Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
03 mars 2023 09:11
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når Møre og Romsdal fylkeskommune skal redusere driftsnivået på kollektivområdet med 50 millioner kroner fra 1. januar 2024, må en enten kutte i ferge- og kollektivtilbudet, eller akseptere økning på en takstsone på alle ferjesamband. Eller en kombinasjon av disse.

Det er fylkeskommunedirektøren sitt forslag for å følge opp besparelsestiltakene som ble vedtatt i økonomiplan 2023–2026 i fylkestinget i desember. Forslagene om rutekutt eller takstøkning blir sendt ut på høring med høringsfrist 28. april. Etter høringen blir det fremmet en politisk sak, som skal til endelig avgjørelse i fylkestinget i juni.

Annonse
Annonse

Politikerne ble i møte i samferdselsutvalget onsdag 1. mars orientert om prosjektet «Omstilling FRAM drift 2024» og forslagene til eventuelle rutekutt og endringer i ferge- og kollektivtilbudet.

Skal ta ned utgiftene

Som en konsekvens av vedtaket i fylkestinget, har fylkeskommunedirektøren etablert prosjektet Omstilling FRAM drift 2024. Prosjektet har vurdert hvordan utgiftene til FRAM drift kan tas ned til et nivå som bedre samsvarer med fylkeskommunen sine inntekter (overføringer fra Staten og billettinntekter) til drift av fylkeskommunen sitt ferge- og kollektivtilbud.

Prosjektet Omstilling FRAM drift 2024 har utgreie disse besparelsene og alternativene:

  • Ferje: Besparelse på minimum 50 millioner kroner
  • Hurtigbåt: Besparelse på 5 millioner kroner
  • Buss: Besparelse på 10 millioner kroner
  • Utgreie økt inntekt ved å øke mens én takstsone på alle forbindelser

Under orienteringen i samferdselutvalget ble det fremholdt at det er tre alternative løsninger for ferge- og kollektivtilbudet i fylket:

  1. Økt statlig overføring for å bevare dagens drift
  2. Rutereduksjoner tilpasset økonomiske rammer
  3. Økt inntekter fra de reisende

Nasjonal fergestandard

Omstilling FRAM drift 2024 har brukt nasjonal fergestandard som utgangspunkt i arbeidet med kutt- og endringsforslagene i fergetilbudet.

Fylkeskommunen får overført rammetilskudd fra staten gjennom inntektsystemet, og nasjonal fergestandard er retningsgivende for rammene for ferjedriften. Denne standarden definerer hvor mange rundturer et ferjesamband skal ha på hverdag og hvilken åpningstid forbindelsen skal ha, klassifisert ut ifra lengde i km og årsdøgntrafikk (ÅDT).

Annonse
Annonse

Forbruket på ferjedrift i fylket er over 200 millioner kroner mer i året enn rammetilskuddet fra staten, og tilbudet i de fleste ferjesambandene ligger over nasjonal fergestandard.

Et av eksemplene på dette er Edøya–Sandvika, hvor Staten legger til grunn at det bare skal gå én ferge. Også på åpningstider er det mange forbindelser som ligger over standarden. Det største avviket her er på Molde–Sekken, hvor det etter nasjonal fergestandard ikke skal gå ferge i helgene. Åpningstidene på Larsnes–Åram–Voksene–Viksøyen er også langt over standarden.

Det er lagt opp til kutt og endringer i alle forbindelsene med fylkesveisferger, og rutereduksjonen er på samme nivå for forbindelse med like trafikktal. For gjentatte forbindelser er det de første og siste avgangene på hverdager samt avganger på helg som vil bli kuttet når man skal basere tilbudet på nasjonal fergestandard.

Alternativ: Takstøkning

Omstilling FRAM drift 2024 har også sett på hva som kan være alternativet til å redusere rutetilbudet i fylket. Under orienteringen i samferdselutvalget ble det lagt fram et alternativ om én økt takstsone på alle ferjesamband. Beregninger viser at dette vil kunne gi en inntektøkning på 44,9 millioner kroner. En økning i takstsone kan også gjelde de forbindelsene som har takstsone 0 i dag og de forbindelsene som vil få dette fra 16. august 2023. Disse forbindelsene vil da få takstsone 1.

Reduksjon for buss og hurtigbåt

For hurtigbåtrutene i fylket er det foreslått driftsreduksjon på 5 millioner kroner.

Reduksjonen i bussdriften er foreslått på bakgrunn av at fylkeskommunedirektøren ser at den økonomiske rammen for buss ikke er tilstrekkelig. Årsaker til dette er blant annet økning i kostnader for tilrettelagt skoleskyss, prisvekst og mulig ny takstsonestruktur. Fylkeskommunedirektøren vil derfor forslå rutereduksjon på buss på inntil 10 millioner kroner netto (justert for tapt inntekter).

Prosessen videre

Forslagene fra Omstilling FRAM drift 2024 blir sendt ut på høring onsdag 1. mars, med svarfrist 28. april. Saksfremlegget vil bli politisk behandlet i perioden 31. mai–21. juni, og et eventuelt nytt ruteoppsettet vil bli kunngjort 1. september. Det nye ruteoppsettet vil da starte opp fra 1. januar 2024

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøEg forstår godt kva som skjer og har skjedd.Møreaksen vart handsama som ei strekning heile tida, men vart framdriftsmessig splitta ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Frode HeimenMeget bra forklart. Den som ikke skjønner dette, fordtår rett og slett ikke sammenhengen. I alle fall hvis de fortsatt ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrDu skjønner åpenbart ikke hva du selv skriver. Du har helt rett i at Møreaksen er strekningen Ålesund-Molde. På samme ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje Sundsbø""Mener du at motstanden mot Møreaksen skyldes at Stortinget ikke følger opp prosjektene i NTP? Om man kjemper mot bevilgninger ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrMotstanden mot Møreaksen spriker i alle retninger. Frp og SV har totalt ulike grunner, og har ingen felles plattform for ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøHusk at inngangen var fergefri E39, oppfatta som ein skulle slippe ferge over Romsdalsjorden, og andre fergestrekningar frå Kristiansand til ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse