Annonse
Annonse
Del på Facebook
Kristiansund sykehus – i hjertet av Kristiansund. Når de legger ned grunnsteinen på Hjelset, skal vi vise at sykehuset – det er vårt grunnfjell på Nordmøre, skriver Anja Cecilie Solvik i denne kronikken. Foto: Steinar Melby/KSU.NO
Kristiansund sykehus – i hjertet av Kristiansund. Når de legger ned grunnsteinen på Hjelset, skal vi vise at sykehuset – det er vårt grunnfjell på Nordmøre, skriver Anja Cecilie Solvik i denne kronikken. Foto: Steinar Melby/KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

For å hindre flere nedleggelser av landets fødeavdelinger, har Bunadsgeriljaen de to siste årene gjennomført utallige møter med Helseforetaket, Helseministeren og sentrale politikere fra alle de politiske partiene. Nordmøre har blitt løftet frem som vår hjertesak. Helseministeren har hele tiden stått fast ved at det blir felles fødeavdeling på SNR.

Kvalitet

19 juni legges grunnsteinen ned på Hjelset av vår statsminister som selv har omtalt det prisløse prosjektet som «Nye Molde sykehus.» Vi har forklart viktigheten av å beholde alle fødeavdelinger vi har i dette landet, da antallet er mer enn halvert bare de siste førti årene. Partiene Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet hevder at større avdelinger gir bedre rekruttering og dermed bedre kvalitet. Arbeiderpartiet stemte imot å bevare fødeavdelingen i Kristiansund for alltid, begrunnet med blant annet at de ikke firer på kvalitet. Da forslaget falt i Stortinget fryktet vi at de to meget omtalte dødsfallene kanskje har  medvirket til dette.

Helseforetaket forklarte dødsfallene med driftsproblemer som høyt forbruk av vikarer og brudd på arbeidsmiljøloven. Denne uken kom Helsetilsynets rapport som konkluderer med at riktig fødselshjelp ikke var gitt og foretaket fikk kritikk for ikke å ha lagt godt nok til rette for det. I begge tilfeller ble keisersnitt iverksatt for sent. NRK meldte om slitne gynekologer. Noen av de hadde gått doble og triple vakter, noe som høres mye ut, men som faktisk er vanlig ved bruk av hjemmevakt. Andre avdelinger løser dette for eksempel ved fri påfølgende morgenvakt ved tilkalling på natt. Hjemmevakt er en løsning for at mindre avdelinger kan spare på de legene man har. Tryggheten ivaretas ved at legen bor ti minutter unna jobben.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Så varsler helseforetaket om mange alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Bunadsgeriljaen har bedt om innsyn i disse bruddene, for å se om de er knyttet til nattevakter eller utrykninger. Det er en kjent sak at noen brudd kan dreie seg om gynekologer som heller sitter på avdelingen enn hjemme å gjør for eksempel papirarbeid. Vi har fått innsyn i antall, men ikke hvor mange brudd som er knyttet direkte til utrykning i forbindelse med fødsel, ei heller hvilke områder de er fritatt fra. Tallene er fra oktober 2017 og til oktober 2020. Dersom bruddene er så grove som de hevder, burde vel Helseforetaket handlet mye før. Bruddene blir nå brukt til å forsvare radikale tiltak som førte til at fødeavdelingen i Kristiansund måtte stenge. Denne måten å argumentere på minner om samme retorikk brukt i 2019 da Kristiansund skulle stenge på grunn av for mange keisersnitt.

Fakta

Helse Møre og Romsdal bruker data fra ressursstyringssystemet Tieto RS. Disse dataene finnes i systemet på personnivå med navn, dato og årsakskode. Helseforetaket vurderer at det kan gis innsyn i oppsummerte tall i perioden 01.10.207 til 01.10.2020, ned på sykehusnivå og brutt ned på år. Årsakskodene som utløser lovbrudd etter AML er 1) daglig arbeidstid, 2) ukentlig fritid og 3) samlet arbeidstid. Lovbrudd blir omtalt som brudd på vernebestemmelsene.

Ved de tre avdelingene i Molde, Kristiansund og Volda har det i perioden vært organisert hjemmevaktordning med en grunnbemanning på 5 gynekologhjemler og 1-2 leger i spesialisering (Lis). Ålesund har tilstedevaktordning fordelt på 10 gynekologhjemler og 8 leger i spesialisering.

Tall fra Helseforetaket over antall brudd på arbeidsmiljøloven.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samlet antall lovbrudd per år 01.01.2017 – 01.10.2020
 Sykehus 2017  2018 2019  2020  Sum
 Molde 70 343 330  257 1000
 Kristiansund 74 299 292  364 1029
 Ålesund 14 287 127  30 459
 Volda 32 158 116 124 431

 

 

Det er helseforetakets jobb å bevise at bruddene har betydning for tilbudet og eventuelt hvilke tiltak som bør iverksettes. Å innføre tiltak som stenger en avdeling, er å kanskje å komme med en løsning som ikke står i forhold til problemet. Mens utad ser det ut som om helseforetaket har gjort alt riktig. Et av tiltakene var innføring av syv delt vakt og obligatorisk tilstedevakt. Endringer som førte til at driften måtte legges til Molde og dessverre valgte da tre gynekologer å slutte. I 2020 ble fødeveilederen revidert. Dette er viktig for å bedre selektering og samarbeid mellom institusjonene. Nyfødtdødeligheten går ned på landsbasis bortsett fra i Møre og Romsdal. 12 av 66 tilfeller var av mor bosatt i Møre og Romsdal. FHI vet ikke hvorfor, men hendelsene har stort sett funnet sted på klinikkene St Olavs eller Ålesund. Til NRK sier Klinikksjef Siebke at hun ikke var klar over dette og at årsaken er lite samarbeid mellom klinikkene. Det er dårlig ledelse og ansvarsfraskrivelse og det er liten trøst for de som ble rammet. Her krever vi å få konkrete tiltak på bordet.

Rekruttering

Å rekruttere til to mindre avdelinger med syv delt vakt med obligatorisk tilstedevakt er svært krevende, da det er generell mangel på gynekologer nasjonalt. Skal foretaket lykkes med gjenåpning er det nødvendig å se på en reversering av disse tiltakene. I mellomtiden jobber heroiske jordmødre for kvinner og nyfødtes trygghet i vårt område. Direktør Bakke satser på rekruttering og har lovet flere utdanningsstipender og kompenserende tiltak for de som vil ta full jobb. Det er lenge siden det virkelig ble satset på flere jordmødre i Kristiansund. Dessuten har Bunadsgeriljaen avdekket forskjellsbehandling ved utlyste stillinger i lang tid. Blant annet ved at de søker etter faste stillinger til Molde og seks måneders vikariat til Kristiansund. Hvilket gjør det ironisk når ledelsen begrunner dødsfall med vikarer uten å innrømme konkret hvor det har sviktet i rekrutteringen. Noe som underbygger vår påstand om en lenge villet utvikling. Direktør Bakke har innrømmet at hans forgjengere ikke har satset på rekruttering. Vi som ønsker en granskning av det, blir møtt med: Nå må vi alle se fremover.

Trusler om nedleggelse og liten vilje til å rekruttere, fører til forvitring av eksisterende fagmiljø. Det sliter på ansatte å jobbe under sånne forhold. Og mange politikere tror da det kun eksisterer en løsning, nemlig å bygge større enheter. Vi når ikke inn med våre påstander om at rekrutteringsproblemene kommer av dårlig ledelse og vedtak politikerne selv har gjort. Større fellessykehus bygges for små og det blir færre liggedøgn og færre ansatte per pasient. Det finnes heller ingen forskning som sier at det skjer oftere komplikasjoner ved små enn ved store. Tvert imot, så dør det flere nyfødte ved større avdelinger. Uten at det blir brukt som argument for nedleggelse. For eksempel hadde Haukeland en økning på ni dødfødte fra ett år til ett annet. Som ble forklart med naturlig variasjon, mens Kongsberg fødeavdeling ble ett år stengt på dagen på grunn av et dødsfall.

I forbindelse med vedtaket om å bygge et felles sykehus i Romsdal, ble det ikke lagt vekt på konklusjonen fra en rapport fra Oslo Economics som sa det ville være bedre med to sykehus. De ble heller vekt på argumentet fra samme rapport som sa at det ville være lettere å rekruttere til et stort sykehus enn til to mindre. Dette har etablert seg som en sannhet. Det samme argumentet er brukt av de som ønsker fellessykehus på Innlandet. Selv om det betyr nedleggelse av fødeavdelingene i Gjøvik og Elverum. Samme ble sagt da de la ned Fredrikstad, Sarpsborg og Moss for å bygge Kaldnes. Det kan kanskje være noe lettere å rekruttere til større enheter. Men med gode betingelser og målrettet rekruttering skal det gå an å rekruttere også til mindre avdelinger. Det lokale rekruteringsteamet i Kristiansund har faktisk greid å signere både leger og to jordmødre, som alle vil jobbe i Kristiansund. De har på to måneder klart det som Helseforetaket har brukt år på å få til og som de sa var umulig.

Sykehuset er vårt grunnfjell

Hvem kan stoppe dette? Hvilke partier som ønsker å bevare føden for bestandig vet vi fra vedtaket i 2020. Nå er det på tide å stryke skjortene igjen.

Når de legger ned grunnsteinen på Hjelset, skal vi vise at sykehuset – det er vårt grunnfjell !

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Havets sølv – kystens gull
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 7 dager siden Bløffen om Eksportveien
Har du konkrete tall for ca hvor mye delen med fastlandsforbindelse fra Gossen via Oterøy vil koste? Finner ikke noe ...
Anne Mari Sandshamn 7 dager siden Møreaksen = svindel
@Terje SundsbøLitt dumt å legge inn link til artikler som ligger bak betalingsmur. Ikke alle som har abo på RB. 
Terje Sundsbø 7 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Det er tydelig at ekko-kammeret her inne ikke liker å bli forstyrret. De leser ikke kritikk av deres favoritt-forfattere. Motargumenter ...
@Anne Mari SandshamnDu gidder ikke kaste bort din tid og meninger, skriver du, men du gidder å bruke tid på å servere ...
Terje Sundsbø 8 dager siden Møreaksen = svindel
Prisøkningene er nå innkalkulert i Møreaksen: https://www.rbnett.no/nyheter/i/z7JRg9/e39-aalesund-molde-blir-dyrere-og-kanskje-litt-forsinkaHvem er det som forsøker seg på svindel? Det er mye stål i flytebroene ...
Terje Sundsbø 9 dager siden Når Hofseth kommenterer Møreaksen
Hofseth synes å ha en generell forakt for fagfolk, i likhet med mange andre motstandere av Møreaksen. I hvert fall ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte