Annonse
Annonse
VALGKAMP: Tor Larsen, Viktor Starheim, Inger Takle, Line Karlsvik, Ann Ørjebu, Petter Wadstensvik og Viggo Jordahl. Foto: Kristiansund SV
VALGKAMP: Tor Larsen, Viktor Starheim, Inger Takle, Line Karlsvik, Ann Ørjebu, Petter Wadstensvik og Viggo Jordahl. Foto: Kristiansund SV

I første spørsmål i TKs valgomat viser at SV er usikker på om flere sykehjemsplasser automatisk gir en bedre eldreomsorg i Kristiansund. Men SV er veldig sikker på at det må tilføres mere penger til eldreomsorgen i årene som kommer. Dette til tross for at kommunen er midt inne i en vanskelig økonomisk situasjon med flere spareprosjekter. Så sent som på bystyremøtet 18. juni sluttet SV seg til forslaget om å opprettholde 12 sykehjemsplasser i saken om spareprosjektet i Kristiansund 2020–2022.

Terskelen for å få tilstrekkelige og gode omsorgs- og pleietilbud i Kristiansund er høy. Og SV mener terskelen må settes lavere slik at et sikkert og godt tilbud kan gis enten det er innenfor eller utenfor et sykehjem. Et meningsfullt tilbud som gir så god livskvalitet som mulig har alle hjelpetrengende eldre rett på. Og vi vet at de aller fleste hjelpetrengende eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Også eldre mennesker er forskjellig og størst mulig selvbestemmelse er en livskvalitet i seg selv. Foruten gode fagkunnskaper blant de som arbeider innen pleie og omsorg, er det viktig at hverdagens rutinemessige gjøremål ikke overstyrer behov som krever ekstra varme og forståelse. Det er ikke nok å bare dekke de basale behov.

Tilrettelagte og varierte tilbud til personer med demens må økes. Det er i denne gruppen behovet for tjenester vil øke. Tradisjonelle sykehjem er ingen god boform for disse pasientene. Et nytt sykehjem må i så fall ta hensyn til de ulike behovene disse pasientgruppene har. SV har stor respekt for pasientene og beboernes rettigheter og ønsker å gå sammen med de andre politiske partiene og fagfolkene for å finne den beste løsningen for denne pasientgruppen. Det er også viktig å tenke tilbud for yngre personer med demens.

Grunnen til at SV ikke nødvendigvis peker på flere sykehjemsplasser, er at vi først og fremst ønsker økte ressursene i alle hjemmetjenester. Å legge til rette slik at de som kan og ønsker å bo hjemme er et ønske i befolkningen og derfor en prioritering for oss i SV. Vi ønsker også en bedre praktisering av avtalene etter samhandlingsreformen, slik at kommunen skal kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene på en tryggere måte. Med å styrke den faglige kompetansen og tilføre mere resurser i hjemmetjenestene, er det er mulig å gi gode tiltak i hjemmet lengre.

Kommunen må ta på alvor behovet for å rekruttere og ikke minst beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til pleie og omsorgstjenesten. Her må lærlingeplasser og praksisplasser etableres i langt større grad enn det som gjøres nå. Resultatene som ble skapt i prosjektperiodene for å etablere en heltidskultur og flere heltidsstillinger må innarbeides i kommunens drift. Flere og nok kvalifisert personell som har tid nok til å gi hver enkelt pasient individuelle behov må være en prioritet.
I en landsoversikt fra 2018 er det 31,2 prosent av innbyggere fra 80 år og over, som brukte hjemmetjenester. En langt mindre andel bor på institusjonsplass som sykehjem. Men sier de faglige rådene at det trengs flere sykehjemsplasser i Kristiansund, så støtter selvsagt SV det.

Listekandidater og tidligere bystyremedlemmer for SV: Inger Takle, Tor Larsen, Viggo Jordahl

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte