Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
NTB
Artikkel
NTB
13 januar 2022 10:15
Del på Facebook
Norges olje- og gassinntekter er på et rekordhøyt nivå, ifølge Oljedirektoratet. Foto: Carina Johansen / NTB
Norges olje- og gassinntekter er på et rekordhøyt nivå, ifølge Oljedirektoratet. Foto: Carina Johansen / NTB

Statens inntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå, mye som følge av rekordhøye gasspriser. Oljedirektoratet venter en høy og stabil produksjon de neste årene.

– Oljedirektoratet forventer stabil, høy produksjon også de neste årene. Mange nye funn samt at en rekke nye felt bygges ut de kommende årene gjør at produksjonen forventes å øke noe fram mot 2024, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i en pressemelding torsdag.

Olje og gass fra 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser fører til det historisk høye inntektsnivået, ifølge direktoratet.

Fjorårets produksjon ble på 102 millioner standard kubikkmeter olje, tilsvarende 642 millioner fat. I tillegg ble det produsert 113 milliarder standard kubikkmeter gass. Dette tilsvarer rundt fire millioner fat oljeekvivalenter per dag, noe som er en liten økning fra året før.

Nye funn og nye næringer

Det ble i fjor investert 150 milliarder kroner i felt og utvikling av funn på norsk sokkel, noe som er en liten nedgang fra året før. Det ventes en ytterligere nedgang i investeringene i år, før de ventes å øke igjen mot 2025.

Fem felt startet opp i fjor, mens Johan Sverdrup-feltet fase 1 nå er i full drift. Når fase 2 settes i gang i år, vil feltet stå for hele 35 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Det ble gjort 18 olje- og gassfunn i fjor, og det ble avsluttet 40 letebrønner. I år venter direktoratet at det blir boret mellom 30 og 40 letebrønner.

Oljedirektoratet påpeker også at å utvinne mineraler fra havbunnen kan bli en ny næring på norsk sokkel. I høst gjennomførte direktoratet et eget tokt for å undersøke dette.

annonse

Foreløpige resultater etter fire år med innsamling av data viser at det finnes flere interessante forekomster av blant annet manganskorper, som inneholder blant annet jern og mindre mengder metaller.

Rekordhøy gasseksport

Den norske gasseksporten nådde et rekordhøyt nivå i fjor, mål i eksportverdi. Mye tilskrives de høye gassprisene, ifølge Gassco.

– Året 2021 har vært preget av høy aktivitet og et stort antall henvendelser om vurdering av nye tilknytninger til transportsystemet. Dette forteller oss med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i Europa og hvor viktig naturgassen er som en pålitelig energikilde på veien til utslippsfrie energiformer, sier Gassco-direktør Frode Leversund i en pressemelding.

Det statlige selskapet Gassco, som leverer norsk gass videre til Europa, leverte i fjor til sammen 113,2 milliarder kubikkmeter gjennom rørnettet, en økning på 6 milliarder kubikkmeter fra året før. Norsk naturgass dekker nå om lag en firedel av Europas energiforbruk, ifølge selskapet.

– Vi forventer høy aktivitet også i 2022, både rundt nye prosjekter og i gassetterspørsel, sier Leversund.

<p>(©NTB)<br></p>

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Siste kommentarer

Mange gode nyheter for Møreaksen i statsbudsjettet. F.eks. gratis ferger til Otrøya og Gossen, noe som vil øke andelen av ...
Anne Mari Sandshamn 14 timer siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Terje SundsbøLaaaaangt derifra gitt :) MA er gravlagt :) 
@Anne Mari SandshamnBevilgningene til MA kommer når bompengeproposisjonen er ferdig, tidligst i revidert 2023-budsjett, eller på statsbudsjettet for 2024.
Anne Mari Sandshamn 23 timer siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Bjørn JacobsenOg... Snipp... snapp... snute... så var MA.. UTE
@Dag Robert BjørsholMøreaksen er listet blant de mest lønnsomme veiprosjektene i NTP. Folk flest, dvs. over 62% i vårt fylke, har stemt ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte