Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Del på Facebook
Collage illustrasjonsfoto. Foto(f.v.): (1) Marius Helge Larsen / NTB, (2) Ole Martin Wold / NTB  , (3) Tor Erik Schrøder / SCANPIX
Collage illustrasjonsfoto. Foto(f.v.): (1) Marius Helge Larsen / NTB, (2) Ole Martin Wold / NTB  , (3) Tor Erik Schrøder / SCANPIX
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Robert Kippe, prosjektleder i Norwea, og Kristian Blindheim, prosjektleder i Energi Norge, hevder i KSU.NO 2. februar 2022 at jeg har misforstått NVEs markedsanalyse. Det har jeg ikke. Jeg har ikke gitt noen vurdering av analysen, jeg har rett og slett bare referert hovedtallene. De viser at vi ifølge NVE ikke trenger å bygge mer vindkraft på land i analyseperioden, som går fram til 2040. Dette liker ikke Norwea og Energi Norge, og det står de selvsagt fritt til.

Opprinnelig innlegg:

Tilsvar fra Energi Norge og Norwea:

Måten Kippe og Blindheim prøver å snakke bort at vi ifølge NVEs analyse ikke trenger mer vindkraft på land, er imidlertid direkte manipulerende og intellektuelt uredelig.

Dette var hovedtallene jeg viste fra NVEs siste markedsanalyse, tall i TWh – milliarder kwh:

  2025 2030 2040
Forbruk (Twh) 146 159 174
Produksjon (Twh ) 162 165 185 
Kraftoverskudd (Twh) 16 6 11

Kilde: NVE 

I analysen har NVE lagt inn 3 TWh ny vindkraft på land, men ikke før i tallene for 2040. Tallene viser da at vi også i 2040 vil ha et overskudd av kraft på 8 TWh uten ny vindkraft på land. (Hvis Stortinget stopper videre elektrifisering av sokkelen, øker kraftoverskuddet ifølge NVE i 2025/30/40 til 19, 12 og 14 TWh, fortsatt uten mer vindkraft på land.)

Jeg tar denne gangen med hele tabellen, så kan leseren selv vurdere om jeg har dekning for å hevde at vi ifølge NVE ikke trenge mer vindkraft på land:

Forbruk og produksjon i Norge fordelt på kategorier
  Kategori 2021 2025 2030 2040
Forbruk (Twh)       Nettap og annen bruk 11 11 11 10
Husholdninger og tjenesteyting  66 65 62 60
Landbasert industri og datasentre  50 53 59 66
Petroleumsnæringen 09 12 15 15
Transport 02 04 08 15
Hydrogenproduksjon 00 01 04 07
SUM 138 146 159 174
Produksjon (Twh       Vannkraft 138 142 145 149
 Landbasert vindkraft 18 18   18  21
Havvind 00 00  00  07 
 Solkraft 00 01 02 07
 Annen Termisk  01 01  01 01
 SUM 157 162 165 185 

Forbruk og produksjon i TWh, kategorisert. Kilde: NVE 

«Landbasert vindkraft» i tabellen er for årene 2021, 2025 og 2030 lagt inn med det som allerede er utbygd (18 TW), mens 2040 har 3 nye TWh. Uten disse 3 TWh-ene har vi altså 8 TWh i overskudd i 2040, uten videre elektrifisering på sokkelen til og med 14 TWh.

Det Kippe og Blindheim griper til for å underminere NVEs analyse, er å hevde at NVE har for lave ambisjoner for industriutvikling og muligheten for å redusere klimautslippene. De skriver bl.a. dette: «Diskusjonen dreier seg om Norges fremtidige kraftbehov. Vi er to av mange som mener Norge bør nå sitt mål om å redusere utslipp med 55 % innen 2030 og samtidig lykkes med å realisere høye ambisjoner for å utvikle ny grønn industri. Begge deler krever mer strøm. Vi har ikke noe akutt problem, men det er behov for ny kraftproduksjon i dette tiåret.»

Dette er pent sagt «å sprenge åpne dører». Det er meg bekjent ingen som benekter at vi trenger tilgang på mer fornybar energi for å nå målene om kutt i klimautslipp og for å ha strøm nok til ny industri. Nettopp derfor har da også NVE lagt inn i sin analyse at vi skal øke tilgangen på fornybar energi. Ifølge NVE vil vi gå fra 157 TWh i 2021 til 182 TWh i 2040, uten mer vindkraft på land. Det er en økning på 25 TWh, dvs nærmere 3 ganger Oslo bys forbruk! Av dette er 11 TWh ny vannkraft. Dette sier NVE selv er lavt estimert, og at mer vannkraft kan utløses dersom rammebetingelsene for oppgradering bedres.

I tillegg kommer energieffektivisering, som er benevnt «Husholdninger og tjenesteyting», ref tabellens tall for forbruk. Her har NVE lagt inn 6 TWh, slik at tilgangen på mer fornybar energi øker til 31 TWh i 2040. Også for energieffektivisering sier NVE at potensialet er større enn 6 TWh, dersom insentivene økes. 

For ny landbasert industri, datasentre og hydrogen gir NVEs tall tilgang på 23 TWh mer fornybar energi i 2040, ref tabellen. I tillegg 13 TWh mer til transportformål. Men dette holder ikke for Kippe og Blindheim, som skriver: «Dersom man er fornøyd med den utviklingen som NVEs analyse viser – f.eks. moderat industrivekst – trenger vi ikke mer kraft.» Det er pent sagt spenstig å definere 23 TWh til ny industri som «moderat industrivekst». Dagens samlede prosessindustri langs vår lange kyst bruker til sammen i underkant av 40 TWh. Og de skriver videre: «Men vi og mange andre har store ambisjoner for industriutvikling og fornybarnæringen skal bidra med å levere mer strøm.»

Her kommer endelig det reelle motivet, for spesielt Norwea: « - fornybarnæringen skal bidra med å levere mer strøm». For å få til å begrunne at vi må ha mer vindkraft på land, skrev de to allerede i sitt forrige innlegg dette: «De nærmeste årene er det mest realistisk med nye bidrag fra vann og vind på land.»

I dagens situasjon er det for øvrig ikke mangel på energi i landet vårt som er problemet. Det er at den energipolitikken som har vært ført de senere tiårene, og som både Norwea og Energi Norge har vært forkjempere for, har gitt oss en strømpriskrise. Den belaster nå absolutt alle sør for «prisgrensen». Den går et stykke inn Sognefjorden, og så skrår den oppover til den treffer svenskegrensen sør for Røros et sted.

Til nå er de som holder til nord for grensen blitt beskyttet mot «europaprisene» av manglende kapasitet i kraftlinjene nord-sør i landet. Men de skyhøye importprisene truer nå alt næringsliv sør for prisgrensen, og spesielt den energiforedlende industrien kan rett og slett bli nedlagt/utflagget hvis ikke strømprisene kommer under kontroll. Det vil i tilfelle frigjøre store mengder strøm.

For «fornybarnæringen» er ikke dette noe stort problem. Både Norwea og Energi Norge har medvirket aktivt til å få bygd så mange nye utenlandskabler at det nå er enkelt å sende enorme mengder strøm ned til et ubegrenset sluk i høyprisområdene i utlandene. 

Det er direkte kvalmende å se Norwea og Energi Norge skyve klimasak og industriutvikling foran seg, i et forsøk på å begrunne at vi må bygge ned mer verdifull natur med nye vindkraftverk på land.

De kommersielle motivene bak de fine ordene fra Norwea og Energi Norge er ikke vanskelig å se!

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Hogne Hongset · 2 år siden
  Hei Kristian
  Jeg står for alt jeg skrev. Så skal jeg her formulere meg slik at det (forhåpentligvis) ikke oppleves verken ytterligere nedlatende eller forsurende for debatten.
  La meg derfor kommentere med ditt utgangspunkt, at NVEs langsiktige markedsanalyse er basert på « - - en sannsynlig utvikling med dagens politikk.» Den analysen gir altså 23 TWh til ny industri, spesifisert av NVE til «Landbasert industri og datasentre» (16 TWh) og Hydrogen (7 TWh). (Det betyr nærmere 60 % økning av energibruken i prosessindustrien, hvis vi romslig definerer datasentre som prosessindustri.) Til dette sier du/dere følgende:
  «Dersom man er fornøyd med den utviklingen som NVEs analyse viser – f.eks. moderat industrivekst – trenger vi ikke mer kraft. Det har Hongset rett i. Men vi og mange andre har store ambisjoner for industriutvikling og fornybarnæringen skal bidra med å levere mer strøm.»
  23 TWh til ny industri er da ifølge dere ikke ambisiøst nok. Da har jeg følgende spørsmål:
  1)    Hvor mye mer enn 23 TWh til ny industri syns Energi Norge og Norwea er tilstrekkelig «ambisiøst»? 5 TWh? 10 TWh? X TWh?
  2)    Hvordan ser Energi Norge og Norwea for seg at dette tilleggsvolumet skal skaffes fram?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Kristian Blindheim · 2 år siden
   @Hogne Hongset
   Jeg tåler dritslenging greit :) Men samfunnsdebatten bør ikke være forbeholdt de som tåler dritslenging og de som driver med dritslenging. 

   Du har lest tabellene dine feil. Frem til 2030 står det 9 TWh økning til Landbasert industri og datasentre . 4 til hydrogen. Det er hele tiden 2030 i har diskutert i denne meningsutvekslingen. Utviklingen mot 2040, som er tallene du nå refererer til, er en litt anen diskusjon.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Kristian Blindheim · 2 år siden
  Du forsetter å misforstå NVEs analyse. Når du skriver at vi mener at "NVE har for lave ambisjoner for industriutvikling" så viser du at du ikke forstår hva jobben til de i NVE som lager denne analysen er. Jobben til de i NVE som lager denne analysen er å lage en analyse av hva som er en sannsynlig utvikling med dagens politikk. Denne analysen skal ikke formidle NVEs ambisjoner. Ring dem og spør om du ikke tror meg.

  Du "avslører" at næringslivet har en kommersiell agenda? Ja, jeg jobber med fornybar energi, for bedrifter som jobber med fornybar energi, og det er det vel ingen grunn til å skamme seg over? Og det er heller ikke noen motsetning mellom å jobbe for i all hovedsak offentlig eide norske bedrifter som produserer strøm og å samtidig jobbe for norsk industriutvikling, tvert imot.

  Jeg synes for øvrig det er rart at du velger å være så nedlatende – du mener vi er manipulerende og intellektuelt uredelige. Hvorfor vil du ikke holde deg til saklig argumentasjon? Hadde jeg blitt tatt for å feiltolke en rapport så grundig som du her gjør hadde jeg valgt en annen strategi enn å gå til angrep på motparten. Jeg ville forventet av en erfaren samfunnsdebattant som deg at du ikke bidro til en slik forsuring av offentlig debatt.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anette Hortman · 2 år siden
   @Kristian Blindheim Synes absolutt at du bør skamme deg over å jobbe for "fornybar" energi, når den består i å rasere norsk natur, forurense med støy, mikroplast, oljesøl, iskast, fugledød m.m. For ikke å snakke om elektrifisere sokkelen og selge gassen til Europa for at de kan forbrenne den. Det utgjør 0 i et grønt skifte totalt sett  (men det ser selvfølgelig bra ut på norsk kvote av co2-utslipp for de som bryr seg om det, og ikke totalen). Tenker dere på at ledninger på kryss og tvers av havbunnen også er forurensning? Eller tenker man at det man ikke ser, teller ikke? Det blir ofte snakket om økt industri og grønne jobber, men med de prisene vi har på strøm nå, så vil mye norsk industri gå konkurs, legge ned eller flytte ut av landet🤷‍♀️ Synes Arbeiderpartiet har veldig lite fokus på dette? Hvorfor? Fornybar energi burde vel ikke forurense naturen? Et land burde heller ikke ha økonomisk vinning som et overordnet mål hvor innbyggerne blir totalt overkjørt og ranet.  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Kristian Blindheim · 2 år siden
   @Anette Hortman Det er riktig at fornybarnæringen  må veie behovet for mer fornybar energi mot negative konsekvenser av forskjellige slag. Og på spørsmålet om vi tenker på det, så er svaret ja. Det gjør vi. Men at det er ulike meninger om prioriteringene som gjøres er naturlig. Og så er det verdt å nevnte at vi tar ikke beslutningene alene - staten og lokale myndigheter har veldig mye de skulle ha sagt i det meste vi foretar oss.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Hogne Hongset · 2 år siden
  Hei igjen Kristian
  Du skriver nå dette i kommentaren til meg: «Du har lest tabellene dine feil. Frem til 2030 står det 9 TWh økning til Landbasert industri og datasentre . 4 til hydrogen. Det er hele tiden 2030 i har diskutert i denne meningsutvekslingen. Utviklingen mot 2040, som er tallene du nå refererer til, er en litt anen diskusjon.»
  Dette overrasker meg, pent sagt, fordi jeg hele tiden har referert tall fra NVEs analyse, og tatt med hele perioden analysen går på, dvs fram til og med 2040. Så får jeg være forsiktig med formuleringen videre her, så det ikke blir oppfattet som ny «dritslenging». For vi kan alle bli utsatt for å glemme hva vi selv har skrevet. I det første innlegget der du og Robert Kippe hevdet at jeg ikke forstår NVEs analyse, da skrev dere nemlig dette 22. januar i Aftenposten: "I «Langsiktig kraftmarkedsanalyse» bekrefter NVE at kraftbehovet øker. Der anslår de at kraftforbruket øker fra 138 terawattimer (TWh) i 2021 til et sted mellom 174 og 200 TWh i 2040.»
  Når du nå vil begrense diskusjonen til 2030, kan jeg saktens forstå det,- tallene blir jo mindre. Men jeg opprettholder likevel spørsmålene du ikke har svart på om situasjonen i 2040, selv om du nå sier at det "- - er en litt anen diskusjon.":
  1) Hvor mye mer enn 23 TWh til ny industri syns Energi Norge og Norwea er tilstrekkelig «ambisiøst»? 5 TWh? 10 TWh? X TWh?
  2) Hvordan ser Energi Norge og Norwea for seg at dette tilleggsvolumet skal skaffes fram?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 7 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse