Annonse
Annonse
Erik Kursetgjerde, Fylkestingsrepresentant (Ap). Foto: Arbeiderpartiet
Erik Kursetgjerde, Fylkestingsrepresentant (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

For å vere blant dei mest røynde samferdselspolitikarane vi har, møter Frank Sve frå Framtegspartiet seg sjølv i døra gjentatte gonger i eit innlegg denne veka, med kraftige forenklingar om dagens situasjon vedrørande ferjefinansiering. Det er ei debattform som vi alle må halde oss for gode til. Ingen politiske parti, inklusive mitt eige – står skuldfri vedrørande dagens situasjon – men det er fascinerande å sjå at sjølv etter seks år i regjering, så presterer Sve å enno skulde på og sjå tilbake på den raudgrøne perioda. 

Først og fremst – ynskjer eg gjerne eit samarbeid med Frank Sve – for å få på plass ei betre løysing for innbyggjarane i fylket vårt. Men interpellasjonen som blir sendt inn til fylkestinget vedrørande å ikkje innføre autopass-ordninga kan ha store konsekvensar. Ved å gjere dette risikerer vi truleg økonomiske krav frå rederia på grunn av kontraktsbrot. Kontraktene er basert på same anbodsutlysning med AutoPass som Frank Sve stemte for. På same tid vil då Møre og Romsdal ha eit anna system enn resten av landet og riksvegferjene med eit anna regulativ.Vi avventer framleis og ser kva staten no vil gjere med AutoPass.

Dei 70 millionane på disposisjonsfondet som Sve referer til, er ikkje ei «ekstra-løyving», men kom fordi det var «en feil i beregningsgrunnlaget for Møre og Romsdal» sidan det i berekningsgrunnlaget blei antatt at fylket hadde fått dekka alle kostnadane for tunnelsikkerheit. Å ikkje bruke desse 70 millionane til tunnelsikring er gambling med sikkerheit – og gambling med folks liv og helse om ulukka først skulle vore ute. Møre og Romsdal er blant fylka med flest tunneler på fylkesvegnettet, og kostnadane for å innfri tunnelsikkerheitsforskrifta for Møre og Romsdal er berekna til fleire hundre millionar kroner.

Med andre ord: Å bruke desse midlane til ferjene er regelrett uansvarleg.

Å bruke fond for å dekke opp for underfinansiert drift er ei dårleg midlertidig løysing, og skal heller brukast til investeringar.  Det burde det vere mogleg for dei fleste å stå saman om. Sjølv om Frank Sve har med seg ein eigenprodusert diplom frå økonomistyringa i Stranda kommune, skal eg nok klare å leve med forsøka på å stemple meg som ung og uerfaren.Vi kan gjerne øyremerke midlane til fylka – for å enno tydelegare vise underfinansieringa av dagens ferjedrift.  I tillegg bør ein vurdere elbilfordelane på nytt, og sørge for at dei må betale fullpris, slik at ein får meir rettferdige ferjeprisar. 

I fjor fiksa Sve og Framstegspartiet eit bompengeforlik  med lita betyding for folk flest – kva med eit ferjeforlik i 2020 med stor betyding for folk flest? Om du blir med på det – kjem eg til Stranda og et graut.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte