fbpx
Annonse
Annonse
Stein Kristiansen, leder i Rødt Kristiansund
Leserinnlegg
Stein Kristiansen, leder i Rødt Kristiansund
16 juni 2021 14:00
Stein Kristiansen, Rødt. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Stein Kristiansen, Rødt. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Over mange år har Rødt Kristiansund fra sine plasser i bystyret tatt opp spørsmålet om barnetrygd i forhold til sosialhjelp og økning av satsene for sosialhjelpen. For vårt vedkommende er disse spørsmålene knyttet til å gi en håndsrekning til de minst bemidlede for å møte en tung hverdag.

Bystyret og byens befolkning har fått presentert en gjennomgang av folkehelsen, og for å sitere direkte fra denne undersøkelsen:

«Tallene for Kristiansund viser at det har blitt mange flere i aldersgruppen 0–17 år som lever i lavinntektsfamilier i perioden 2014–2018. Nærmere bestemt har denne gruppen økt med 40 personer i løpet av disse årene. Vi ser denne økningen både i fylke og landet for øvrig, og en vesentlig del av disse barna er familier med innvandrerbakgrunn. Vi vet lite om hvordan lav inntekt i familien påvirker barns helse, men studier som har fulgt samme barn over tid, viser til at barn har flere symptomer på psykiske problemer når familien har dårlig økonomi, og færre symptomer når familien har god økonomi. Det vises til at lav inntekt fører til stress i hjemmemiljøet som igjen øker nivåer av konflikt, kaos og uforutsigbarhet (Folkehelseinstituttet). Fra Ungdata undersøkelsen i Kristiansund, 2014, rapporterte flere ungdommer om psykiske plager der familien har hatt dårlig råd de siste to årene.»

Det har en prislapp å gjøre noe med dette, og Rødts spørsmål ble besvart i forbindelse med budsjettet for 2019.

Vårt utgangspunkt er å bidra til fattigdomsbekjempelsen i Kristiansund over kommunebudsjettet i en tid hvor vi har en aggressiv høyreregjering, som rent faktisk vil øke forskjellene i Norge for å gi mer av verdiskapingen i Norge til sine milliardærvenner. I kommuner hvor det nøkternt sett burde være et flertall som kunne vise klør mot høyrepolitikken, kan det pekes ut en annen retning enn å ligge flat for høyrepolitikk. Etter valget er det også å forvente at en ny regjering øker innsatsen overfor kommunene, slik at handlingsrommet for bedre velferd og fattigdomsbekjempelse blir større.

Hva det vil koste å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp i Kritiansund: Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 , behandlet i bystyret 18.6.2019. Tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget for 2018, vil dette medføre en merutgift for kommunen pålydende kr 5,2 mill. Da er det forutsatt utbetaling for 12 mnd., samme antall familier med barn og samme antall barn i barneflokken.

Kostnad ved å innføre SIFO-satser i Kristiansund: Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 i Bystyret 18.06. Tar vi utgangspunkt i utbetalingene i 2018, vil dette medføre en merkostnad for kommunen på ca. kr 2,6 millioner kroner. Samlet kostnad på årsbasis 7,8 millioner

Forslag til sak 43/21 Budsjettrevisjon 2021: SAK 43/21 – Forslag til budsjettrevisjon fra 1. juli 2021: Kostnad med å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp 2,6 millioner. Inndekning: Dekkes ved mindreavsetning til disposisjonsfond

Forslag til 43/21 Forslag til budsjettrevisjon fra 1. juli 2021: Kostnad ved å innføre SIFO-satser 1,3 millioner Inndekning: Dekkes ved mindreavsetning til disposisjonsfond

Rødt velger å utfordre Ap/Sp å bidra til kampen mot den økonomiske og politiske høyredreiningen.

Vi har handlingsrom jf. saksdokumentene:

«Avsetning til disposisjonsfond Måltallet for overskudd gjennom netto driftsresultat er 1,75 % av sum driftsinntekter. Det tilsvarer en avsetning til disposisjonsfond på drøyt 38 mill. kroner. Rådmannen foreslår å øke avsetningen til disposisjonsfond med 11,7 mill. kroner fra 19,985 mill. kroner til totalt 31,6 mill. kroner.»

Det er et spørsmål om evne til å vise solidaritet og være rakrygget mot høyrepolitikk!

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
    Ketil Strand Andersen · 1 måneder siden
    Det å dele ut penger er sjelden en god langsiktig løsning på den type problemer. Samfunnet skal definitivt stille opp for mennesker som kommer skjevt ut og ikke greier seg selv. Men man må også stille krav til den enkelte. Når man på grunn av beskyttelsesbehov har fått opphold i et annet land og ikke har kommet i orden med hensyn til utdanning, jobb og bolig, er tidspunktet neppe det rette for å skaffe seg en stor barneflokk. Og heller ikke forvente at barna skal forsørges av andre. Det første tiltaket som bør være en del av introduksjonsprogrammet er et kurs i familieplanlegging og økonomi.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 30 minutter siden Juks, maktmisbruk og korrupsjon
Møreaksen er billigere, raskere, har større samfunnsnytte enn Romsdalsaksen, og Møreaksen oppfyller målsettingen med fergefri E39 – å knytte næringslivet ...
Ketil Strand Andersen 16 timer siden Studie: Hetebølger skyldes rask global oppvarming
Stusser på dette med rask global oppvarming. I følge flere grafer for global temperatur, så er temperaturen relativt lav i ...
Vidar Hölm 19 timer siden Rødts forvrengning i sykehussaken
Det blir bare dumt at Rødt Ksu skal diskutere med SP om hvem som er best i denne saken. Alle ...
skal selvfølgelig være "flertallet i dagens Storting" :-(
Det er jo ingen sammenheng mellom det Kristiansen konkluderer med og de argumentene han nevner. Det er jo Ap og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Unøyaktig om sykehus
@Jakob SylteJeg har ikke hevdet at Ap i Kristiansund var involvert i lokaliseringen av fellessykehuset til Hjelset i 2014. Det som ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 173 comments
  • Lars Svein Valderhaug 111 comments
  • Lama Vik 37 comments
  • Jan Rune Haukvik 30 comments
  • Vidar Hölm 27 comments
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte