fbpx
Annonse
Annonse
Jan Nilsen. Foto: Privat
Jan Nilsen. Foto: Privat

I tre år har Facebook gruppen Norske Sjøfolks Fremtid kjempet for norske lønns og arbeidsvilkår. Vi teller i dag ca 20 000 medlemmer. Vi har vært et supplement til sjømannsorganisasjonenes samme krav og en uavhengig kanal for  sjøfolkene til å komme fram med sine synspunkt og erfaringer. Vi har klart å skape stort engasjement og oppmerksomhet om Sjøfolkenes utfordringer.

 Det å sikre norske arbeidsplasser i offshore, kystfart, passasjertrafikk og fiskeri, er noe av det viktigste sjøfolk kan kjempe for etter min mening.

Vi har møtt mye motstand, spesielt fra Høgre, Frp, Venstre og KrF i Stortinget 13 desember 2016 da de stemte ned forslaget i Stortinget. Men vi har sett at KrF har støttet oss den siste tiden.

For to år siden snudde Frp. Høyre ga da etter og forslaget om å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår ble da vedtatt i Stortinget. Samtidig som regjeringen satte i gang utredningen, startet også Sjømannsforbundet, Norsk Sjøoffiser Forbund og LO sin egen utredning utført av spesialister på feltet. Utredningen ble offentliggjort nå i sommer.

Denne uken ble det kjent at Nextan Skagerak ville si opp alle ansatte og Rieber skulle ta over managmentet og at båten etterhvert skulle flagges inn til NIS - Norsk Internasjonalt Skipsregister. Først kom forbundene på banen og sa at de fikk stoppet det og at de skulle jobbe videre for å hindre at båten blir flagget om. Mye tyder på at avgjørelsen allerede er tatt angående utflaggingen.

Hvordan forbundene da mener at de kan stoppe dette,  er jeg usikker på. Når båten blir flagget til NIS så blir Sjømannforbundet sine medlemmer de første som blir satt på land. Kokker, forpleingsassistenter og matroser. Etterhvert forsvinner de fleste og kanskje alle offiserstillinger.

NOR registeret vil tynnes ut og gi tapt mot NIS-registeret. Så vil de øverste offiserene bli for dyre for de er jo i utgangspunktet dyrere en de menige. Deretter fases de ut. Jeg spurte lærlingen ombord i dag. – Hvis det bare var utlendinger ombord, ville du tatt læretida di her da? – Nei, svarte han.

For nøyaktig et år siden, sendte jeg mail til alle skolene som utdanner sjøfolk samt videregående skoler, høyskoler , lokale parti og ordførere  i de kommunene og fylkene hvor de maritime skolene er etablert.  Der jeg spurte blant annet hva de ville gjøre når elevtallet sank og de måtte legge ned linjene. Jeg sendte over 50 eposter. Tre svarte. Hordaland SP, Bergen SP og Nordland SV. Ingen flere. 

Så spurte jeg han om var det noen  på skolen som tok opp dette med utflagginger i undervisningen. – Nei,  svarte han. 

Gir vi de unge informasjonen de trenger til å velge et utdanningsløp? Nettolønnsordningen forutsetter at en viss prosentdel skal inn i et utdanningsfond og at en må ha en viss andel lærlinger for å komme inn under ordningen.

Hvor mange får dispensasjon fra dette kravet? Hvorfor skal vår ungdom settes ut i et utdanningsløp der en møter få eller i verste fall ingen norske sjøfolk ombord.

Jeg sier det igjen dette er en styrt avvikling av norske sjøfolk. 

Næringsministeren sier at utredningen viser at vi kan ikke innføre norske lønns- og arbeidsvilkår. Selv om den viser at der er handlingsrom. Forbundet sier at der er noen spørsmål som må besvares men det ligger ikke noe som tilsier at det ikke lar seg gjøre. En forskningrapport viser at vårt krav ligger i nedre sjikt av det alle andre land har for ordninger for sine sjøfolk. Likevel så sitter politikerene og sier at det vil føre til konflikter med andre land, blant annet flaggstatprinsippet. ESA har sagt at det ligger ikke noen hindringer i EØS avtalen for norske lønns og arbeidsvilkår. 

Høyre har historisk sett, satt seg i mot slike ordninger for arbeidstakere på land. Så her følger en rød tråd. Vi hører ingenting fra de andre regjeringspartiene og jeg frykter at regjeringen ikke vil gå videre med dette.  Jeg har stilt spørsmålet for to år siden og jeg stiller det igjen. 

Er Norsk Skipsregister under angrep? Mye tyder på det. Den maritime klyngen og kompetansen i alle ledd fra skipet ble bygd til det gikk fra kai og utførte sitt oppdrag, har ikke ikke kommet av seg selv. Fjerner vi den norske sjømann, så er løpet kjørt for Norge som sjøfartsnasjon.

Noe å tenke på for næringsministeren.

 

Jan Nilsen
Grunnlegger av Facebook gruppen Norske Sjøfolks fremtid.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte