Annonse
Annonse
Viggo Jordahl
Viggo Jordahl

Kampen om å bevare sykehuset i Kristiansund har i realiteten vart i flere tiår. SV har som de fleste politiske parti i Kristiansund gitt aktive bidrag i denne kampen. Men historien viser at SV og Senterpartiet er de eneste partier som har vært konsekvente og konsistente i sykehuspolitikken over år.

SV har i behandlingen av stortingsproposisjonen til helseforetaksloven fra 2001 og i ettertid advart mot virkningene av den liberale forvaltningen av våre felles helsetjenester. I merknader under behandlingen mente SV at sykehusene og spesialisthelsetjenesten må forbli en del av velferdsstatens infrastruktur under politisk og demokratisk styring og kontroll. Slik ble det ikke. På grunn av en svak demokratisk styringsmodell og andre grunner stemte SV mot loven. Det ble som SV hadde forutsett; foretaksloven ble et frislepp av liberale og forretningsmessige styringssystemer som særlig har gått utover Kristiansund og Nordmøre.

I stortingsproposisjonen fra 2001 sto det at Departementet, som AP den gangen styrte alene, skal de regionale helseforetakene ha høy grad av frihet til å organisere spesialisthelsetjenesten i sin region.

Men at helseforetakene kan, selv med dette liberale lovverket, trosse et flertallsvedtak som Stortinget gjorde for å beholde eksisterende fødetilbud er helt uforståelig. Fem SV-representanter på Stortinget foreslo i fjor å sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre samtlige fødeinstitusjoner i Norge. SV fikk flertall sammen med AP, Sp og KrF og fredet med dette vedtaket alle eksisterende fødeavdelinger. Helseministeren valgte heller ikke etter dette stortingsvedtaket å instruere helseforetaket å ikke legg ned til tross for at helseforetaket hadde lovet å ikke legge ned fødetilbud før en ny sykehusstruktur var på plass. Så sent som i mai i år behandlet helsekomiteen forslag fra SV og Sp om å stanse nedleggingen av fødeavdelingen i Kristiansund. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene og fikk dermed ikke flertall. Regjeringens sykehuspolitikk tillater dermed at helseforetakene styrer etter en bedriftsøkonomiske modeller og på bekostning av trygghet og pasientsikkerhet. Men helseforetakets utsettelse av nedleggelsen, gir oss muligheten til å kjempe videre for et fullverdig fødetilbud i Kristiansund.

Etter 18 års virke viser at helseforetaksloven er en udemokratisk konstruksjon som ikke er verdig det ellers demokratiske Norge. Behandling i Kontroll – og konstitusjonskomiteen i 2015, rettsaken mellom Kristiansund kommune vs HMR i 2016 og utallige klager og vedtak fra kommuner og organisasjoner i Kristiansund og Nordmøre viser det.

Frustrasjonen over sentraliseringen av sykehustilbud berører hele landet og folkeopprøret viser at helseforetaksloven styrer sykehuspolitikken på ville veier. SV er et demokratisk parti, men i denne saken støtter vil folkelige aksjoner og opprør som blant annet Bunadsgeriljaen står for.

Helseforetaksmodellen må avvikles, og styringen av sykehusene må tilbake under politisk styring og driftes lokalt. Skal SV ha kraft til å endre foretaksmodellen etter neste stortingsvalg, må partiet også ha støtte lokalt i kommunevalget.

SV trenger din stemme. Stem for rettferdige helsetjenester – stem SV.

 

Viggo Jordahl, 4.kandidat for SV i Kristiansund

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte