fbpx
Annonse
Annonse
Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen
Leserinnlegg
Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen
21 januar 2021 10:21
Anja Cecilie Solvik, leder for Bunadsgeriljaen. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix
Anja Cecilie Solvik, leder for Bunadsgeriljaen. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Helse Møre og Romsdal, med direktør Øyvind Bakke i spissen, har siden stortingsvedtaket gjort forsøk på rekruttering, men har ikke lyktes. Utfordringer med rekruttering ble av helseforetaket selv varslet allerede i 2014 i ROS analysen for interims fasen. Innsatsen til å både beholde og rekruttere personell har ikke hatt den fokus ROS analysen tilsa.

Helseforetaket har vedtatt å stenge fødeavdelingen i Kristiansund fra 08.02. Foreløpig frem til oktober. Skal de lykkes må helseforetaket tilby økt lønn i form av risikotillegg for å ta en jobb ved en fødeavdeling som står i fare for nedleggelse. Vi kjenner tilfeller ved sykehuset i Namsos hvor manglede hjertespesialister ble rekruttert ved å øke lønnen betraktelig. Det samme gjorde Helse Møre og Romsdal når de manglet psykologer.

Negativ omtale av fødeavdelingen fra ledelsen i HMR kan også ha medvirket negativt til rekruttering. I april 2019 leverte ansatte på fødeavdelingen et mistillitsforslag mot klinikksjef Erdal og daværende avdelingssjef Skogeng med bakgrunn i «feilaktige påstander om faglige forskjeller, i favør avdelingen i Molde». Dette er det ennå ikke er ryddet opp i. Nevnte ledere ble forfremmet og Skogeng er nå konstituert klinikksjef for Klinikk for kvinner, barn og ungdom, som fødeavdelingen i Kristiansund tilhører. Dette kan også være en medvirkende årsak til manglende rekruttering i egne rekker. Helseforetaket har annonsert bredt for å skaffe gynekologer, men har ikke dokumentert utlysninger spesifikt rettet mot Kristiansund. De har ikke tilbudt bedre betingelser i form av høyere lønn. Problemet er en nedprioritering over tid.

 1. Ingen sykepleier har blitt tilbudt stipend for å videreutdanne seg til jordmor de siste 9 årene i Kristiansund. Andre avdelinger som anestesi og operasjon støttes og de sikrer seg dermed rekruttering.
 2. Rekrutteringen kom for sent i gang. Helse Midt ga helse Møre og Romsdal om samling av fødeavdelingene i 2010. (uten styrebehandling)
 3. En jordmor som søkte i Kristiansund i august ble avvist på grunn av «overforbruk» (samtidig som ble argumenter med mangel på jordmødre). Hun søkte seg et annet sted. En annen fikk jobben. De søkte etter flere.
 4. Vikarer som jobber som gynekologer i Kristiansund er langtidsvikarer og kjent med avdelingen og de oppleves som dyktige. (Det er høy andel av vikarer på alle landets fødeavdelinger. Ofte de samme som kommer til samme sted, slik går det rundt)
 5. Helseforetaket endret vaktordningen fra fire-delt vakt til syv-delt vakt. Noe som økte behovet betraktelig for antall gynekologer. Fra 8 til 14 fordelt på to avdelinger. Hensikten var å øke interessen for å søke uten at dette hadde vært forsøkt tidligere som metode.
 6. En dyktig lis- lege som ville ha fast jobb i Kristiansund ble flyttet til Ålesund. Kompetansen må hentes andre steder, ja, men hun kunne heller hospitert ved en senere anledning. Hun ville jobbe i Kristiansund. Dårlig timing.
 7. Helseforetaket innførte som eneste foretak med fødsler opptil 600 obligatorisk tilstedeværelse for overlege/ gynekologer. (Bortfall av bakvakter)
 8. Ingen gynekologer med tilknytning Kristiansund har fått tilbud om noe annet enn tariff. (Namsos fikk hjertespesialister når de lokket med høyere lønn)
 9. Gynekologen som nylig gikk av med pensjon ble ikke spurt om å fortsette. Han har ikke fått konkret tilbud.
 10. En med tilknytning ble ringt til, men ikke tilbudt bedre betingelser. Ingen konkret forslag. En annen ble tilbudt stilling, uten bedre betingelser og takket nei.
 11. Helseforetaket har lenge visst at tre jordmødre og to gynekologer skulle gå av med pensjon. Disse er ikke blitt erstattet.
 12. En og en halv gynekolog ble ansatt i Molde enda behovet var størst i Kristiansund.
 13. En gynekolog som søkte til Kristiansund fikk femti prosent i Kristiansund og femti prosent i Molde. Hvorfor fikk ikke hun tilbud om 100% i Kristiansund. Når det «brant» der?
 14. Ingen av Øyvind Bakkes forgjengere (direktør for helseforetaket) har gjort noe særlig for å rekruttere gynekologer til fødeavdelingen tidligere.

Manglende risikoreduserende tiltak

Hverken helseministeren eller noen kan svare på om de risikoreduserende tiltak er på plass.

 1. Følgetjeneste. Dette er avhengig av at jordmødrene vil fortsette som følgesjordmødre. Ved alternerende drift så har de dekning for følgetjenesten fra Nordmøre
 2. Ny Båt-kai ved Rensvik, Frei. For å kunne legge til for ambulansebåten for å forkorte reisen.
 3. Hotell med overnatting i Molde. Noe ingen vil ha av flere årsaker.

Det vil bli kostbart å legge ned fødeavdelingen. Helseforetaket har tidligere sagt at de sparer 40 millioner på å legge ned fødeavdelingen. Kompensasjon for jordmødre som må pendle til Molde blir stor.

 1. Jordmødre fra føden i Kristiansund vil forhandle seg frem til høyere lønn.
 2. Leilighet i Molde.
 3. Dekking av kjøregodtgjørelse inklusive reisetid. Det vil si at ved 35,5 timers uke går det 12 timer til kjøring. Dette dekkes og de 12 timene må dekkes opp med andre jordmødre.
 4. Kvinner på Smøla er vår bekymring.
 5. Det går ikke ferge på natt.
 6. Reisetid til Molde er tre timer. Men ofte må de vente på jordmor fra Aure for å bli undersøkt. Det kan noen ganger doble tiden.
 7. Økt reisetid gir økt risiko for skader på mor og barn.

Dette sier helseforetaket at de har gjort for å rekruttere:

Vi har etterspurt hva helseforetaket har gjort for å rekruttere. Svaret står under. Vi har også sendt en forespørsel om detaljert informasjon: Ordlyd i stillingsannonser og arbeidssted osv. Men ikke fått svar.

Fint at de nå fokuserer på videreutdanning av jordmødre, men det er opptak til høsten og det tar to år å utdanne jordmødre. Dette skulle de tenkt på før.

Svar fra Helseforetaket:

Det er generelt stort underskudd på gynekologer, og svært vanskelig å rekruttere også for de større sykehusene i Norge. Situasjonen er litt bedre for jordmødre, men også her er det vanskelig å rekruttere til distriktene. Det er utlyst jordmorstillinger både i Molde og Kristiansund siste året uten søkere. Som oversikten under viser så har vi gått bredt vedrørende annonsering både i Norge, Norden og Europa. I tillegg til dette har vi vært i kontakt med gynekologer på flere sykehus med spørsmål om de kjenner til noen som søker jobb. Vi har også engasjert et rekrutteringsfirma som leter etter aktuelle kandidater for oss. 

Fremover har vi fokus på å rekruttere i egne rekker ved å tilby gode vilkår til LIS-leger og tilby videreutdanning til sykepleiere innen jordmorutdanningen. I dag er det 6 jordmødre under utdanning som får utdanningsstøtte av HMR. I tillegg vil vi fra januar fortsette å lyse ut stillinger nasjonalt og internasjonalt, og hente inn vikarer for å dekke behovet på kort sikt. Vi har fokus på å tilby et solid fagmiljø, der det oppleves trygt å gå på jobb. Det innebærer riktig arbeidsbelastning og vaktordninger som ikke ødelegger familielivet. 

Vi arbeider med andre ord både på kort og lang sikt for å dekke behovet og kunne opprettholde tilbudet.

Her er en oversikt over tiltak som er gjort. Vi har satset på målretta annonsering mot gynekologer og jordmødre, men har også kjørt brede kampanjer. 

Annonsering jordmødre og gynekologer

I perioden juni til november er det utlyst gynekolog stillinger på følgende plattformer:

 1. Stillingsannonse webcruiter
 2. Stillingsannonse print
 3. Laget rekrutteringsvideo Norsk for Norge og Norden
 4. Språkversjonering av video for Europa

Foruten publisering på Helse-mr.no, felles annonse i avisene SMP, TK og RB og NAV sine sider er følgende tiltak iverksett:


Tiltak Målgrupper / nedslagsfelt
Annonse FINN.NO/Jobb Gynekologer
Facebook kampanje Norden  Utvalgte sykehus og profesjon gynekolog. Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland
LinkedIN kampanje Norden Utvalgte sykehus og profesjon gynekolog. Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland
LinkedIN kampanje Europa Direktemeldinger til profesjon gynekologer. Nedslagsfelt hele Europa – språkversjon engelsk.
Bannerkampanje nettstedet legejobber.no Leger/ gynekologer. Norge
Annonsering print og digitalt banner, Läkartidningen Sverige Leger/gynekologer – fagtidsskrift som dekker Sverige
Annonsering NAV Eures    Gynekologer. Brukte NAV sitt europeiske nettverk for spredning
LinkedIN kampanje Tyskland / Nederland / Europa Målretta kampanje mot personer på LinkedIN som har tittelen Gynekolog/Obstetrikk. Språkversjonering av film.
Nettverksdeling Omfattende deling av annonser blant HMR sine egne ansatte.

I perioden juni til november er det utlyst jordmor stillinger på følgende plattformer:

 1. Stillingsannonse webcruiter
 2. Laget rekrutteringsvideo Norsk for Norge og Norden

Foruten publisering på Helse-mr.no, felles annonse i avisene SMP, TK og RB og NAV sine sider er følgende tiltak iverksett:


Tiltak Målgrupper / nedslagsfelt
Annonse FINN.NO/Jobb Jordmødre
Facebook kampanje Norden  Retta mot profesjon jordmor. Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland
LinkedIN videokampanje Norden Retta mot profesjon jordmor. Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland
LinkedIN kampanje Norden Retta mot profesjon jordmor – direkte meldinger til jordmødre. Norge, Island, Danmark, Sverige, Finland
Nettannonsering jordmorforeningen Jordmødre Norge. Norge
Nettverksdeling Deling av annonser blant HMR sine egne ansatte.

Svaret fra Helse Møre og Romsdal HF er underskrevet av:

Øyvind Eiksund Nytun, Avdelingssjef, Fødselshjelp og kvinnesjukdomar i Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF.

Logg inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Audun Karlstrøm 6 minutter siden Møreaksen eller ingenting
Her er utdrag fra bestillingen til samferedselsminister Kleppa i 2010:Sitat"Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et ...
Roy Gravdehaug 12 timer siden Kva har Møreaksen med regionen vår å gjere?
Noen som kan hjelpe Sve til og finne frem på nettstedet Slettmeg.no  Sve 2021:Korleis denne strategien har klart å bli torpedert ...
Audun Karlstrøm 18 timer siden Kva har Møreaksen med regionen vår å gjere?
Konsulent Jan Erik Horgen foretok en tredjepartsvurdering av utredningen til SVV om RA vs MA høsten 2019 og konkluderte med ...
Terje Sundsbø 19 timer siden Oppspinn rundt Romsdalsaksen og Veøy
@Vidar HölmDin forakt for fornminner er nok ikke spesielt relevant – Riksantikvaren sin mening veier nok tyngre.
Terje Sundsbø 19 timer siden Oppspinn rundt Romsdalsaksen og Veøy
@Vidar HölmDin forakt for fornminner er nok ikke spesielt relevant – Riksantikvaren sin mening veier nok tyngre.
Lama Vik 21 timer siden E39 – hovedformål og kostnader
Problemet, Paul Andreas, er vel at både bedrifta og familien for lengst har flytta frå Vestlandet når alle alternativ på ...

Mest aktive

 • Terje Sundsbø 33 comments
 • Lars Svein Valderhaug 22 comments
 • Jan Rune Haukvik 17 comments
 • Lama Vik 16 comments
 • Vidar Hölm 12 comments
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte