Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Møreaksen m /tuneller. Skjermdump av animasjon som viser de svært lange og omfattende tunellene i forbindelse med Møreakseprosjektet. Illustrasjon: Romsdalsaksen
Møreaksen m /tuneller. Skjermdump av animasjon som viser de svært lange og omfattende tunellene i forbindelse med Møreakseprosjektet. Illustrasjon: Romsdalsaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg er veldig glad for at et flertall i fylkesutvalget i Møre og Romsdal nå ber samferdselsminister/regjering om at prosessene rundt Møreaksen blir undersøkt, og at Stortinget oppfordres til å bruke Kontroll– og konstitusjonskomiteen for å ta opp saken.

Det har vært et stort folkelig engasjement og protester på Møre og Romsdals prosjekt for å oppnå fergefri E39. Det er ytterligere forsterket når det nå er kommet frem opplysninger som sår tvil om Statens vegvesen sin upartiskhet og nøytralitet. Dette er alvorlig for folks tillit til politiske beslutninger og til slike institusjoner som opptrer på vegne av staten ut i våre fylker. Vi må forvente at våre felles penger forvaltes på en samfunnsnyttig måte til beste for felleskapet.

Jeg har mitt standpunkt i denne saken, som jeg har frontet på vegne av Kristiansund Arbeiderparti, at alternativer til Møreaksen måtte utredes. Dette med bakgrunn i den kost-nytte effekten dette veiprosjektet skal ha for også den nordlige delen av fylket. Jeg var derfor noe optimistisk når Samferdselsdepartementet ba Statens vegvesen om en ytterligere utredning av prosjektet i forhold til alternativer som kunne gjøre prosjektet samfunnsmessig bedre.

Jeg støtter derfor fylkesutvalget fullt ut at de tar tak i saken. Jeg er svært glad for at mitt parti, Arbeiderpartiet, har vært en viktig bidragsyter for at forslaget ble vedtatt. Dette er et tydelig styringssignal som jeg som stortingskandidat vil følge opp i Stortinget

Av: Berit Tønnesen,
stortingskandidat for Arbeiderpartiet

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Vedr. en ny panisk hasteutredning, der SVV igjen overlatest til å holde i rattet? Hva er dette tullet med tunnel under Veøya? Er det rett og slett ett nytt febrilsk forsøk for å kamuflere svindelen som har foregått i en årekke og som nå brutalt ble avdekket i TK? Trist at dette ikke overlatest til upartiske! SVV har tydelig vist hva dei står for! Og det er alt annet enn seriøst og troverdig! Romsdalsaksen må utredes som den er tenkt. Dvs. som en oversjøisk løsning mellom Hjelvika og Lønset (ev. Hjelset), og uten SVV sitt kromspring ifbm. den forrige, paniske hasteutredningen, der en helt ny, fordyrende parallell bro over Tresfjorden ble lagt inn for å undergrave Romsdalsaksen alternativet! Her er gjennbruk ett nøkkelord som SVV bør ta innover seg! Opp mot beregning av innspart reisetid må krysningspunktene settes der MA/RA alternativene krysser hverandre. Dvs. Fremstedal (Ørskogfjellet) og Lønset (ev. Hjelset)! Ikke Molde sentrum som SVV legger opp til! MA og fortsatt ferge må også gjennomgås med blanke ark! SVV bør rett og slett fratas videre muligheter til å påvirke resultater ved en slik opprensking! Ved den forrige paniske hasteutredningen (2019), la SVV traseen helt om ifbm. kryssing av Tresfjorden. Og med det, la dei også inn en ny parallell bro til den eksisterende, forholdsvis nye Tresfjordbroen! Argumentene som ble benyttet var at dagens Tresfjordbro ikke er dimmensjonert for høy nok fart! Hva da med alle rundkjøringene på rekke og rad gjennom Molde by, med MA? Hva med alle enkeltløpstunnreene på rekke og rad, med MA? Og utover fjordkryssing spørsmålene, hva med resten av veinettet i fylket? Ble det ut fra bestillingen virkelig snudd på alle steinene for å få ned kostnadene med det oversjøiske alternativet Romsdalsaksen? Eller bestrebet SVV seg for å trenere (undergrave) dette alternativet? Hva tilsier at SVV, selv med ett eksternt konsulentfirma som tydeligvis kun skal se på noe som rett og slett er uønsket (forstå det den som vil), nå brått vil snu på alle steiner og behandle den oversjøiske løsningen annerledes enn tidligere? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Dette tøvet med tunnel under Veøy var det journalist Arild Myhre som brakte fram – han mente det ikke var grundig nok utredet. Nå vil også Terje Tovan og MuM ha tunnel der.

   Møreaksen går ikke gjennom en mengde rundkjøringer i Molde sentrum, den går i tunnel bak Molde by. Det er på tide du setter deg inn i fakta.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø At K5 alternativet ble avfeid med fire linjer ifbm. KVU2011 bør være rimelig kjent for alle og jeg antar at det også er påpekt i TK. Det unnlater ikke plikten til SVV ifbm. hasteutredningen som ble gjennomført i 2019, om å oppdatere seg på nye løsninger som i lang tid har vært skissert ifbm. Romsdalsaksen. Dvs. alternative oversjøiske løsninger både langs- og distansert fra Veøya. Og når det gjelder slusing av gjennomgangstrafikk gjennom Molde by med MA, så vil det uavhengig av om det blir som tidligere skissert med flere rundkjøringer på rekke og rad, og enkeltløps tunneller på rekke og rad, ikke kunne forsvare SVV sin unnlatenhet med å søke etter gode løsninger ifbm. flytebro alternativet Romsdalsaksen. Og slettes ikke forsøkene på å fordyre denne løsningen med parallell bro til eksisterende Tresfjordbro! Er foresten trase med MA som alternativ gjennom fylket vårt, mellom Bolsønes og retning Hjelset, nå blitt endelig avklart og spikret? Jeg antar forresten at denne strekningen også regnes som endel av Molde by? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Det er da ikke så oppsiktsvekkende at K5 alternativet raskt ble avfeid, fordi Romsdalsaksen jo er markedsført som en oversjøisk løsning. Da er en undersjøisk tunnel uønsket. Oversjøiske løsninger er jo dyrere, særlig hvis de også skal unngå Veøy.

   Hvorfor fortsetter du å late som om Møreaksen går gjennom Molde sentrum og flere rundkjøringer? Møreaksen går i tunnel bak byen. Det er opp til bystyret i Molde å avgjøre traseen øst for Molde, og de synes aldri å enes om en løsning. SVV har tidligere antydet å fortsette Møreaksen i tunnel helt fram til flyplassen på Årø. Traseen fra Årø til Hjelset er spikret, og veiarbeidet er allerede i gang.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Uavhengig av meningsforskjeller, så ser det nå ut som om den ene etter den andre av politikerne begynner å innse at det eneste fornuftige her er å få gjennomført en uhildet, fullstendig gjennomgang av tidligere prosesser ifbm. SVV/MA.  Der man videre, med blanke ark, sørger for en uhildet og fullverdig utredning av både MA, RA og fortsatt ferge som alternativ.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Det var ei viktig avsløring Arild Myhre brakte om at Statens vegvesen Midt i Molde oversåg eit råd frå ein tilsett ved avd. Vest om å inkludere ein rimelegare undersjøisk trasé forbi Veøya i Romsdalsaksen sine alternativ. Men berre å rekne på kostnadar til denne tunnelen løyser ingen ting! Dette er vegvesenet sin måte å prøve å kome unna jukset på! Det er då langt meir enn manglande utgreiing av tunnelen som er problemet! Det er også juksa grovt med kostnadane på andre måtar! Eg garanterer at konklusjonen til vegvesenet vil bli at endringane i kostnadane med tunnel ikkje vil utgjere så mykje som 6 mrd, og at dei dermed fortset som før med Møreaksen! Derfor må ein ny instans gå igjennom denne saka fra a til å!
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Sjølv om tunnell under Veøya no vert kostnadsrekna, og sikkert billigare enn veg over Veøya, vil det likevel ikkje rokke ved trasévalet. Møreaksen er alternativet med desidert størst nytte og trafikkgrunnlag
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ansgar Dypbukt 12 timer siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 7 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 7 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 8 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 8 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse