Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, førstekandidat Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp
Kristin Sørheim, førstekandidat Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp

Svar fra Kristin Sørheim til leserinnlegg fra Frank Sve: Ynskjer SP full fart på Møreaksen? den 19.07.2019

SP i Møre og Romsdal har vedtatt at vi ønsker utredning av Romsdalsaksen og jeg regner med som selvsagt at gruppa stemmer for det. Når usikkerhet og motstand mot et prosjekt og en løsning er så blitt så stor, er det klokt å sjekke ut en gang til om det er gjort et riktig og framtidsretta valg for kryssing av Romsdalsfjorden. Vi har også vedtatt Betna-Stormyra og E 136 først. Og vi mener vedlikehold og fylkesveger skal prioriteres høgere i neste NTP.

Men det er ikke fylkestinget i Møre og Romsdal som avgjør saka om Møreaksen, selv om FrP lokalt prøver å gi inntrykk av det i valgkampen. Møre og Romsdal fylkeskommune skal og kan heller ikke betale for ei slik tilleggsutredning, den regninga må Staten ta. Dette er et riksvegprosjekt, og Staten har sagt at de ønsker en statlig reguleringsplan også, ikke at kommunene skal planlegge innenfor hvert sitt område og kanskje ikke bli enige. Så her er det ikke lokaldemokratiet som rår, men hensynet til nasjonens nytte og vilje.

Samferdselsministeren fra FrP i ei flertallsregjering kan når som helst sjøl be om ei slik utredning i forkant av rullering av NTP, hvis han/regjeringa mener det er grunn til å tro at det finnes bedre og billigere løsninger. Det er ikke nødvendig å vente på et fylkestingsvalg, som kanskje uansett ikke ender opp med et flertall for utredning, og som Staten uansett ikke trenger å vektlegge mer enn det som passer. Vi ser jo at denne regjeringa gir blaffen i hva vi mener om både fødetilbud og rehabiliteringstilbud og organisering av helseforetaka og finansiering av sykehusa. Selv om både regjering og storting har vedtatt Møreaksen, er det jo opp til dem å finne ut om nye opplysninger tilsier noe annet. Romsdalsaksen har bedt om møte med departementet for å legge fram sitt konsept. Så får vi se og høre hva som kommer ut av det.

SP mener at ferjefri fjordkryssinger på lang sikt er bedre og billigere og mer samfunnsbyggende enn ferjedrift, men det er sjølsagt fjorder som er for lange og vanskelige og dyre å krysse. Vi mener Romsdalsfjorden kan krysses, og vi har også sagt at prosessen med å utrede eventuelle alternativer ikke må forsinke prosjektet slik at det faller ut til fordel for investeringer rundt storbyene.

FrP vet også bedre enn de fleste at det ikke finnes penger til å love bedre ferjetilbud til Midsund og Aukra og Aure og Hitra – denne regjeringa underfinansierer ferjedrifta vår med 100-150 mill. kroner i året når miljøferjene er i drift om kort tid. Det er ikke økning i tilbudet, men kutt som står for døra med denne regjeringa sitt budsjett.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte