fbpx
Annonse
Annonse
Det nye næringsområdet på Vikan, Smøla. Foto: Audun Dahl
Det nye næringsområdet på Vikan, Smøla. Foto: Audun Dahl

Prosjekt «Smøla Havneutvikling Vikan»

Det legges til rette for fremtidig utvikling av havbruks- og fiskerinæringen i Smøla kommune og det satses stort på utvide næringsarealer tilknyttet Vikan Havneterminal.

Prosjektet «Smøla Havneutvikling Vikan», skal sprenge ut og planere omtrent 40 dekar tomt til industri og næring innen havbruk og fiskeri. Ytterligere areal blir tilrettelagt ved behov. Prosjektet er finansiert av midler fra Havbruksfondet.

Fase 1 av prosjektet vil være ferdig til sommeren 2020.

Vikan Havneterminal

Allerede 9. februar 2017, åpnet man offisielt Vikan Havneterminal, med 225 meter med kaifasiliteter og ro-ro-rampe på tverrenden. Kaia ble bygd i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Smøla Kommune, med en intensjon om å utvikle Vikan til hovedhavn for Smøla. Ved å legge til rette for en betydelig industriutvikling både ved styrking av eksisterende industri og ved å initiere nyetableringer i nærområdet for kaianlegget, kunne dette realiseres.

Vikan er den største av ni godkjente fiskerihavner i Smøla kommune, og er den eneste av disse som har gode nok havne- og innseilingsforhold for større fryse- og containerskip. I tillegg ligger den meget godt lokalisert i forhold til hovedleia nord/sør, noe som gir minimal deviasjon for fartøyer som har til hensikt å anløpe Smøla.

Status for utbyggingsprosjektet november 2019

Enorme mengder fjell sprenges, knuses og flyttes for å klargjøre havneområdet i Vikan.

Anleggsarbeidet utføres blant annet av Bjøringsøy Maskinpark, som også er i ferd med å planere et eget område ved riksvegkrysset tilknyttet området.

Den ene pukkhaugen er høgere enn Nelvikberget, sier en lattermild Ernst Olav Blakstad, som også har sendt oss noen bilder fra anleggsområdet.

Kart

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte