fbpx
Annonse
Annonse
Berit Tønnesen, gruppeleder Kristiansund Arbeiderparti. Foto: Arbeiderpartiet
Berit Tønnesen, gruppeleder Kristiansund Arbeiderparti. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet står på sitt vedtak fra 2016 om at skolen på Innlandet  skal bestå.  

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede mulighetene for oppvekstsenter på skolen på Innlandet. Dette forslaget medfører at Heinsa barnehage flyttes til skolen. For å sikre finansieringen så bes  administrasjonen vurdere administrativt samarbeid mellom Allanengen skole og Innlandet.  

Videre har vi bedt rådmannen vurdere Atlanten ungdomsskole som en ny barneskole, selvsagt med  tilpasninger slik at yngre barn kan bruke den, og bygge en ny ungdomsskole på tomten til Goma  barneskole. Dette er kommunens egne tomter, og vi kan derfor gjøre en slik vurdering- dette for å  imøtekomme kortere skolevei for de minste barna fra Dalabrekkaområdet.  

Disse to forslagene som omhandler skoler på Innlandet, Goma og Dalabrekka er et resultat av alle de  innspill som har kommet fra alle involverte. Elever, foreldre, ansatte og skoleledelse har alle sendt  inn sine kommentarer og leder i Kristiansund Arbeiderparti forsikrer om at alle er lest. Forslagene på  skole er tenkt løst innenfor området skole sine foreslåtte rammer fra rådmannen.  

I tillegg har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sendt inn spørsmål til rådmann og administrasjon som  gjelder store deler av kommunens virksomhet. Svarene på disse spørsmålene vil være viktige når  Arbeiderpartiet jobber videre med budsjettforslaget frem mot endelig behandling 17 desember. Da  vil også Arbeiderpartiet se nærmere på helse og omsorg med blant annet psykisk helse og rus samt  bo og habilitering.  

Vi har også tatt inn i budsjettet en styrking av det kommunale næringsarbeidet, slik at vi får en god  ressurs knyttet til det nye Nærings – og omstillingsutvalget. Dette vil være en ressurs som lokalt  næringsliv vil få nytte av.  

Ellers har Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslått å øke støtten til frivillige organisasjoner med  300 000 årlig. 

De to tiltakene er tenkt finansiert ved å avkorte kommunens avsetninger med tilsvarende beløp. 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte