Annonse
Annonse
Arne Almås
Ytring
28 januar 2022 09:12
Del på Facebook
Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Arkivfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 26. januar ble organisasjonen SUNNMØRE PÅ RETT VEI, stiftet i Ålesund. En organisasjon bestående av erfarne folk inne næringslivet på Sunnmøre, godt ispedd med tidligere og nåværende politikere. Alle med samme ønske og formål. FÅ SUNNMØRE PÅ RETT VEI.

Bakgrunnen for etableringen er like enkel som innlysende. Sunnmøre med over halvparten av fylkets befolkning er blitt avspist med «knapper og glansbilder», når det gjelder kommende bevilgninger i Nasjonal transportplan.

Stoltenberg 2 regjeringens flaggskip innen samferdsel, «fergefri E39» er blitt en elefant, som stadig vokser seg større og spiser mer og mer av fellesskapet midler. Spesielt etter at en borgerlig regjering i 8 år har «flesket på» med det ene svadaprosjektet etter det andre godt hjulpet av Veivesenet. - Dette uten å tenke på at de eksisterende veiene, også trenger omsorg og kjærlighet. - Ikke minste midler til vedlikehold.

Farsen E39

Planleggingen og byggingen av E39 gjennom fylket er blitt en farse, av stort format og en tragedie for det meste av fylket. Mens hovedpulsåren gjennom Sunnmøre, som er strekningen Vegsund- Breivika med en døgntrafikk på rundt 30 tusen, er skjøvet ut på «de evige jaktmarker», jobber Veivesenet i region midt på Molde febrilsk med å overbevise Sunnmøringene at de trenger 4 felts vei fra Ørskogfjellet til Molde. Det saliggjørende «Point of no return», århundrets satsing på samferdsel, må forkynnes til hele fylket. Spada må i jorda fortere enn fy.

For det er på Molde det skal skje i fremtid. På fylkeshuset i Molde er ikke fylkesstatistikken fullt så positiv. Den sier at den fremtidige befolkningsveksten, i all hovedsak skal skje i Ålesundregionen. Hva er da logikken i å bygge 4 felts veier fra Ørskogfjellet mot Molde?

annonse

Tragedien E136

Dersom planleggingen og prioriteringene for E39 er blitt en farse. Så er Eksportveien E136 blitt en tragedie. Navnet eksportveien kom vel en gang på 1900 tallet. Men veiens opprinnelse går tilbake til rundt 1869, hvor fiskehandlerne i Ålesund ønsket en vei over land for å kunne bringe fersk fisk til Østlandet. I løpet av de siste 150 årene har dette blitt etablert som hovedåren for trafikk inn og ut av fylket. Den starter i sentrum av Ålesund og møter E6 på Dombås.

Huskestuen

De siste 2–3 årene har planleggingen og prioriteringene av Europaveiene i fylket vært ei sann «Huskestue». Så ille at flere sentrale politikere har blitt forsøk gransket grunnet sin nærhet til sentrale beslutningsprosesser. Faktisk en trussel mot demokratiet. La det være sin sak. Verden er blitt tøffer og verre kommer det til å bli. Ingen er blitt straffet eller dømt.
Men det er blitt innført nye normer for hva som er god politikk og samarbeidsånd. Ordet «influenser» var tidligere et begrep blant unge ny-voksne. Nå er det blitt et begrep blant politikere i alle aldrer. Noe også vår gruppe kommer til å bruke som middel.

Gruppens formål

Er å bidra som influensere på en ærlig, redelig og faktabasert måte, med å opplyse landets stortingsrepresentanter, Statens veivesen, fylkestingsmedlemmer og velgerne for øvrig om at;

Utbedringer og bygging av veier inn/ut av fylket og mellom fjordkryssingene, må prioriteres nå og lenge før fjordkryssingene. Så får fremtidens ungdom og nye generasjoner selv avgjøre om de ønsker å belaste kloden, deres økonomi, statsbudsjettet med kostbare fjordkryssinger.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  SVV og Co har trenert Eksportveien i mer enn 30 år! Til og med Smp innser det nå!
  Og til og med de argeste Møreaksen tilhengeren har måttet krype til korset og innrømme at den fergefrie strekningen ifbm. kryssing av Romsdalsfjorden/Moldefjorden er definert som strekningen mellom Ålesund og Bergsøy!

  Gåter/quiz

  Gåte 1:
  Møreaksen er mellom Vik og Julbøen
  Romsdalsaksen er mellom Hjelvika og Lønset, ev. Hjelset.
  Hvilken av stedene under ligger nærmest Hjelset?

  Julbøen?
  Eller
  Lønset, ev. Hjelset?

  Gåte 2:
  Krysningspunktene der videre vei til/fra Møreaksen og Romsdalsaksen møtes/skiller lag, er Fremstedal i ene enden og Lønset ev. Hjelset i den andre enden.

  Tegn en rett linje mellom Fremstedal og Lønset, ev. Hjelset.
  Tegn en buet linje, både vertikalt og horisontalt, mellom Fremstedal og Lønset, ev. Hjelset
  Hvilken av disse to linjene blir kortest?

  Den rette linjen?
  Eller
  Den buede linjen?

  Gåte 3:
  Møreaksen lander på Julbøen (Molde vest)
  Romsdalsaksen lander på Lønset, ev. Hjelset (Molde øst)
  Flyplassen ligger øst for Molde sentrum
  Det nye sykehuset plasseres øst for Molde sentrum. dvs. på Hjelset
  Størstedelen av industrien i Molde ligger øst for Molde sentrum
  For å kjøre til Bergsøy er det naturlig å svinge retning øst for Molde sentrum når man kjører av fergen i Molde.
  Kun en minimal del av fergetrafikken til/fra Vestnes-Molde fergen skal vest for fergekaien i Molde.

  Hvilken av alternative fjordkryssinger knyttes tettest opp mot overnevnte/Molde øst og samtidig er den korteste og mest fremtidsrettede løsning som trase mellom Ålesund og Bergsøy?

  Tunneltraseen og omveien Møreaksen, en trase mellom Vik og Julbøen?
  Eller
  Flytebroalternativet Romsdalsaksen, en trase mellom Hjelvika og Lønset, ev Hjelset?

  Gåte 4:
  Hvilken av alternativene krysser Romsdalsfjorden/Moldefjorden/Fannefjorden

  Møreaksen?
  Eller
  Romsdalsaksen?

  Gåte 5:
  Er det Romsdalsfjorden/ Moldefjorden/Fannefjorden som er naturlig å krysse ifbm. strekningen melllom Ålesund og Bergsøy?
  Eller
  Er det Midfjorden og Julsundet som er naturlig å krysse på strekningen melllom Ålesund og Bergsøy?

  Gåte 6:
  Hvilken av de fergefrie fjordkryssingsalternativene kan benyttes av myke trafikanter?

  Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
  Eller
  Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

  Gåte 7:
  Hvilen av de fergefrie fjordkryssingsalternativene belaster Molde by og Fannestranda minst og er mest fremtidsrettet?

  Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
  Eller
  Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

  Gåte 8:
  Hvilken av de fergefrie fjordkryssingsalternativene har lengst felles trase med Eksportveien?

  Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
  Eller
  Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

  Gåte 9:
  Hva er ÅDT forkortelse for (her kan mer en ett svar være riktig)?

  ÅDT er forkortelse for at Ålesund og Den viktige Trafikken til/fra fylket ifbm. eksportveien må prioriteres fremfor oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen!

  ÅDT en forkortelse for SVV sine 30 år gamle planer opp mot å prioritere Møreaksen med en firefelts veistubbe mellom Vik i Tomrefjord og Julbøen, fremfor den viktige Eksportveien!

  ÅDT er et gjennomsnittstall for trafikken i løpet av et døgn regnet gjennom hele året. Dvs årsdøgntrafikk.

  Gåte 10:
  ÅDT Otrøya-Molde er på ca 4-500. Hvilke alternativ under er korrekt (her kan mer en ett svar være riktig)?

  Strekningen Blindheimstunnellen og Moa har en ÅDT på opp mot 30000.

  Fergen Vestnes - Molde har en ÅDT på ca 2300

  Otrøya-Molde har en ÅDT på 4-500 og har ett skrikende behov for 2 stk firefelts fastlandsforbindelser for å ta unna trafikken. Dvs. En mot Julbøen og en mot Vik i Tomrefjord.

  Otrøya og Gossen (Aukra) kunne klart seg med en vesentlig enklere, lokal fastlandsforbindelse.

  Bruk gjerne kart som hjelpemiddel. Det godtas som ikke fjusk 😅

  En Møreakse tilhenger vil nok uansett svare stikk motsatt av det folk flest i fylket vil svare, men kjør på ;)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du bløffer når du hevder at SMP mener at SVV har trenert Eksportvegen E136 i over 30 år. I din referanse står det: «Problemet er mangel på vedtatte, helhetlige planer.» Og det er kommunene som er ansvarlige for å vedta disse reguleringsplanene. Det er altså ikke SVV som har trenert, ifølge SMP.

   Gåte 1: Hvor stor del av trafikken fra Fremstedal går til Hjelset?

   Gåte 2: Hvordan er disse linjene/kurvene relevante i forhold til faktisk trasé, og hvor skal flertallet av de reisende?

   Gåte 3: Hvilken trasé er kortest for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden, og hvor stor andel av trafikken reiser hele strekningen fra Ålesund til Bergsøya?

   Gåte 4: Hvilket av alternativene krysser ikke Romsdalsfjorden, og hvilket alternativ tilfredsstiller formålet med fergefri E39 – å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen?

   Gåte 5: Er det naturlig å krysse Romsdalsfjorden slik at flertallet som faktisk krysser fjorden får raskest trasé?

   Gåte 6: Hvilket alternativ er urealistisk: Møreaksen med undersjøisk tunnel eller Romsdalsaksen med flytebroer som ikke tilfredsstiller krav til seilingshøyde?

   Gåte 7: Hvilket alternativ belaster trafikken i Molde mest: Møreaksen med trafikken i tunnel bak byen, eller Romsdalsaksen der trafikken kommer i en omvei østfra og i dagen gjennom byen?

   Gåte 8: Hvilket alternativ har størst politisk oppslutning i Stortingsvalget?


 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Det blir hevdet over 30 års planlegging ifbm. omveien og tunneltraseen Møreaksen, en trase ned mot Tomrefjord fra Ørskogfjeller, under Midfjorden og ut på Otrøya, tilbake over Julsundet, og det stort sett kun for å sluse gjennomgangstrafikken i en uforståelig omvei og rett gjennom Molde by/Moldes bypakke! Hva i all verden har SVV Midt holdt på med i alle disse årene sett opp mot det skrikende behovet for en oppgradering/ny trase for Eksportveien? Er en slik åpenbar trenering fra SVV Midt sin side av Eksportveien virkelig akseptabelt?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du farer kun med løgn – gjennomgangstrafikken utgjør bare 25% av trafikken som krysser Romsdalsfjorden. For resten av trafikantene er Møreaksen raskeste trasé.

   SVV har utredet Eksportveien, og disse plenene overføres nå til Nye Veier. Det er ingen trenering: «Vi har ikke sittet på hælene siden vi fikk overført E136 fra Statens vegvesen. Vi setter maksfart på å rigge intern prosjektorganisasjon og har engasjert rådgivere som skal se på strekningene i Romsdalen, sier strategidirektør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier.» 

   https://www.rbnett.no/nyheter/2022/01/28/%E2%80%93-Vi-setter-maksfart-25087101.ece


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø
   SVV og Co har trenert Eksportveien i mer enn 30 år! Til og med Smp innser det nå!
   Og til og med de argeste Møreaksen tilhengeren har måttet krype til korset og innrømme at den fergefrie strekningen ifbm. kryssing av Romsdalsfjorden/Moldefjorden er definert som strekningen mellom Ålesund og Bergsøy!

   Gåter/quiz

   Gåte 1:
   Møreaksen er mellom Vik og Julbøen
   Romsdalsaksen er mellom Hjelvika og Lønset, ev. Hjelset.
   Hvilken av stedene under ligger nærmest Hjelset?

   Julbøen?
   Eller
   Lønset, ev. Hjelset?

   Gåte 2:
   Krysningspunktene der videre vei til/fra Møreaksen og Romsdalsaksen møtes/skiller lag, er Fremstedal i ene enden og Lønset ev. Hjelset i den andre enden.

   Tegn en rett linje mellom Fremstedal og Lønset, ev. Hjelset.
   Tegn en buet linje, både vertikalt og horisontalt, mellom Fremstedal og Lønset, ev. Hjelset
   Hvilken av disse to linjene blir kortest?

   Den rette linjen?
   Eller
   Den buede linjen?

   Gåte 3:
   Møreaksen lander på Julbøen (Molde vest)
   Romsdalsaksen lander på Lønset, ev. Hjelset (Molde øst)
   Flyplassen ligger øst for Molde sentrum
   Det nye sykehuset plasseres øst for Molde sentrum. dvs. på Hjelset
   Størstedelen av industrien i Molde ligger øst for Molde sentrum
   For å kjøre til Bergsøy er det naturlig å svinge retning øst for Molde sentrum når man kjører av fergen i Molde.
   Kun en minimal del av fergetrafikken til/fra Vestnes-Molde fergen skal vest for fergekaien i Molde.

   Hvilken av alternative fjordkryssinger knyttes tettest opp mot overnevnte/Molde øst og samtidig er den korteste og mest fremtidsrettede løsning som trase mellom Ålesund og Bergsøy?

   Tunneltraseen og omveien Møreaksen, en trase mellom Vik og Julbøen?
   Eller
   Flytebroalternativet Romsdalsaksen, en trase mellom Hjelvika og Lønset, ev Hjelset?

   Gåte 4:
   Hvilken av alternativene krysser Romsdalsfjorden/Moldefjorden/Fannefjorden

   Møreaksen?
   Eller
   Romsdalsaksen?

   Gåte 5:
   Er det Romsdalsfjorden/ Moldefjorden/Fannefjorden som er naturlig å krysse ifbm. strekningen melllom Ålesund og Bergsøy?
   Eller
   Er det Midfjorden og Julsundet som er naturlig å krysse på strekningen melllom Ålesund og Bergsøy?

   Gåte 6:
   Hvilken av de fergefrie fjordkryssingsalternativene kan benyttes av myke trafikanter?

   Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
   Eller
   Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

   Gåte 7:
   Hvilen av de fergefrie fjordkryssingsalternativene belaster Molde by og Fannestranda minst og er mest fremtidsrettet?

   Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
   Eller
   Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

   Gåte 8:
   Hvilken av de fergefrie fjordkryssingsalternativene har lengst felles trase med Eksportveien?

   Tunneltrassen og omveien Møreaksen?
   Eller
   Flytebro alternativet Romsdalsaksen?

   Gåte 9:
   Hva er ÅDT forkortelse for (her kan mer en ett svar være riktig)?

   ÅDT er forkortelse for at Ålesund og Den viktige Trafikken til/fra fylket ifbm. eksportveien må prioriteres fremfor oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen!

   ÅDT en forkortelse for SVV sine 30 år gamle planer opp mot å prioritere Møreaksen med en firefelts veistubbe mellom Vik i Tomrefjord og Julbøen, fremfor den viktige Eksportveien!

   ÅDT er et gjennomsnittstall for trafikken i løpet av et døgn regnet gjennom hele året. Dvs årsdøgntrafikk.

   Gåte 10:
   ÅDT Otrøya-Molde er på ca 4-500. Hvilke alternativ under er korrekt (her kan mer en ett svar være riktig)?

   Strekningen Blindheimstunnellen og Moa har en ÅDT på opp mot 30000.

   Fergen Vestnes - Molde har en ÅDT på ca 2300

   Otrøya-Molde har en ÅDT på 4-500 og har ett skrikende behov for 2 stk firefelts fastlandsforbindelser for å ta unna trafikken. Dvs. En mot Julbøen og en mot Vik i Tomrefjord.

   Otrøya og Gossen (Aukra) kunne klart seg med en vesentlig enklere, lokal fastlandsforbindelse.

   Bruk gjerne kart som hjelpemiddel. Det godtas som ikke fjusk 😅

   En Møreakse tilhenger vil nok uansett svare stikk motsatt av det folk flest i fylket vil svare, men kjør på ;)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Det blir av enkelte hevdet oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen (MA) i 2023? Men stemmer virkelig det da? Joda, det stemmer nok for fyllingen/lokalveien mellom Otrøya og Gossen (Aukra). Og det er nok både fornuftig og vel fortjent! Men det er faktisk ikke som daglig leder i Møreaksen AS repeterende prøver å fremstille det som! Ingenting er så langt bevilget i NTP opp mot oppstart av to stk firefelts fastlandsforbindelser til Otrøya. Og heldigvis for det. En enklere, lokal løsning mot Molde bør i så måte være ett fullgodt alternativ med en ÅDT på ca 4-500 mellom Otrøya og Molde. Som en sammenligning så har Blindheimstunnellen mot Moa en ÅDT på opp mot 30000! Og her er det ikke fire felts vei!

  Sunnmøringene har nå på alvor begynt å våkne. Ref. gruppen "Sunnmøre på rett vei". Nordmøre har også vært tydelige. Tar man med de andre gruppene med opphav i Romsdal, dvs. "ikke ødelegg Fannestranda", "Nei til Møreaksen gjennom Vestnes", "Romsdalsaksen (Sekkfast)", "Folkeaksjonen MuM (Møre uten Møreaksen)", samt Nordstat undersøkelsen der over 4000 personer i M&R ble spurd og der tunneltraseen og omveien MA kom definitivt dårligst ut, gjennspeiler dette også flere tidligere meningsmålinger i avisene i fylket vårt! Tunneltraseen og omveien MA er rett og slett uønsket av folk flest både på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre! At daglig leder i Møreaksen AS nå, nærmest i panikk stadig gjenntar seg selv vedr. oppstart av tunnel og omveien MA, viser bare i grunn at panikken har tatt grep. Hvis dette var fakta kunne jo han jo elegant bare lent seg tilbake og slappet helt av. Men slik er det ikke! Nå ser det faktisk ut som om tiden endelig har innhentet dette fordyrende og bakstreberske steinalder prosjektet! En hovedåre bør fremdes være en hovedåre. Og så lenge SVV Midt åpenbart ikke har gjort jobben sin, må all fokus nå rettes mot Eksportveien. Så kan heller effektive lokal veier løse lokale utfordringer! Også i fremtiden!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Det er et uomtvistelig faktum at på de fleste hovedårer så utgjør lokaltrafikken størstedelen av trafikken på de fleste delstrekningene. For Møreaksen er det bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som også krysser Gjemnessundbrua. Møreaksen er raskeste trasé for flertallet, dvs. lokaltrafikken. Ved fergeavløsningsprosjekter så er det også lokaltrafikken som blomstrer svært kraftig opp når fergene forsvinner.

   For store veiprosjekter så bygges de stykkevis og delt. Det gjelder både Eksportveien E136 og Møreaksen E39. Da er det naturlig at de strekningene som er ferdig regulert bygges først.

   Ved høstens stortingsvalg stemte over 62% av velgerne på partier som ønsker Møreaksen. Det er velgerne som styrer et demokrati, ikke små lokale protestgrupper.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Du vrir, vender og omgår fakta. Strekningen er definert mellom Ålesund og Bergsøy. De absolutt ferreste som skal til/fra Vestnes-Molde fergen skal fra/til Molde vest. Møreaksen er mellom Vik i Tomrefjorden, Otrøya og Julbøen! Altså Molde vest. Romsdalaksen er mellom Hjelvika og Lønset, ev. Hjelset. Altså øst for Molde sentrum. Flyplassen, det nye sykehuset på Hjelset, størstedelen av industrien mm. er øst for Molde sentrum. Romsdalsaksen knyttes dermed uomtvistelig tettest opp mot både flyplassen, det nye sykehuset, industrien og er samtidig det korteste alternativet mellom Ålesund og Bergsøy. Alle som kaster ett lite blikk på ett kart vil innse det!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Å stirre på et kart gir ikke innsyn i trafikkstrømmene, selv om du tror at klarsynet da slår ned. Fakta er langt fra slik du hevder.

   Her et lite utdrag fra Svein Solbjørg i papirutgaven av RB 08.06.2021:

   «Det ser framleis ut til at mange personar trur at svært mykje av trafikken med ferjene Molde-Vestnes er gjennomgangstrafikk, men:

   -Om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.

   -Om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

   Når eit ferjesamband blir erstatta av fast vegsamband, vil ein første året etter opninga få ein nyskapt trafikk i tillegg til den overførte ferjetrafikken.

   Den nyskapte trafikken er dessutan «kortreist». Ein vil derfor neppe merke særleg trafikkauke på E39 over Fursetfjellet når Møreaksen er opna for trafikk.

   Romsdalsaksen

   Då avstanden mellom Molde-området og Ålesundsområdet blir 17-20 km lengre ved Romsdalsaksen enn ved Møreaksen, blir det ein god del mindre nyskapt trafikk.

   -Trafikken over flytebrua sør for Sekken vil vere samansett av overført trafikk frå ferja Molde-Vestnes, nyskapt trafikk mellom Molde- og Ålesundsområdet, overført trafikk frå ferjene Sølsnes-Åfarnes og nyskapt trafikk mellom Molde- og Åndalsnesområdet, totalt kanskje 4200-4500 kjt. med bompengar.

   -Om lag 65 % av trafikken over denne flytebrua skal frå Lønset og vestover mot byen, Hustadvika kommune osv. Meirtrafikk på E39 Lønset-Årø kan derfor bli minst 3000 kjt.. Dagens trafikk ved Røbekk er ca. 5800 kjt.. (I tillegg kjem auka trafikk pga. nytt sjukehus på Hjelset)»

    


 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  At omveien og tunneltraseen MA nå tydelig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, er på lik linje med det meste av salgsargumentene for denne fordyrende firefelts stubben, tydelig og gjentatte ganger blitt avkledd og parkert!

  Ris til egen bak? Skal tro om SVV og Co ville vært mer tjent med ærlighet, åpenhet og ikke minst ryddige prosesser ifbm. alternativene til fergefri fjordkryssing?

  Slik SVV og Co har kjørt frem omveien og tunneltraseen MA som det "eneste' alternativet i sine tydelige riggede prosesser, er fylket nå mye mer tjent med fortsatt ferge, der at videre fokus nå rettes mot en storsatsing på veiene mellom fergene, samt inn/ut av fylket vårt!

  Var det noen som nevnte "gryteklar" for en del år siden?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy  Så var det dette med fakta igjen. Det har aldri vært planen å bygge hele Møreaksen fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde samtidig med alt på en gang. Det har altså hele tiden vært snakk om stykkevis og delt.

   Alternativet Romsdalsaksen med flytebroer er ikke et realistisk alternativ: 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111172-urealistisk-med-bruer-over-romsdalsfjorden

   Alle strekninger med ferdige reguleringsplaner er «gryteklare» på Møreaksen. Det er kun Ålesund kommune som somler med sine reguleringsplaner – derfor er det logisk at disse strekningene kommer sist.

   Fortsatt ferge er ikke et godt alternativ. Fergetilhengerne underslår også at ferge i prinsippet er en bomvei, som i utgangspunktet er stengt. Den er kun åpen noen få minutter 2–3 ganger i timen, i beste fall. Når den er åpen er hastigheten svært begrenset. Det er ikke alltid at alle som venter slipper igjennom, og må stå over til neste åpning. Mens en bomvei blir gratis når bompengeperioden er over, kreves fergebillettene på fjordkryssinger til evig tid. I økonomiske innstramningstider er fergene blant de første som får rutereduksjoner, og økte priser. 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Fakta? Forholder du deg, som "blind" MA tilhenger til fakta, der du repeterende kjører på med MA "propaganda"? Informasjon som du repeterer igjen og igjen og som gjentatte ganger er blitt avdekket og parkert som direkte misledende- og feil! Og hvis du lurer, så finner du svar med å bla tilbake i historikken! Det gjelder både bløffen vedr. felles bo- og arbeids marked, bløffen med kost- nytte effekter, bløffen med at MA er hele veien mellom Ålesund og Molde når det har passet seg best og kun Vik-Julbøen når det har passet seg best. Bløffen med at MA er kortest, bløffen om oppstart av MA i 2023 osv. Og slik kan man ramse opp den ene etter andre bløffen ifbm. omveien og tunneltraseen MA. Som for øvrig skulle være det korteste og rimeligste fergefrie fjordkryssingsalternativet mellom Ålesund og Bergsøy! Ikke to firefelts fastlandsforbindelser for Otrøya, med en ÅDT på 4-500! Nå er det på tide å dra på håndbrekket! Og SVV & Co må gjerne se seg selv nærmere etter i sømmene vedr. hvorfor! Det gjelder du også!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Det er ingen bløff at Møreaksen er kortere enn Romsdalsaksen for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden. Bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua. Når det gjelder arbeidsmarkedet, så kan du lese denne: https://ksu.no/artikler/ksu-no/111098-ny-rapport-bekrefter-tidligere-utredninger-om-kryssing-av-romsdalsfjorden

   Det du kaller tilbakevisninger er ren bløff: 
   https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

   Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:
   Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

   Formålet med fergefri E39 er ifølge samferdselsminister Kleppa (2010) å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Dette er ikke det samme som korteste vei. Igjen er det du som farer med bløff.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Huff! Har du sett på kartet vedr. strekningen mellom Ålesund og Bergsøy? SVV og Co sin omvei mellom Fremstedal, Vik i Tomrefjord, Otrøya og Julbøen er rett og slett uønsket av folk flest i fylket. SVV Midt og Co sin trenering av Romsdalsaksen og rigging ifbm. omveien og tunneltraseen Møreaksen har gjort at SVV og Co ikke kan brukes som troverdig argumentasjon lenger. Ref. KVU2011, den paniske hasteutredningen i 2019 med å fiktivt legge inn en ekstra bro over Tresfjorden, kun for å undergrave Romsdalsaksen som alternativ, og nå med sitt siste krumspring, der det legges inn en uønsket og uforståelig undersjøisk tunnell ifnm. flytebro alternativet! Enda en gang hoster SVV opp uforståelige, dårlige og fordyrende alternativ ifbm. flytebro alternativet Romsdalsaksen! Og sett fra utsiden, kun for å enda en gang å undergrave flytebro alternativet Romsdalsaksen som alternativ! Bukken har fått passe på havresekken alt for lenge! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje G. Finnøy Du må være utrolig naiv som tror at klarsynet slår ned ved å stirre på et kart. Har du glemt trafikantene – hvor er det de reisende skal? For flertallet er Møreaksen raskeste trasé for de som krysser Romsdalsfjorden.

   For Romsdalsaksen så vil trafikken over Tresfjordbrua gjelde både E136 som i dag, og i tillegg E36. Dette er broen ikke dimensjonert for, derfor er en ekstra bro nødvendig.

   Det var etter eksternt påtrykk at det enda en gang ble utredet tunnel på Romsdalsaksen. Har du glemt at SVV fikk kritikk for å ikke ha utført nye analyser med undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen? Dette alternativet er ikke fordyrende, det gjør Romsdalsaksen billigere. Og det fjerner problemet med mangelfull seilingshøyde for flytebroene. Men det gjør at Romsdalsaksen ikke lenger er et oversjøisk alternativ, og derfor uønsket hos tilhengerne av Romsdalsaksen.


 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Så var det dette med fakta da. Her fra ordfører Neergaard i Kristiansund: https://www.tk.no/ordforer-og-ap-leder-ja-til-more-og-romsdal/o/5-51-1088532

  «Investering vei siste 10 år (Rassikringsprosjekt ikke tatt med da de hovedsakelig finansieres av stat).
  Her har 20% av midlene gått til Nordmøre, 24 % til Romsdal og 56% til Sunnmøre (Inkl Nordøyvegen)»

  Eller skal ikke fylkeskommunale investeringer telle med?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg henviser til faglige analyser – ikke til egne synsinger og et omtrentlig blikk på et kart. Det du kaller tilbakevisninger er ren bløff: 
   https://www.tk.no/romsdalsaksen-ikke-best-pa-alt/o/5-51-1072556

   Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

   · Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

   · Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

   · Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

   · Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

   Formålet med fergefri E39 er ifølge samferdselsminister Kleppa (2010) å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Dette er ikke det samme som korteste vei.

   Du ser på et kart, og ignorerer trafikantene:
   -Om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.
   -Om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

   Over 62% av velgerne i M&R stemte ved Stortingsvalget på partier som ØNSKER Møreaksen. I et demokrati er det de valgte politikerne som styrer, ikke små lokale pressgrupper.

   Det er ikke jeg som uttaler meg om flytebroer – jeg viser bare til utredningene. Alternativet Romsdalsaksen med flytebroer er ikke et realistisk alternativ: 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111172-urealistisk-med-bruer-over-romsdalsfjorden

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Typisk mangelfull, misledende og også direkte feil informasjon fra MA tilhengere gjentas stadig! Og når det gjentagende vises til en "halv" trafikktelling av fergetrafikken Vestnes-Molde, føyer det seg dessverre inn i rekken av direkte misledende og feil informasjon fra den kanten. Dette gjelder her for trafikk tellinger, men det samme gjelder opp mot tidligere innsolgte kost/nytte effekter og felles bo- og arb. marked (Ålesund-Molde). At alt dette gjentatte ganger er blitt avkledd og parkert som misledende og direkte feil, evner enkelte ihuga MA tilhengere dessverre ikke å ta innover seg!

  Og når det stadig vises til en trafikktelling der det hevdes:

  At om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.

  At om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

  Så må man nesten følge opp med å spørre seg om hva dette egentlig forteller!

  For her fremkommer det overhode ingenting om hvor mange kjt. som skal gjennom Molde sentrum/ Molde vest.

  Med andre ord så underbygger denne "halve" målingen like godt andre tilsvarende tellinger/målinger som er foretatt, der bare en mindre del skal til/fra Molde vest! Der opp mot 80% av trafikken skal til/fra området øst for Molde sentrum!

  Romsdalsaksen som vil "lande" på Lønset, ev Hjelset, dvs. Molde øst, vil både være den korteste, flateste og desidert beste traseen mellom Ålesund og Bergsøy. Dvs. ca en halv mil kortere enn MA og samtidig best opp mot all trafikken som skal øst for området mellom Molde sentrum og Gjemnessundbrua! At både flyplassen, det nye sykehuset (Hjelset) og hovedtyngden av industrien ligger øst for Molde sentrum styrker også Romsdalsaksen som det beste alternativet. I tillegg så vil Romsdalsaksen ha felles trase med Eksportveien hele strekningen mellom Ålesund og Hjelvika. Med andre ord en vinn, vinn situasjon! Det kan rett og slett ikke være tvil om at Romsdalsaksen er det beste alternativet til fergefri fjordkryssing, og det uansett hvor mye enkelte klarer å vri og vende på fakta! Spesielt sett opp mot at Møreaksen er mellom Vik i Tomrefjord, via Otrøya og "lander" på. Julbøen! Altså så distansert fra Molde øst som nesten overhode mulig!

  Hvordan enkelte ihuga MA tilhengere klarer å få til at Julbøen er nærmest Molde øst, og at en tydelig omvei, dvs. en både horisontalt og vertikalt omvei, er kortest, fremstår som en gåte for de aller fleste! Og det forteller i grunn ene og alene sitt! 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 1 år siden
  Det er nesten slik at enkelte MA forkjempere klarer å overbevise.

  Det er nesten slik at man kan tro at den ca halv mil kortere Romsdalsalsen nå er lengre enn den ca en halv mil lengre omveien og tunneltraseen Møreaksen.

  Det er nesten slik at man kan tro at alle skal til Rådhuset i Molde.

  Det er nesten slik at man kan tro at alle veier bør legges i tunnel.

  Det er nesten slik at man kan tro at el biler lader i motbakker.

  Det er nesten slik at man kan tro at det blir supert for myke trafikanter 350 meter under havflaten med omveien og tunnel traseen Møreaksen.

  Det er nesten slik at man kan tro at enkelte MA forkjempere vet best opp mot Norstat sin spørreundersøkelse, der over 4000 personer tar feil etter enkelte MA forkjempere sin mening.

  Det er nesten slik at man kan tro at det er behov for to stk firefelts fastlandsforbindelser til Otrøya for å kunne ta unna en ÅDT på 4-500.

  Det er nesten slik at man kan tro Eksportveien ikke er den viktigste hovedåren inn/ut av fylket.

  Det er nesten slik at man kan tro at enkelte MA forkjempere vet best om flytebroer og offshore installasoner.

  Det er nesten slik at man glemmer at vi bor i ett fylke der ingeniør miljøet med stor kompetansebredde mer enn gjerne tar utfordringer på strak arm. Men der igjen, dette vet enkelte MA forkjempere bedre. Flytebroer er vist ikke mulig å få til iflg. det enkelte MA forkjempere hevder hardnakket

  Det er nesten slik at man kan tro at den retteste og flateste traseen mellom Ålesund og Bergsøy går fra Ålesund, opp på Ørskogfjellet, fra Ørskogfjellet, tilbake og ned til Tomrefjord, videre ut på Nerås, under Midfjorden, ut på Otrøya, tilbake over Julsundet, langs hele Fannefjorden til Hjelset og videre derfra til Bergsøy, dvs. rett gjennom Molde by/Moldes bypakke.

  Det er nesten slik at man kan tro at folk flest ønsker seg lange og dype undersjøiske tunneller, 350m under havoverflaten fremfor veier oppe i dagen.

  Enkekte MA forkjempere imponerer stort med sin overbevisningsevne, der dei tydeligvis vet best om alt.

  Litt til nå, så kan det fort bli at folk flest i fylket begynner å tro at omveien og tunnel traseen Møreaksen faktisk er den beste og mest fremtidsrettede løsningen for både gjennomgangstrafikken og trafikken ifbm. Eksportveien ;)

 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Jan Ove Skutvik · 1 år siden
  Fonuft pleier ikke alltid å seire, men la oss iallefall håpe at dette er initiativet som får vektskåla til å tipp mot «fornuft» i veikampen her i fylket! …. Godt skrevet Arne! 👍👍🤗
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lama Vik 1 måneder siden Aksekamper i valgkampen
Kva meiner du her, Hofset? "Frykten er at SVV fortsatt forsøker å skjule sannheten når den lovpålagte KS2-kontrollen gjennomføres ved avslutning ...
Lama Vik 1 måneder siden Mulighetenes akse – Romsdalsaksen!
Kva med eit kompromiss, Hofset? Vi bygger Møreaksen konvensjonelt, og så blir Langfjordsambandet pilot for senketunnell? Då er vi kvitt ...
jon ingar eik 1 måneder siden Ei fylkeskommune i «sus og i dus»
Begynn med og flytte ut den politiske kameraderi bedriften Statens Veivesen ut i fra Molde, kanskje helt ut av Fylket,  ...
Terje Sundsbø 1 måneder siden Hemmelighold og bortforklaringer fra SVV
@Rolf Erik PedersenMed gratis ferger vil fergeavløsningsmidlene for Møreaksen øke, og bompengene minke.En rabattert billett på ferga mellom Molde og Vestnes koster ...
Rolf Erik Pedersen 1 måneder siden Hemmelighold og bortforklaringer fra SVV
@Terje SundsbøTror vi må forholde oss til realiteten at Møreaksen, og Tautratunellen vil bli alt for dyr å bruke.Må nok ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte