesen,
Gruppeleder Arbeiderpartiet

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2024
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøVi får vente og sjå. Regjeringa har ikkje konkludert.Rogfast har ein bompengeandel på nesten 80 prosent,  mot Møreaksen på 20 ...
Terje Sundsbø 2 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrStortinget har gjort anmodningsvedtak at staten skal overta garantiansvaret for bompengeandelen ved riksveier. Dette utarbeides nå. Tror du ikke det ...
Geir Ole Sætremyr 4 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDette veit du. Vedtaket du viser er ei anmodning til regjeringa om å utgreie dette. Etter det eg har sett ...
Terje Sundsbø 5 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDet er altså et stortingsvedtak som sier at staten overtar garantiansvaret for i bompengelån på riksveier.Er KS2-analysen for trinn 1 ...
Geir Ole Sætremyr 8 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøLes dette oppslaget der definisjonen av utviklingsprosjekt stårhttps://www.nrk.no/ostfold/vil-kvitte-seg-med-bastoferga-i-moss-1.16892598
Geir Ole Sætremyr 9 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøSiste oppslag du viser til er frå 2020 og anmodningsvedtaket som Regjeringa skulle følge opp. Eg har sett ein uttale der ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse