fbpx
Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
Redaksjonen
08 mars 2021 13:09
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge
Visualisering av Lillesand vindkraftverk, fra Sørlandsleia. Foto: Motvind Norge

– Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saken til uttalelse til alle parter.

Det skriver Motvind Norge i en pressemelding i dag. Vi refererer det resterende innholdet av pressemeldingen nedenfor:

Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan.

Vindkraftprosjektet har store mulige materielle og juridiske konsekvenser for eiendommer, næringsvirksomhet, boliger, folkehelse, nærnatur, trivsel og livskvalitet. Motvind ber derfor OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og uttalelse, med svarfrist minimum 4 uker fra mottak.

OED har sendt anmodning om statlig arealplan til Lillesand kommune for uttale med 10 dagers uttalefrist. Anmodningen skal være sendt av Wikborg Rein advokatfirma AS på vegne av ASKO Fornybar AS og Lillesand Vind AS, etter at Lillesand bystyre ba selskapet avslutte anleggsarbeid.

Status er:

Lillesand Vind AS startet i vinter opp anleggsarbeid i Nordbømarka i Lillesand, før saken er ferdigbehandlet etter loven. Det har vakt mange reaksjoner og stor motstand.

Lillesand bystyre har avslått søknad om dispensasjon til utvidelse av Nordbøveien, og vedtatt utsatt iverksettelse av anleggsarbeid i påvente av klageavgjørelse

Lillesand kommune og lokalbefolkningen ønsker ikke anlegget realisert.

ASKO og Lillesand Vind AS har ingen mulighet til å realisere anlegget innen fristen for idriftsettelse.

Konsesjonen som er gitt Lillesand vindkraftverk tilfredsstiller heller ikke plan- og bygningslovens krav, det foreligger verken nasjonale, statlige eller regionale interesser, kun privatøkonomiske interesser i denne saka.

Vi finner OEDs fremgangsmåte som upassende og støtende, og det er svært uheldig for tilliten til statlig forvaltning at OED igangsetter høring om innføring av statlig arealplan etter pbl § 6-4, mens pågående ordinær forvaltningsprosess for planavklaring av tiltaket og spørsmålet om lovligheten av tiltaket, pågår i det organ (bystyret) som ved lov er tillagt myndighet for sektorovergripende avklaring av lokal bærekraftig samfunnsutvikling og arealdisponering.

Alternativt ber vi OED avvise anmodningen fra ASKO Vind i påvente av at den ordinære og pågående forvaltningsprosessen blir sluttført. Finner OED allerede nå saklig grunn for avslag av utbyggers anmodning, vil vi selvsagt ikke protestere.

Brevet til OED er sendt i kopi til fylkeskommunen, Statsforvalteren og samtlige representanter i Lillesand bystyre og stortingsrepresentanter fra Agder, og kan sees på linken nedenfor

Logg inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Siste kommentarer

Dette faller vel naturlig inn med Helge Orten sine planer om å bygge Molderegionen først, for så å bygge resten ...
Martin Louis Hauger 3 dager siden Når skal Møreaksen bygges?
Forhåpentlig vis aldri :-)
Martin Louis Hauger 3 dager siden Parodien er det Frank Sve som står for!
Nei, parodien er det Helge Orten & co. som står for :-)
Terje Sundsbø 4 dager siden Når skal Møreaksen bygges?
@Ronny OsvollDu har jo faktisk selv vist hva svaret er på spørsmålet Nye Veier stiller – målsettingen med fergefri E39 er ...
Ronny Osvoll 4 dager siden Når skal Møreaksen bygges?
@Terje SundsbøFrem mot 2050 kommer 95% av befolkningsveksten på Sunnmøre, så Molde kommer fint unna fremtidige trafikkproblem. Eneste plassen i fylke ...
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte