Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen
Ytring
05 april 2021 09:43
Del på Facebook
Illustrasjon: Møreaksen
Illustrasjon: Møreaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Man kan av og til få inntrykk av at det pågår en avgjørelse om trasé for kryssing av Romsdalsfjorden. Det gjør det ikke.

Møreaksen ble vedtatt av Samferdselsministeren fra FrP i 2014.

I 2017 vedtok FrP, H, KrF, V, Ap og SP i Stortinget at Møreaksen er et prioritert prosjekt.

Nå i 2021 handler det om NÅR byggingen av Møreaksen skal komme i gang. I Nasjonal Transportplan åpner regjeringen for at Statens Vegvesen kan starte byggingen i 2023.

Løsninger vurdert

Før en trasé på et større veiprosjekt vedtas skal ulike traseer og konsepter utredes i en Konseptvalgutredning (KVU). KVU lå til grunn da regjeringen vedtok Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet i 2014. For kryssing av Romsdalsfjorden var det utredet fire hovedkonsepter (K): K0 ferge som i dag/K1 bedret fergetilbud, K2/K3 fjordkryssing via Møreaksen, K4 fjordkryssing Dryna-Brattvåg og K5 fjordkryssing via Sekken. For K5 ble det utredet 3 alternativer, hvorav ett er så å si identisk med det som senere har blitt kalt Romsdalsaksen.

Mål for samfunnet

Hovedårsaken til at Møreaksen kom ut som beste løsning: Best oppnåelse av samfunnsmålet - altså den utvikling av samfunnet man ønsker å få ut av investeringen. Møreaksen er best egnet til å styrke regionen vår.

Tilleggsutredning

I 2019 gjennomførte SVV/Vegdirektoratet en ny vurdering av alternativene 1) forbedret fergetilbud, 2) Romsdalsaksen med 90 km/t og 110 km/t og 3) Møreaksen med 90 km/t og 110 km/t. Dette som del av arbeidet med Nasjonal Transportplan og for å se om det fantes bedre og billigere løsninger enn den vedtatte Møreaksen.

Møreaksen best og billigst

I denne utredningen kom det frem at Møreaksen har 2-2,5 ganger bedre effekt enn forbedret fergetilbud, selv med gratis ferge hvert 10.minutt hele døgnet!

Og det kom frem at Romsdalsaksen med 90 km/t ville ha blitt kr 6 mrd dyrere enn Møreaksen, og Romsdalsaksen med 110 km/t ville blitt kr 14 mrd dyrere. I tillegg varslet flere instanser innsigelse mot å legge E39 tett opp til Veøya. Møreaksen gir 23 % høyere nytteverdi enn Romsdalsaksen. Nytteverdien av Kjerringsundet til Aukra kommer i tillegg.

Oppsummering

Møreaksen er beste og billigste løsning. Møreaksen er vedtatt. Møreaksen er prioritert av Stortinget. Spørsmålet nå er om vi kan få kommet i gang å bygge i 2023.

Av: Harald Espeland,daglig leder i Møreaksen AS

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Ja, her var det mykje svada!
  Det var ein grunn til at fylkestinget ba om ei utgreiing av eit RA-alternativ, ikkje sant, Espeland? For dette skulle nemleg gjerast når flytebruer av denne storleiken var teknologisk klar. Men dette måtte altså fylkestinget «minne» vegvesenet om, då det såg ut at dei hadde «gløymt» dette. 
  Rapporten frå 2019 er full av falske «prov» på at RA ikkje kan byggjast: Prisjuks, manglande vilje til å finne ein trasé forbi Veøya, manglande vilje til å leite etter fordelar med RA, overdrive argument med bo- og arbeidsmarknadsfellesskap mellom kun Molde og Ålesund, og grove sakshandsamingsfeil, for å nemne noko. Det er berre ein ting å seie om konklusjonane i denne rapporten: Dei er eit einaste stort falsum! Og dei som trur at dette er over kan nok få seg ei overrasking. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Roy Gravdehaug · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Her datt jeg litt ut, Skulle SVV vente med utgreiinga til  "flytebruer av denne storleiken var teknologisk klar" ?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Dersom det er noko du er usamd i, så må du gjerne fortelje kvar eg tar feil.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Roy Gravdehaug · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Nei, det var et ærlig spørsmål .  Skulle SVV vente med utgreiinga til "flytebruer av denne storleiken var teknologisk klar" ? Eller har jeg misforstått deg her ? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Dei venta då ikkje på utgreiinga! Dei gjekk vidare med planleggjinga med dette atterhaldet. Bergsøysundbrua frå 1992 var nødvendig å vidareutvikle til lenger og tøffare forhold. Men vegvesenet tok ikkje opp att den hansken då teknologien var på plass.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Dei venta då ikkje med utgreiinga! Dei gjekk vidare med planleggjinga med dette atterhaldet. Bergsøysundbrua frå 1992 var nødvendig å vidareutvikle til lenger og tøffare forhold. Men vegvesenet tok ikkje opp att den hansken då teknologien var på plass.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Arne Almaas · 2 år siden
   Et enkelt svar på overskriften . Når skal Møreaksen bygges ?  Svaret er ALDRI . 
  Går du videre Harald Espeland? Eller vil du spørre publikum ? 

  Hadde kanskje vært greit med det siste. 

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Arne Almaas Svaret er at byggingen starter i 2023.

   Hvem skal spørres? 
   Om det er slik at trafikantene i hovedsak er gjennomreisende, slik enkelte hevder, så bør de kreve at hele Norge spørres.

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Trond Magnussen · 2 år siden
  Den eneste fordelen Møreaksen (smart trekk for å gi inntrykk av at dette kommer Møre til gode ved å skifte navn fra HARAM MIDSUND AUKRA TUNNELSELSK AS) er at det gir fastboende på øyene fergefri adkomst til fastlandet. Men dette er fullt mulig å gjøre med eget prosjekt.

  Fordeler med flytebro / Romsdalsaksen:
  - tilrettelagt for myke trafikanter.
  - oversjøisk trasé a la Atlanterhavsveien.
  - ødelegger ikke Fannestranda og Molde by.
  - unngår milevis med undersjøiske tunneler.
  - unngår milevis med ettløpstunneler "på land".
  - unngår unødvendig slusing av gjennomgangstrafikken gjennom Molde by.
  - unngår unødvendig slusing av gjennomgangstrafikken gjennom tettstedet Vestnes.
  - unngår unødvendig slusing av gjennomgangstrafikken ut på Otrøya.
  - direkte trasé mellom E136, eksportveien og Lønset/Hjelset.
  - en kortere, raskere og flatere trasé gjennom fylket.
  - en rimeligere trasé gjennom fylket, dvs. sparer samfunnet for minst 5,2 milliarder.
  - erfaringsmessig vesentlig rimligere å vedlikeholde.
  - erfaringsmessig vesentlig mindre stengt.
  - en mer fremtidsrettet trasé.
  - en mer miljøvennlig trasé.
  - en sikrere trasé.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Trond Magnussen Tøv fra ende til annen!

   Trafikkproblemene i Molde er helt uavhengig av fjordkryssingen. Og Møreaksen er raskest for folk flest – de som faktisk krysser Romsdalsfjorden.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Det du sier der vet du er feil. De trafikkale utfordringene er i da en liten tidsluke om morgenen og om ettermiddagen.  Og så går trafikken noe tettere etter hvert fergeanløp.
   For å løse dette, er Tautratunnelen helt utdatert. En økonomisk ruin, både for vanlige lønnsmottakere og for vedlikeholdsutgiftene på hølet under Tautra.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ronny Osvoll · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Frem mot 2050 kommer 95% av befolkningsveksten på Sunnmøre, så Molde kommer fint unna fremtidige trafikkproblem. Eneste plassen i fylke med trafikkvekst å snakke om, er Ålesundregionen med 88% av befolkningsveksten i fylket. Det betyr også befolkningsveksten i fylket, ikke vil gi noe vekst i trafikken Ålesund - Molde. F.eks. vil Vestnes ha mindre befolkning i 2050 enn i 1998 ifølge SSB. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Ronny Osvoll · 2 år siden
  Nye Veier går inn for å gjennomgå hele prosjektet Ålesund – Molde på nytt. Ifølge Orten, har Nye Veier spart samfunnet milliarder med nye og smarte løsninger. Det gjelder selvfølgelig ikke for Møreaksen, som er unntatt enhver sunn fornuft og samfunnsøkonomisk teori.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Roy Gravdehaug · 2 år siden
   @Ronny Osvoll Nei, Nye veier har uttalt at de vil sjekke ut om trase valget står fast i departementet, så vil de starte jobben. Det svaret får de på 15 min, om det ikke er helg . 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ronny Osvoll · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Sitat fra Nye Veiers prioriteringer NTP 2022-2033
   «Nye Veier har tidligere anbefalt at strekningen E39 Ålesund–Molde burde utredes videre. Hovedbegrunnelsen for ny utredning var tredelt: 1) Måloppnåelsen fra KVU er uklar. Det er uklart for Nye Veier hvilket samfunnsmål prosjektet skal løse. 2) Rammebetingelser for prosjektet er vesentlig endret siden KVU (ny teknologi og nye målformuleringer for NTP). 3) En grundig oppgradering av dagens ferjeløsning er ikke tilstrekkelig utredet».
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Ronny Osvoll Nye Veier hadde en annen trasé for veien i Romsdalen, men de fikk smekk på fingeren og streng beskjed om å bygge langs planlagt trasé.

   På samme måte er traséen for fjordkryssingen over Romsdalsfjorden bestemt. Nye Veier trenger derfor ikke utrede oppgradering av ferjeløsing, eller andre fergeavløsningsalternativer, om de ønsker å overta.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Ronny Osvoll · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Fordelen med Nye Veier er at de ikke styres av lokale særinteresser. Selvfølgelig bør E139 gå rake veien opp Romsdalen, og ikke via Åndalsnes. Målet er vel en rask og effektiv eksportvei ut av fylket. Når det gjelder Møreaksen har ikke Nye Veier kommet med nye trasevalg. De har stilt det spørsmålet mange av oss har lurt på. Hvilke samfunnsmål prosjektet skal løse. For å spare penger har SSV kuttet ned prosjektet slik at det ikke lenger samsvarer med KVU 2011. Først var målet felles bo og arbeidsmarked. Nå er målet og knytte to arbeidsmarked tetter sammen, hva nå enn det skal bety. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Traseen er ikke valgt, får de beskjed om👍
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
  NTP blir vedtatt i Stortinget, ikke av en mindretallsregjering. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Roy Gravdehaug · 2 år siden
   @Rolf Erik Pedersen ingenting blir vedtatt av en mindretalls regjering.  den må finne støtte for et hvert forslag.  Og som du skriver NTP blir godtatt i Juni av et stort flertall i Stortinget.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 år siden
   @Roy Gravdehaug Tror nok at det er en del partier i Møre og Romsdal som ikke kommer til å like valgresultatet, om de stemmer for Tautratunnelen som fjordkryssingen. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Martin Louis Hauger · 2 år siden
  Forhåpentlig vis aldri :-)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 2 år siden
  Er Møreaksen en demokratisk løsning? Svaret er NEI!

  Møreaksen AS (Et selskap med formål å få Midsund og Aukra landfast) fikk tildelt i 2009 ledervervet og det faglige ansvaret i en komite som skulle anbefale hvilken fjordkryssing Fylkestinget skulle prioritere inn mot NTP. Alle andre fjordkryssings-alternativer ble gjennom dette enkelt manipulert vekk.

  Dette førte derfor til at det ble dannet en fylkes-politisk pressgruppe mot storting og regjering jan. 2010, og dette faktisk FØR Møreaksen ble offentlig utredet av SVVM.
  SVVM hadde samarbeidet med Møreaksen AS i 5 år før konseptet "oppskriftsmessig" ble valgt "på nytt" i 2011 (KVU 2011) og presentert for regjeringen.
  Å kalle dette for en demokratisk valgt løsning i etterkant blir derfor direkte feil. Fylkesting, regjering ble LURT av en "innhabil komite" i samarbeid med SVVM, og det er det vanskelig for flere å innrømme.

  Møreaksen kan ikke forsvares med en mernytte på 0 og 80% motstand i folket. m.fl.

  Derfor -NEI TAKK- til Møreaksen og -JA TAKK- til en utredning av Romsdalsaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Sett spaden i jorda!
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 15 minutter siden Skrot fergene
@Terje SundsbøI forutsetningene for Nasjonal transportplan 2018-2029 var det lagt til grunn 4-felts veg på hele strekningen E39 Ålesund-Molde. Prioriteringen i ...
Terje Sundsbø 22 minutter siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrHvilket regnestykke til SVV er basert på skiltet hastighet? Kom med rapporten.
Geir Ole Sætremyr 1 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøKom med rapporten frå SINTEF. Men, heile regnestykket til SVV på reisetid er basert på skilta hastighet. 
Terje Sundsbø 1 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrDu viser til egne erfaringer, jeg viser til beregninger utført av Sintef. En fartsgrense er ikke minimumshastighet.Et fornuftig utgangspunkt for ...
Geir Ole Sætremyr 2 timer siden Skrot fergene
@Terje SundsbøDette regnestykket må du spesifisere, også energibruken som biler vil bruke på omveien. Ta med i talla også den oppgitte ...
Terje Sundsbø 3 timer siden Skrot fergene
@Geir Ole SætremyrOm du tar strømforbruket på Tautratunnelen, legger til strømforbruket som bilene med fergen Vestnes-Molde vil bruke over fjordkryssingen, så vil ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse