Annonse
Annonse
Ingrid Uthaug. Foto: Privat
Ingrid Uthaug. Foto: Privat

I dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal nevnte administrerende direktør Kvernmo at med 100–150 tiltak for kostnadsreduksjon kan det ikke gjøres risikovurderinger for hvert tiltak, og at «risikovurderingene ligg jo i stor grad i prosessene som foregår i klinikkene når de foreslår det». I økonomidirektørens presentasjon kan vi lese at tiltakene er angitt til «lav» eller «middels» risiko, uten at det er presisert hva dette i realiteten betyr for pasientsikkerheten. Her var både gjennomføringsevne, økonomi og pasientsikkerhet vurdert samlet. Slik vil høy pasientrisiko og lav risiko for gjennomføring gi et risikobilde på middels risiko – dvs. er dette en måte som kan tilsløre økt risiko for pasientene. 

Økonomidirektøren nevnte videre at noen av tiltakene i klinikk for akuttbehandling var vurdert til å ha «ganske høy risiko». I hennes presentasjon lyser det rødt! Å kutte vaktberedskap i anestesi på natt i Kristiansund ble likevel ikke gjenstand for ytterligere spørsmål! I sak 56 «Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal» var innstillingen at Molde og Ålesund skal ha traumefunksjon i Møre og Romsdal. Denne saken ble vedtatt utsatt, blant annet fordi det manglet risiko- og konsekvensanalyser! Som det ble påpekt var det i saksfremlegget påpekt at avgjørelsen var basert på fag, kompetanse, infrastruktur og økonomi uten at det hverken i saksfremlegget eller i orienteringen fremkom hva dette spesifikt var. Heller ikke i denne saken ble det hverken orientert eller stilt spørsmål om hvordan manglende anestesivakt på natt i Kristiansund vil påvirke traumeberedskapen for Nordmøre. Man kan da vel ikke basere traumeberedskapen på at de pasientene som behøver stabilisering før videresending ikke kommer på kveld og natt? 

De forholdene det er stilt spørsmål ved i forhold til traumefunksjon ved Volda sykehus er også gjeldende for Nordmøre: Vi har fjordkrysninger på Nordmøre – ikke glem Aure og Smøla!; reisetiden blir for de fleste over en time til sykehuset i Molde; hva om Opstadhornet ryker; hvilke risiko- og konsekvensutredninger ligger til grunn. Det må forventes at administrasjonens neste utredning også inneholder vurderinger for Nordmøre! Finner man behov for traumeberedskap ved sykehuset i Volda må da vel behovet på Nordmøre være det samme? Og hvis ikke – hva er forskjellen?

Og hvordan ser Helse Møre og Romsdal for seg traumeberedskapen hvis et nytt SNR blir bygd? Hva med de 3 pasientene som må stabiliseres før de sendes videre? Et DMS vil ikke ha denne kompetansen. Skal Helse Møre og Romsdal bare la de dø? Dette bør også inkluderes i administrasjonens videre utredning! 

Kvernmo sa i sin innledning: «Å argumentere for at kostnadsreduksjoner automatisk går utover pasientbehandling er en fallitt». Styret i Helse Møre og Romsdal har bedt om å få framlagt en risikovurdering for revisjon av traumesystemet. Som pasient ber jeg i tillegg til at alle risikovurderingene økonomidirektøren refererte til blir offentligjort. Å ikke kunne dokumentere at pasientrisikoen ikke økes av kostnadsreduksjoner vil også være en fallitt Kvernmo!

 

Av Ingrid Uthaug

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte